فهرست اسفار و نام اختصاری و لاتین کتاب مقدس

فهرست کامل نام ها ، اصطلاحات و نشانه های اختصاری اسفار کتاب مقدس به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

 

کاربرد این فهرست چیست؟

با این فهرست شما می توانید به راحتی ارجاعات کتاب مقدس به هر زبانی که باشد را پیدا کنید. از آنجا که نام برخی از اسفار کتاب مقدس با برخی دیگر شباهت زیادی دارد ، در تطبیق آن ها با یکدیگر در بسیاری از موارد اشتباه رخ می دهد. اما با وجود این فهرست از بروز چنین اشتباهاتی جلوگیری می شود.

علاوه بر این با وجود این اسامی شما می توانید شمایی کلی از اسفار عهد قدیم و عهد جدید را داشته باشید.

در این فهرست ابتدا نام فارسی ، سپس نام عربی و در انتها نیز نام انگلیسی اسفار مربوطه آمده است. در مواردی که یک سفر به چند اسم نامیده شده ، سعی شده اسامی دیگر آن نیز داخل پرانتز ذکر شود.

برخی از اسفار کتاب مقدس در برخی از نرم افزارها یا ارجاعات با نشانه اختصاری آورده می شوند. این نشانه های اختصاری نیز جلوی واژه انگلیسی و فارسی این اسامی آورده شده است.

 

 

 عهد قدیم:

 

ردیف

نام فارسی

اختصاری

نام عربی

اختصاری

نام انگلیسی

1

کتاب مقدس ، عهدین

 

العهدین ،  الکتاب المقدس

 

Bible

2

عهد قدیم

 

العهـــد القــدیم

 

Old Testament

3

سفر پیدایش

پید

سفر التکوین

Gen

Genesis

4

سفر خروج

خرو

سفر الخروج

Exod

Exodus

5

سفر لاویان

لاو

سفر اللاویین

Lev

Leviticus

6

سفر اعداد

اعد

سفر العدد

Num

Numbers

7

سفر تثنیه

تث

سفر التثنیة

Deut

Deuteronomy

8

کتاب یوشع

یوش

سفر یشوع

Josh

Joshua

9

کتاب داوران

داو

سفر القضاة

Judg

Judges

10

کتاب روت

روت

سفر راعوث

 

Ruth

11

اول سموئیل

1 سمو

صموئیل الأول

I sam

I Samuel

12

دوم سموئیل

2 سمو

صموئیل الثانی

II sam

II Samuel

13

اول پادشاهان

1 پاد

ملوک الأول

I Kgs

I Kings

14

دوم پادشاهان

2 پاد

ملوک الثانی

II Kgs

II kings

15

اول تواریخ

1 توا

أخبار الأیام 1

I Chron

I Chronicles

16

دوم تواریخ

2 توا

أخبار الأیام 2

II Chron

II Chronicles

17

کتاب عزرا

عز

سفر عزرا

 

Ezra

18

کتاب نحمیا

نح

سفر نحمیا

Neh

Nehemiah

19

کتاب استر

استر

سفر استیر

 

Esther

20

کتاب ایوب

ایوب

سفر أیوب

 

Job

21

مزامیر

مز

سفر المزامیر

Ps

Psalms

22

امثال سلیمان

امثال

سفر الأمثال

Prov

Proverbs

23

کتاب جامعه

جامعه

سفر الجامعة

Eccles

Ecclesiastes

24

غزل غزل های سلیمان

غزل

نشید الإنشاد

S of S

Song of Solomon or

Song of Songs

25

کتاب اشعیا

اش

سفر أشعیاء

Isa

Isaiah

26

کتاب ارمیا

ار

سفر أرمیا

Jer

Jeremiah

27

مراثی ارمیا

مراثی

مراثی أرمیا

Lam

Lamentations

28

کتاب حزقیال

حز

سفر حزقیال

Ezek

Ezekiel

29

کتاب دانیال

دان

سفر دانیال

Dan

Daniel

30

کتاب هوشع

هو

سفر هوشع

Hos

Hosea

31

کتاب یوئیل

یوئیل

سفر یوئیل

 

