فهرست کتب کتابخانه تاریخ ادیان

آئین وهابیت 
مولف: جعفر سبحانى 
ناشر: سعادت • تاریخ نشر: 1363ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/44 
 آراء و عقاید 
مولف: گوستاو لوبون • مترجم: عباس شوقی 
ناشر: عطائی • تاریخ نشر: 1446ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/25 
 آلهه مصر العربیه ج2 
مولف: علی فهمی خشیم 
ناشر: دار الجماهیریه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/14 
 اثرالاقلیه الیهودیه فی سیاسه الدوله العثمانیه تجاه فلسطین 
مولف: احمد نوری النعیمی 
تاریخ نشر: 1982م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/7 
 احکام و مقررات حضرت موسی( ع) 
مولف: حبیب لوی 
تاریخ نشر: 1357ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/45 
 اخبار امم المجوس من الارمان و ورنگ و الروس 
مولف: الکسندر سیپل 
ناشر: مکتبه المثنی • تاریخ نشر: 1928 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/10 
 اختلاف اصول المذاهب 
مولف: قاضی النعمن بن محمد • مصحح: مصطفی غالب 
ناشر: دارالاندلس • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/19 
 ادب المعتزله 
مولف: عبدالحکیم بلبع 
ناشر: دار نهضه مصر • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/20 
 ادیان آسیا 
مولف: مولفان • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/17 
 ادیان آسیایی 
مولف: مهرداد بهار، نصرالله کسرائیان 
ناشر: چشمه • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/26 
 ادیان بزرگ جهان 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: فروهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/26 
 ادیان جهان باستان ج 1 چین و هند 
مولف: یوسف اباذری - مراد فرهادپور - وهاب ولی 
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/28 
 ادیان جهان باستان ج 2 مصر و بین النهرین 
مولف: یوسف اباذری - مراد فرهادپور - وهاب ولی 
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/29 
 ادیان زنده جهان 
مولف: رابرت هیوم • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1373ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/17 
 ارداویرافنامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی 
مولف: رحیم عفیفی 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/2 
 اسرار ابوالهول 
مولف: اریک فون دنیکن • مترجم: قدیر گلکاریان 
ناشر: علمى • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/35 
 اسرار اهرام مصر 
مولف: اریک فون دنیکن • مترجم: قدیر گلکاریان 
ناشر: علمى • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/36 
 اسطوره زندگی زردشت 
مولف: ژاله آموزگار و احمد تفضلی 
ناشر: آویشن - چشمه • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/4 
 اسطوره های ایرانی 
مولف: وستا سرخوش کرتیس • مترجم: عباس مخبر 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1373ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/6 
 اسلام آئین برگزیده ( ترجمه الهدی الی دین المصطفی) 
مولف: محمد جواد بلاغی نجفی • مترجم: احمد صفائی 
ناشر: نشر آفاق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/46 
 اسلام دین برتر 
مولف: راستی کاشانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/16 
 اسلام و عقاید و آرای بشری یا جاهلیت و اسلام 
مولف: یحیی نوری 
ناشر: کتابخانه شمس • تاریخ نشر: 1342 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/8 
 اصل الموحدین الدروز و اصولهم 
مولف: امین محمد طلیع 
ناشر: جامعه بغداد • تاریخ نشر: 1977م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/38 
 اصول الدین 
مولف: ابی منصور عبدالقاهر بن طاهر التمیمی البغدادی 
ناشر: مدرسه الهیات بدارالفون التورکیه • تاریخ نشر: 1928 • مکان نشر: استانبول 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/30 
 اضواء علی حرکات التسلل الشعوبی 
مولف: احمد محمد المختار 
ناشر: مکتبه بسام • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: موصل 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/3 
 اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین 
مولف: فخرالدین محمد بن عمر الرازی • مصحح: محمد المعتصم بالله البغدادی 
ناشر: دارالکتاب العربى • تاریخ نشر: 1986م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/6 
 البابیون و البهائیون فی حاضرهم و ماضیهم 
مولف: عبدالرزاق الحسنی 
ناشر: مکتبه القظه العربیه • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/5 
 البابکیه 
مولف: حسین قاسم العزیز 
ناشر: مکتبه النهضه - دارالفارابی • تاریخ نشر: 1966 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/4 
