آشنایی با کتاب مقدس

کتاب مقدس چیست ؟

. مسیحیان به یک مجموعه کتاب به عنوان کتاب مقدس معتقدند که از دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است. نام این کتاب در فارسی ” کتاب مقدس“ و در انگلیسی ” BIBLE“ است.

 

عهد عتیق

عهد عتیق مجموعا از 39  کتاب تشکیل شده است

 

الف : 17 کتاب تاریخ و احکام،

ب : 5 کتاب حکمت و نیایش

ج : 17 کتاب پیشگویی‌

 

 

الف : کتابهای تاریخی

 

کتابهای تاریخی از این قرارند:

به پنج کتاب اول عهد عتیق تورات میگویند

 

 1. پیدایش
 2. خروج
 3. لاویان
 4. اعداد
 5. تثنیه
 6. یوشع
 7. داوران(قضات)
 8. روت
 9. اول سموئیل، 
 10. دوم سموئیل
 11. اول پادشاهان، 
 12. دوم پادشاهان
 13. اول تواریخ، 
 14. دوم تواریخ
 15. عزرا
 16. نحمیا
 17. استر

 

 

 

ب : کتابهای موعظه وحکمت

اما پنج کتاب موعظه و حکمت از این قرارند:

 

 1. ایوب
 2. مزامیر
 3. امثال
 4. جامعه
 5. غزل غزلها

 

 

 ج: اما آخرین دسته از کتابهای موجود در متن مقدس عبری را کتابهای پیشگویی تشکیل میدهند:

 

 1. اشعیا
 2. ارمیا
 3. مراثی ارمیا
 4. حزقیال
 5. دانیال
 6. هوشع
 7. یوئیل
 8. عاموس
 9. عوبدیا
 10. یونس
 11. میکاه
 12. ناحوم
 13. حَبَقّوق
 14. صفنیا
 15. حجّی
 16. زکریا
 17. ملاکی

 

 

سیر تدوین و رسمی شدن عهد عتیق

درباره زمان تدوین کتاب­های عهد عتیق دو دیدگاه وجود دارد.

    الف : سنت کلیسائی معتقد است این کتاب­ها از  زمان موسی شروع به تدوین شد و تا سال 430ق.م آخرین کتاب یعنی ملاکی نبی تکمیل شد.

    ب : اما محققان نظر متفاوتی دارند و سیر تدوین و ویرایش را از سال 1100ق.م تا 100ق.م می­دانند و معتقدند این کتاب­ها در دوره­های متعددی دست خوش ویرایش کاهنان قرار گرفته است.

 

.......................

عهد جدید

 

عهد جدید بخش دوم کتاب مقدس مسیحیان را تشکیل میدهد. این کتاب مجموعا از 27 کتاب و نامه  تشکیل شده و که از  چهار بخش اساسی تشکیل میشوند :

 

الف : 4  إنجیل

ب : کتاب اعمال رسولان

ج : 21 نامه

د : کتاب مکاشفه یوحنا

 

الف : اناجیل

 

 1. انجیل متی
 2. انجیل مرقس
 3. انجیل لوقا
 4. انجیل یوحنا

 

هیچ کدام از این اناجیل  مربوط به شخص عیسی مسیح نیست بلکه این ها همه زندگی نامه های عیسی مسیح به قلم چهار نفر از پیروانش است

از میان این چهار نفر مرقس و لوقا از حواریون نبودند و مسیح را ندیدند و یوحنا نیز در زمان مسیح نوجوان بود 

 

ب : اعمال رسولان

 

این کتاب به شرح حال زندگی حواریون و رسولان پس از مسیح میپردازد . 