Joel

32

کتاب عاموس

عا

سفر عاموس

 

Amos

33

کتاب عوبدیا

عو

سفر عوبدیا

Obad

Obadiah

34

کتاب یونس

یون

سفر یونان

 

Jonah

35

کتاب میکاه

میکا

سفر میخا

 

Micah

36

کتاب ناحوم

نا

سفر ناحوم

 

Nahum

37

کتاب حبقوق

حب

سفر حبقوق

Hab

Habakkuk

38

کتاب صفنیا

صف

سفر صفنیا

Zeph

Zephaniah

39

کتاب حجّی

حجی

سفر حجى

Hag

Haggai

40

کتاب زکریا

زکر

سفر زکریا

Zech

Zechariah

41

کتاب ملاکی

ملا

سفر ملاخى

Mal

Malachi

DeuterocanonThe

 

 

 

 

 

 

 

اسفار قانونی دوم (اپوکریفا یا ملحقات عهد قدیم) که پروتستان ها آن را از کتاب مقدس حذف کرده اند.

 

الأسفار القانونیة الثانیة , تابعة للعهد القدیم -  حَذَفَها البروتستنت

 

 

 

 

 

 

 

 

42

سفر طوبیا (طوبیت – توبیت)

 

سفر طوبیا

 

Tobit

43

سفر یهودیت (جودیت)

 

سفر یهودیت

 

Judith

44

تتمه سفر استر

 

تتمة سفر أستر

 

Esther

45

سفر حکمت سلیمان(خرد سلیمان)

 

سفر الحکمة

 

Wisdom

46

سفر یوشع بن سیراخ

 

سفر یسوع بن سیراخ

 

Jushua Son of Sirach

47

سفر نبوت باروخ (باروش)

 

سفر نبوة باروخ

 

Baruch

48

تتمه سفر دانیال

 

تتمة سفر دنیال

 

Daneil

49

سفر اول مکابیان (مکبث اول)

 

سفر المکابیین الأول

 

First of Maccabees

50

سفر دوم مکابیان (مکبث دوم)

 

سفر المکابیین الثانی

 

Second of Maccabees

51

مزمور 151

 

المزمور 151

 

Paslam 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 عهد جدید:

 

ردیف

نام فارسی

اختصاری

نام عربی

اختصاری

نام انگلیسی

1

عهد جدید

 

العهد الجدید

 

New Testament

2

انجیل متی

متی

إنجیل متّى

Matt

St Matthew

3

انجیل مرقس

مرقس

إنجیل مرقس

 

St mark

4

انجیل لوقا

لوقا

إنجیل لوقا

 

St luke

5

انجیل یوحنا

یوحنا

إنجیل یوحنا

 

St John

6

اعمال رسولان

اعمال

أعمال الرسل

 

Acts

7

نامه پولس به رومیان

روم

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومیة

Rom

Romans

8

نامه اول پولس به قرنتیان (اول قرنتیان)

1 قرن

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل کورنثوس

I Cor

I Corinthians

9

نامه دوم پولس به قرنتیان (دوم قرنتیان)

2 قرن

رسالة بولس الرسول الثانیة إلى أهل کورنثوس

II Cor

II Corinthians

10

غلاطیان

غلا

رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطیة

Gal

Galatians

11

افسسیان

افس

رسالة بولس الرسول إلى أهل افسس

Eph

Ephesians

12

فیلپیان

فیل

رسالة بولس الرسول إلى أهل فیلبى

Phil

Philippians

13

کولسیان

کول

رسالة بولس الرسول إلى أهل کولوسى

Col

Colossians

14

اول تسالونیکیان

1 تسا

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونیکى

I Thess

I Thessalonians

15

دوم تسالونیکیان

2 تسا

رسالة بولس الرسول الثانیة إلى أهل تسالونیکى

II Thess

II Thessalonians

16

تیموتائوس اول

1 تیمو

رسالة بولس الرسول الأولى إلى تیموثاوس

I Tim

I Timothy

17

تیموتائوس دوم

2 تیمو

رسالة بولس الرسول ال

/ 1 نظر / 1214 بازدید
نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس با تشکر[گل] [گل]