 مقالات فی اثر الشعوبیه فی الادب العربی 
مولف: نعمه رحیم العزاوی 
ناشر: مطبعه اشبیلیه الحدیثه • تاریخ نشر: 1982 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/16 
 نردبانی به آسمان نیایشگاه در تاریخ و فلسفه یهود 
مولف: شیرین دخت دقیقیان 
ناشر: ویدا • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/42 
 البابیه و البهائیه و مصادر دراستها 
مولف: عباس کاظم مراد 
ناشر: مطبعه الارشاد • تاریخ نشر: 1982م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/13 
 الباطنیه و تیاراتها التخریبیه 
مولف: اعداد الحمید العلوجی 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/38 
 البدعه فی مفهومها الاسلامی الدقیق 
مولف: عبدالملک السعدی 
تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/41 
 البهائیه حقیقتها و اهدافها 
مولف: ضاری محمد الحیایی • مصحح: رشدی علیان 
ناشر: دار واسط • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/1 
 التوحید و النبوه و القران فی حوار المسیحیه و الاسلام 
مولف: هانس کونج و جوزیف فا • مصحح: محمد الشاهد 
ناشر: دارالحکمه • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: بصره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/5 
 التوسل مفهومه و اقسامه و حکمه 
مولف: جعفر السبحانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/15 
 الثقافات الاجنبیه فی العصر العباسی 
مولف: صالح آدم بیلو 
تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/11 
 الحرکات السریه فی الاسلام 
مولف: محمود اسماعیل 
ناشر: دار القلم • تاریخ نشر: 1973 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/28 
 الحرکات الهدامه فی الاسلام، الراوندیه - البابکیه 
مولف: قحطان عبدالرحمن الحوری 
ناشر: دارالعربیه للموسوعات • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/25 
 الحور العین 
مولف: ابو سعید نشوان الحمیری • مصحح: کمال مصطفی 
ناشر: دار آزال - المکتبه الیمنیه • تاریخ نشر: 1985م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/16 
 الحیاه البرزخیه 
مولف: جعفر السبحانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/16 
 الخاتمیه فی الکتاب و السنه و العقل الصریح 
مولف: جعفر السبحانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/23 
 الخوارج اصول و عقائد 
مولف: حبیب طاهر الشمری 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1415هج • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/12 
 الخوارج اول الفرق فی تاریخ الاسلام 
مولف: ناصر بن عبدالکریم العقل 
ناشر: دار الوطن • تاریخ نشر: 1416 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/9 
 الخوارج تاریخهم و ادبهم 
مولف: علی جفال 
ناشر: دارالکتب العلمیه • تاریخ نشر: 1411 ق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/17 
 الخوارج فی العصرالاموی 
مولف: نایف معروف 
ناشر: دارالطلیعه • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/21 
 الخوارج فی المغرب الاسلامی 
مولف: محمود اسماعیل 
ناشر: دار العوده • تاریخ نشر: 1976 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/14 
 الدین 
مولف: محمد عبدالله دراز 
ناشر: دار القلم • تاریخ نشر: 1970 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/21 
 الدیوبندیه، تعریفها - عقائدها 
مولف: طالب الرحمن • مصحح: ابو حسان الانصاری 
ناشر: دار الکتاب و السنه • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: پاکستان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/30 
 الرحله المدرسیه 
مولف: محمد جواد البلاغی 
ناشر: دار الغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/41 
 الرد علی الجهمیه 
مولف: الحافظ ابن منده • مترجم: علی بن محمد ناصر الفقیهی 
ناشر: مکتبه الغرباء • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/20 
 الرد علی الزنادقه و الجهمیه 
مولف: احمد بن حنبل 
ناشر: مکتبه الغرباء الاثریه • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/23 
 الرساله الوازعه للمعتدین عن سب صحابه سید المرسلین 
مولف: یحیی بن حمزه بن ابراهیم بن محمد بن ادریس 
ناشر: دار التراث • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: صنعاء 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/30 
 الرویه العربیه للیهودیه 
مولف: مهنا یوسف حداد 
ناشر: ذات السلاسل • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: الکویت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/32 
 الزیاره فی الکتاب و السنه 
مولف: جعفر السبحانی 
