بررسی و نقد آیین مسیحیت Review on Christianity

سلام و درود خدای متعال برهمه انبیایش از آدم ابوالبشر تا محمد مصطفی صلی الله علیه وآله

فهرست کتب کتابخانه تاریخ ادیان

فهرست کتاب های کتابخانه تاریخ جهت پژوهش در مسائل ادیان


آئین وهابیت 
مولف: جعفر سبحانى 
ناشر: سعادت • تاریخ نشر: 1363ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/44 
 آراء و عقاید 
مولف: گوستاو لوبون • مترجم: عباس شوقی 
ناشر: عطائی • تاریخ نشر: 1446ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/25 
 آلهه مصر العربیه ج2 
مولف: علی فهمی خشیم 
ناشر: دار الجماهیریه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/14 
 اثرالاقلیه الیهودیه فی سیاسه الدوله العثمانیه تجاه فلسطین 
مولف: احمد نوری النعیمی 
تاریخ نشر: 1982م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/7 
 احکام و مقررات حضرت موسی( ع) 
مولف: حبیب لوی 
تاریخ نشر: 1357ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/45 
 اخبار امم المجوس من الارمان و ورنگ و الروس 
مولف: الکسندر سیپل 
ناشر: مکتبه المثنی • تاریخ نشر: 1928 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/10 
 اختلاف اصول المذاهب 
مولف: قاضی النعمن بن محمد • مصحح: مصطفی غالب 
ناشر: دارالاندلس • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/19 
 ادب المعتزله 
مولف: عبدالحکیم بلبع 
ناشر: دار نهضه مصر • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/20 
 ادیان آسیا 
مولف: مولفان • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/17 
 ادیان آسیایی 
مولف: مهرداد بهار، نصرالله کسرائیان 
ناشر: چشمه • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/26 
 ادیان بزرگ جهان 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: فروهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/26 
 ادیان جهان باستان ج 1 چین و هند 
مولف: یوسف اباذری - مراد فرهادپور - وهاب ولی 
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/28 
 ادیان جهان باستان ج 2 مصر و بین النهرین 
مولف: یوسف اباذری - مراد فرهادپور - وهاب ولی 
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/29 
 ادیان زنده جهان 
مولف: رابرت هیوم • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1373ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/17 
 ارداویرافنامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی 
مولف: رحیم عفیفی 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/2 
 اسرار ابوالهول 
مولف: اریک فون دنیکن • مترجم: قدیر گلکاریان 
ناشر: علمى • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/35 
 اسرار اهرام مصر 
مولف: اریک فون دنیکن • مترجم: قدیر گلکاریان 
ناشر: علمى • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/36 
 اسطوره زندگی زردشت 
مولف: ژاله آموزگار و احمد تفضلی 
ناشر: آویشن - چشمه • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/4 
 اسطوره های ایرانی 
مولف: وستا سرخوش کرتیس • مترجم: عباس مخبر 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1373ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/6 
 اسلام آئین برگزیده ( ترجمه الهدی الی دین المصطفی) 
مولف: محمد جواد بلاغی نجفی • مترجم: احمد صفائی 
ناشر: نشر آفاق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/46 
 اسلام دین برتر 
مولف: راستی کاشانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/16 
 اسلام و عقاید و آرای بشری یا جاهلیت و اسلام 
مولف: یحیی نوری 
ناشر: کتابخانه شمس • تاریخ نشر: 1342 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/8 
 اصل الموحدین الدروز و اصولهم 
مولف: امین محمد طلیع 
ناشر: جامعه بغداد • تاریخ نشر: 1977م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/38 
 اصول الدین 
مولف: ابی منصور عبدالقاهر بن طاهر التمیمی البغدادی 
ناشر: مدرسه الهیات بدارالفون التورکیه • تاریخ نشر: 1928 • مکان نشر: استانبول 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/30 
 اضواء علی حرکات التسلل الشعوبی 
مولف: احمد محمد المختار 
ناشر: مکتبه بسام • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: موصل 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/3 
 اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین 
مولف: فخرالدین محمد بن عمر الرازی • مصحح: محمد المعتصم بالله البغدادی 
ناشر: دارالکتاب العربى • تاریخ نشر: 1986م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/6 
 البابیون و البهائیون فی حاضرهم و ماضیهم 
مولف: عبدالرزاق الحسنی 
ناشر: مکتبه القظه العربیه • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/5 
 البابکیه 
مولف: حسین قاسم العزیز 
ناشر: مکتبه النهضه - دارالفارابی • تاریخ نشر: 1966 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/4 
 مقالات فی اثر الشعوبیه فی الادب العربی 
مولف: نعمه رحیم العزاوی 
ناشر: مطبعه اشبیلیه الحدیثه • تاریخ نشر: 1982 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/16 
 نردبانی به آسمان نیایشگاه در تاریخ و فلسفه یهود 
مولف: شیرین دخت دقیقیان 
ناشر: ویدا • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/42 
 البابیه و البهائیه و مصادر دراستها 
مولف: عباس کاظم مراد 
ناشر: مطبعه الارشاد • تاریخ نشر: 1982م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/13 
 الباطنیه و تیاراتها التخریبیه 
مولف: اعداد الحمید العلوجی 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/38 
 البدعه فی مفهومها الاسلامی الدقیق 
مولف: عبدالملک السعدی 
تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/41 
 البهائیه حقیقتها و اهدافها 
مولف: ضاری محمد الحیایی • مصحح: رشدی علیان 
ناشر: دار واسط • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/1 
 التوحید و النبوه و القران فی حوار المسیحیه و الاسلام 