 

ج : نامه های پولس

 1. نامه به رومیان
 2. نامه اول قرنتیان
 3. نامه دوم قرنتیان
 4. نام أفسسیان
 5. نامه به فیلپیان
 6. نامه به کولسیان
 7. اول به تسّالونیکیان
 8. نامه  دوم به تسالونیکیان
 9. نامه اول به تیموتائوس
 10. نامه دوم به تیموتائوس
 11. نامه به تیطُس
 12. نامه به غلاطیان
 13. نامه به فلیمون
 14. نامه به عبرانیان

نامه های دیگری که پس از رساله های پولس قرار دارند نیز به دیگر حواریون عیسی نسبت داده میشوند. این نامه ها از این قرارند:

 

 1. نامه یعقوب
 2. نامه اول پطرس
 3. نام دوم پطرس
 4. نامه اول یوحنا
 5. نامه دوم یوحنا
 6. نامه سوم یوحنا
 7. نامه یهودا

 

 

د : آخرین کتاب در کتاب مقدس که بصورت  آخرالزمانی نوشته شده مکاشفه یوحناست.

 

 

جمع آوری عهد جدید:

                        در دو قرن ابتدایی مسیحیت ده ها انجیل نوشته شد

در قرن سوم و چهارم نیز هنوز اجماعی درباره کتاب­های عهد جدید وجود نداشت و برخی از کلیساها رساله عبرانیان، یعقوب، رساله­های دوم و سوم یوحنا، رساله یهودا، رسال دوم پطرس و مکاشفه یوحنا را جزو کتاب­های مقدس نمی­شناختند.

 

                        اولین شورای کلیسائی که 27 کتاب عهد جدید را مشخص کرد شورای کارتاژ(397م) بود و البته تا سالیان سال پس از آن نزاع بر سر برخی از کتاب­ها مانند مکاشفه یوحنا ادامه یافت.

    ..

 

اپوکریفا چیست ؟

 

اپوکریفا                                   Apocripha  

 

انچه گفته شد تنها کتاب های رسمی و مورد اتفاق تمام فرقه های مسیحی بود

اما کتاب هایی نیز وجود دارد در عین اینکه منتسب به انبیا و رسولان است ولی جزو کتاب های رسمی و مورد اتفاق تمام فرقه های مسیحی نیست

به این کتاب ها اپوکریفا میگویند

 

کتاب های اپوکریفای عهد عتیق:

 1. طوبیت
 2. یهودیت
 3. کتاب حکمت سلیمان
 4. حکمت یشوع
 5. باروک
 6. اول مکابیان
 7. دوم مکابیان
 8. اضافات استر
 9. اضافات مزامیر

 

کتاب های اپوکریفایی (غیر رسمی) عهد جدید :

 

عهد جدید نیز از داشتن کتاب هایی که در عین اینکه منتسب به رسولان و حواریون عیسی مسیح است ولی جزو کتاب های رسمی کلیسایی نیست

 

 

برخی از اناجیل اپوکریفایی

 1. انجیل پطرس
 2. انجیل توماس
 3. انجیل کودکی
 4. انجیل دیاتسارون
 5. انجیل برنابا

 

 

روش ارجاع به کتاب مقدس :

کتاب مقدس مسیحیان از 66 کتاب تشکیل شده و هر کتابی دارای چنیدن فصل است و هر فصلی نیز دارای چندین آیه است. بنا بر این وقتی میخواهیم به ایه ای از کتاب مقدس آدرس بدهیم باید طبق این فرمول عمل کنیم:

 

 • نام کتاب . شماره فصل : شماره آیه

 

چند نمونه از ارجاعات کتاب مقدس

جدول زیر از چپ به راست و بر عکس درج شده است:

نمونه ادرس

شماره ایه

شماره فصل

نام کتاب

اشعیا 54: 6

 6

54

اشعیا

متی 12: 24

24

12

متی

دوم تیموتائوس 8: 1

1

8

دوم تیموتائوس

مکاشفه 10: 32

32

10

مکاشفه

دوم سموئیل 18: 3

3

18

دوم سموییل

 

/ 0 نظر / 103 بازدید