ناشر: دارالشوون • تاریخ نشر: 1986م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/11 
 السلفیه مرحله زمنیه مبارکه لامذهب اسلامی 
مولف: محمد سعید رمضان البوطی 
ناشر: دارالفکر • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/40 
 السنه ج 1 - 3 
مولف: ابی بکر احمد بن محمد 
ناشر: دار الرایه • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/30 
 السیاسیه و الدین فی العراق القدیم 
مولف: فوزی رشید 
ناشر: دار الحریه • تاریخ نشر: 1983 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/29 
 الشرائع العراقیه القدیمه 
مولف: فوزی رشید 
ناشر: دارالرشید • تاریخ نشر: 1979م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/31 
 کتاب الحوادث و البدع 
مولف: ابوبکر محمد بن الولی 
ناشر: مطبعه الرسمیه للجمهوریه التونسیه • تاریخ نشر: 1959م • مکان نشر: تونس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/10 
 الشرائع العراقیه القدیمه 
مولف: فوزی رشید 
ناشر: دارالشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1987م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/17 
 الشعب الملعون فی القران 
مولف: محمود بن الشریف 
ناشر: دار و مکتبه الهلال • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/19 
 الشعوبیه حرکه مضاده للاسلام و الامه العربیه 
مولف: عبدالله سلوم السامرائی 
ناشر: موسسه العراقیه • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/26 
 الشعوبیه عدو العرب الاول 
مولف: خیرالله طلفاح 
ناشر: دارالحریه • تاریخ نشر: 1979م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/8 
 الشعوبیه و اثرها الاجتماعی و السیاسی فی الحیاه الاسلامیه 
مولف: زاهیه قدوره 
ناشر: المکتب الاسلامی • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/9 
 الشعوبیه و دورها التخریبی فی مجال العقیده الاسلامیه 
مولف: حسن حمید عبید الغرباوی 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/6 
 الصابئه 
مولف: غضبان رومی عکله النا 
ناشر: مطبعه الامه • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/11 
 الصابئه المندائیون کتاب الاول 
مولف: اللیدی دراوور • مترجم: نعیم بدوی - عضبان رومی 
ناشر: مطبعه الدیوانی • تاریخ نشر: 1987م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/2 
 الصابئون فی حاضرهم و ماضیهم 
مولف: عبدالرزاق الحسنی 
ناشر: منشورات المکتب العربی • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/4 
 الصله بین الزیدیه و المعتزله 
مولف: احمد عبدالله عارف • مصحح: محمد عماره 
ناشر: المکتبه الیمنیه - دارآزاک • تاریخ نشر: 1987م • مکان نشر: صنعاء 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/1 
 الصهیونیه و الصراع الطبقی 
مولف: صادق جلال العظم 
ناشر: دار العوده • تاریخ نشر: 1975 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/6 
 الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف 
مولف: رضی الدین ابی القاسم علی بن موسی ابی طاوس الحسنی الحسینی 
ناشر: مطبعه الخیام • تاریخ نشر: 1400ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/27 
 العباده حدها و مفهومها 
مولف: جعفر السبحانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/24 
 العقائد الوثنیه فی الدیانه النصرانیه 
مولف: محمد طاهر التنیر 
ناشر: جامعه موصل • تاریخ نشر: 1967 • مکان نشر: موصل 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/9 
 العقل عند المعتزله 
مولف: حسنی زینه 
ناشر: دار الافاق الجدیده • تاریخ نشر: 1978 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/14 
 العقیده الصحیحه 
مولف: عبدالعزیز بن عبدالله الزیر آل حمد 
ناشر: زمزم • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/38 
 العقیده و الشریعه فی الاسلام 
مولف: جوله تسیهر • مترجم: محمد یوسف موسی - علی حسن عبدال 
ناشر: موسسه الاندلس • تاریخ نشر: 1414 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/30 
 الغلو فی الدین فی حیاه المسلمین المعاصره 
مولف: عبدالرحمن بن معلا اللویحق 
ناشر: موسسه الرساله • تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/16 
 الغلو و الفرق الغالیه فی الحضاره الاسلامیه 
مولف: عبدالله سلوم السامرائی 
ناشر: دار واسط للنشر • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/38 
 الفرق الاسلامیه فی الشمال الافریقی 
مولف: الفردبل • مترجم: عبدالرحمن بدوی 
ناشر: دارالغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 1987م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/22 
 الفرق الاسلامیه فی بلاد الشام فی العصر الاموی 
مولف: حسین عطوان 
ناشر: دارالجیل • تاریخ نشر: 1986م 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/18 
 الفرق الاسلامیه فی شمال الافریقی 
مولف: الفرد بل • مترجم: عبدالرحمن البدوی 
ناشر: دار الغرب الاسلامى • تاریخ نشر: 1987 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/22 
 الفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه منهم 
مولف: عبدالقاهر البغدادی 
ناشر: دارالافاق الجدیده • تاریخ نشر: 1978 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/17 
 الفرقه الوهابیه فی خدمه من؟ 
مولف: ابوالعلی التقوی 
ناشر: الارشاد • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/3 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 1 
مولف: ابن حزم الظاهری • مصحح: محمد ابراهیم نصرـ عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دارالجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/6 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 2 
مولف: ابن حزم الظاهری • مصحح: محمد ابراهیم نصرـ عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دارالجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/7 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 3 
مولف: ابن حزم الظاهری • مصحح: محمد ابراهیم نصرـ عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دارالجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/8 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 4 
مولف: ابن حزم الظاهری • مصحح: محمد ابراهیم نصرـ عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دارالجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/9 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 5 
مولف: ابن حزم الظاهری • مصحح: محمد ابراهیم نصرـ عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دارالجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/10 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 5-3 و کتاب الملل و النحل 
مولف: علی بن حزم اندلسی الظاهری 
ناشر: مکتبه المثنی • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/5 
 الاباضیه بالجرید 
مولف: صالح باجیه • مصحح: علی الشابی 
ناشر: دار بوسلامه للطباعه • مکان نشر: تونس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/13 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج ـ2-1و کتاب الملل و النحل 
مولف: علی بن حزم اندلسی الظاهری 
ناشر: مکتبه المثنی • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/3 
 الفقه الاکبر فی التوحید 
مولف: ابوحنیفه النعمان • مصحح: محمود عمران موسی 
ناشر: مکتب قباء • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/28 
 القادیانی و القادیانیه 
مولف: ابوالحسن علی الحسینی الندوی 
ناشر: دارالسعودیه • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: جده 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/25 
 القادیانیه و الاستعمار الانجلیزی 
مولف: عبدالله سلوم السامرائی 
ناشر: وزاره الثقافه و الاعلام • تاریخ نشر: 1981 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/23 
 القادیانیه و الاستعمار الانجلیزی 
مولف: عبدالله سلوم السامرائی 
ناشر: وزاره الثقافه و الاعلام • تاریخ نشر: 1981 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/24 
 المسیح فی الفکر الاسلامی الحدیث و فی المسیحیه 
مولف: منیر خوام 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/13 
 المسیحیه و الحضاره العربیه 
مولف: جورج شحاته قنواتی 
ناشر: الموسسه العربیه للدراسات و النشر • تاریخ نشر: 1984 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/19 
 المعتزله 
مولف: زهدی جارالله 
ناشر: موسسه العربیه • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/7 
 المعتقدات الدینیه فی العراق القدیم 
مولف: سامی سعید الاحمد 
ناشر: دارالشوون الثقافه العامه • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/34 
 المعتقدات الدینیه فی بلاد وادی الرافدین 
مولف: رینیه لابات • مترجم: الاب البیرابونا - د .ولید الجا 
ناشر: جامع بغداد • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/27 
 المغنی فی ابواب التوحید و العدل ج 1 
مولف: ابی الحسن عبدالجبار 
ناشر: دارالمصریه • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/12 
 المغنی فی ابواب التوحید و العدل ج 2 
مولف: ابی الحسن عبدالجبار 
ناشر: دارالمصریه • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/13 
 المفید للمستفید 
مولف: افضل الدین کاشانی • مصحح: نصرالله تقوی 
ناشر: مطبعه ارمغان • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/17 
 الملخص لکتاب العرب و الیهود فی التاریخ 
مولف: جعفر الخلیلی 
ناشر: وزاره الاعلام • تاریخ نشر: 1977م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/3 
 الملل و النحل الوارده فی کتاب الانساب 
مولف: ابی سعد عبدالکریم ال • مصحح: عبدالله بن صالح البراک 
ناشر: دارالوطن للنشر • تاریخ نشر: 1417 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/9 
 الملل و النحل للامام الشهرستانی ج 1 - 2 
مولف: محمد بن عبدالکریم شه • مصحح: محمد بن فتح الله بدران 
ناشر: شریف رضی • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/10 
 الموجز فی تاریخ الصابئه المندائیین العرب البائده 
مولف: عبدالفتاح الزهیری • مصحح: فرید عبدالزهره المنصور 
ناشر: ارکان • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/1 
 النصرانیه و ادابها بین عرب الجاهلیه 
مولف: لویس شیخو الیسوعی 
ناشر: منشورات دارالمشرق • تاریخ نشر: 1989م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/9 
 الهجره الیهودیه الی فلسطین من 1880 - 1990م 
مولف: بسام محمد العبادی 
ناشر: دارالبشیر • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/17 
 الهه های گذشتگان 
مولف: اریک فون دنیکن • مترجم: همایون خرم، رضا رامز 
ناشر: موسسه فرهنگى انتشاراتى محسنى • تاریخ نشر: 1374 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/17 
 الهیات فرهنگ 
مولف: پل تیلیش • مترجم: مراد فرهادپور - فضل الله پاکزا 
ناشر: طرح نو • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/36 
 الوهابیه فی صورتها الحقیقیه 
مولف: صائب عبدالحمید 
ناشر: الغدیر • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/21 
 الیزیدیه احوالهم و معتقدائهم ج 2 
مولف: سامی سعید الاحمد 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1971م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/27 
 الیزیدیه، بقایا دین قدیم( بحث تاریخی) 
مولف: جورج حبیب 
ناشر: مطبعه المعارف • تاریخ نشر: 1978 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/28 
 الیزیدیون فی حاضرهم و ماضیهم 
مولف: عبدالرزاق الحسنی 
تاریخ نشر: 1980م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/26 
 الیهود السوفییت دارسه فی الواقع الاجتماعی 
مولف: سلافه حجاوی 
ناشر: جامعه بغداد • تاریخ نشر: 1980 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/11 
 الکتاب المقدس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/4 
 الکتاب المقدس تحت المجهر 
مولف: عوده مهاوش الاردنی 
ناشر: انصاریان • تاریخ نشر: 1412هج • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/11 
 دلیل المنهاج - سنگی 
مولف: حسینقلی جدید الاسلام 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/28 
 الآثار الوارده عن ائمه السنه فی ابواب الاعتقاد، ج2 
مولف: جمال بن احمد بن بشیر باوی 
ناشر: دار الوطن • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/35 
 الاباضیه فی موکب التاریخ 
مولف: علی یحسی معمر 
ناشر: دار وهبه • تاریخ نشر: 1384 ق • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/18 
 الاباضیه و مدی صلتها بالخوارج 
مولف: عامر النجار 
ناشر: دارالمعارف • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/5 
 الاساطیر فی بلاد ما بین النهرین 
مولف: صمویل هنری هول • مترجم: یوسف داود عبدالقادر 
ناشر: دار الجمهوریه • تاریخ نشر: 1968 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/8 
 الاساطیر و المعتقدات العربیه قبل الاسلام 
مولف: میخائیل مسعود 
ناشر: دارالعلم للملایین • تاریخ نشر: 1944م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/19 
 الاسلام و المسیحیه فی المیزان 
مولف: شریف محمد هاشم 
ناشر: موسسه الوفاء • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/22 
 الانسان فی ظل الادیان 
مولف: عماره نجیب 
ناشر: مکتبه التوفیقیه • تاریخ نشر: 1977 • مکان نشر: کربلا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/24 
 الاهواء و الفرق و البدع عبر تاریخ السلام 
مولف: ناصر بن عبدالکریم العقل 
ناشر: دارالوطن • تاریخ نشر: 1415 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/15 
 اناهیتا در اسطوره های ایرانی 
مولف: سوزان گویری 
ناشر: جمال الحق • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/6 
 انجیل شریف ترجمه جدید فارسی 
مترجم: انجمن کتاب مقدس 
ناشر: انجمن کتاب مقدس ایران • تاریخ نشر: 1986م • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/55 
 انجیل شریف ترجمه جدید فارسی یا عهد جدید 
ناشر: انجمن کتاب مقدس • تاریخ نشر: 1981م • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شمار
/ 0 نظر / 191 بازدید