مولف: هانس کونج و جوزیف فا • مصحح: محمد الشاهد 
ناشر: دارالحکمه • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: بصره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/5 
 التوسل مفهومه و اقسامه و حکمه 
مولف: جعفر السبحانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/15 
 الثقافات الاجنبیه فی العصر العباسی 
مولف: صالح آدم بیلو 
تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/11 
 الحرکات السریه فی الاسلام 
مولف: محمود اسماعیل 
ناشر: دار القلم • تاریخ نشر: 1973 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/28 
 الحرکات الهدامه فی الاسلام، الراوندیه - البابکیه 
مولف: قحطان عبدالرحمن الحوری 
ناشر: دارالعربیه للموسوعات • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/25 
 الحور العین 
مولف: ابو سعید نشوان الحمیری • مصحح: کمال مصطفی 
ناشر: دار آزال - المکتبه الیمنیه • تاریخ نشر: 1985م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/16 
 الحیاه البرزخیه 
مولف: جعفر السبحانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/16 
 الخاتمیه فی الکتاب و السنه و العقل الصریح 
مولف: جعفر السبحانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/23 
 الخوارج اصول و عقائد 
مولف: حبیب طاهر الشمری 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1415هج • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/12 
 الخوارج اول الفرق فی تاریخ الاسلام 
مولف: ناصر بن عبدالکریم العقل 
ناشر: دار الوطن • تاریخ نشر: 1416 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/9 
 الخوارج تاریخهم و ادبهم 
مولف: علی جفال 
ناشر: دارالکتب العلمیه • تاریخ نشر: 1411 ق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/17 
 الخوارج فی العصرالاموی 
مولف: نایف معروف 
ناشر: دارالطلیعه • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/21 
 الخوارج فی المغرب الاسلامی 
مولف: محمود اسماعیل 
ناشر: دار العوده • تاریخ نشر: 1976 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/14 
 الدین 
مولف: محمد عبدالله دراز 
ناشر: دار القلم • تاریخ نشر: 1970 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/21 
 الدیوبندیه، تعریفها - عقائدها 
مولف: طالب الرحمن • مصحح: ابو حسان الانصاری 
ناشر: دار الکتاب و السنه • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: پاکستان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/30 
 الرحله المدرسیه 
مولف: محمد جواد البلاغی 
ناشر: دار الغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/41 
 الرد علی الجهمیه 
مولف: الحافظ ابن منده • مترجم: علی بن محمد ناصر الفقیهی 
ناشر: مکتبه الغرباء • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/20 
 الرد علی الزنادقه و الجهمیه 
مولف: احمد بن حنبل 
ناشر: مکتبه الغرباء الاثریه • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/23 
 الرساله الوازعه للمعتدین عن سب صحابه سید المرسلین 
مولف: یحیی بن حمزه بن ابراهیم بن محمد بن ادریس 
ناشر: دار التراث • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: صنعاء 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/30 
 الرویه العربیه للیهودیه 
مولف: مهنا یوسف حداد 
ناشر: ذات السلاسل • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: الکویت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/32 
 الزیاره فی الکتاب و السنه 
مولف: جعفر السبحانی 
ناشر: دارالشوون • تاریخ نشر: 1986م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/11 
 السلفیه مرحله زمنیه مبارکه لامذهب اسلامی 
مولف: محمد سعید رمضان البوطی 
ناشر: دارالفکر • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/40 
 السنه ج 1 - 3 
مولف: ابی بکر احمد بن محمد 
ناشر: دار الرایه • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/30 
 السیاسیه و الدین فی العراق القدیم 
مولف: فوزی رشید 
ناشر: دار الحریه • تاریخ نشر: 1983 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/29 
 الشرائع العراقیه القدیمه 
مولف: فوزی رشید 
ناشر: دارالرشید • تاریخ نشر: 1979م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/31 
 کتاب الحوادث و البدع 
مولف: ابوبکر محمد بن الولی 
ناشر: مطبعه الرسمیه للجمهوریه التونسیه • تاریخ نشر: 1959م • مکان نشر: تونس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/10 
 الشرائع العراقیه القدیمه 
مولف: فوزی رشید 
ناشر: دارالشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1987م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/17 
 الشعب الملعون فی القران 
مولف: محمود بن الشریف 
ناشر: دار و مکتبه الهلال • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/19 
 الشعوبیه حرکه مضاده للاسلام و الامه العربیه 
مولف: عبدالله سلوم السامرائی 
ناشر: موسسه العراقیه • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/26 
 الشعوبیه عدو العرب الاول 
مولف: خیرالله طلفاح 
ناشر: دارالحریه • تاریخ نشر: 1979م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/8 
 الشعوبیه و اثرها الاجتماعی و السیاسی فی الحیاه الاسلامیه 
مولف: زاهیه قدوره 
ناشر: المکتب الاسلامی • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/9 
 الشعوبیه و دورها التخریبی فی مجال العقیده الاسلامیه 
مولف: حسن حمید عبید الغرباوی 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/6 
 الصابئه 
مولف: غضبان رومی عکله النا 
ناشر: مطبعه الامه • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/11 
 الصابئه المندائیون کتاب الاول 
مولف: اللیدی دراوور • مترجم: نعیم بدوی - عضبان رومی 
ناشر: مطبعه الدیوانی • تاریخ نشر: 1987م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/2 
 الصابئون فی حاضرهم و ماضیهم 
مولف: عبدالرزاق الحسنی 
ناشر: منشورات المکتب العربی • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/4 
 الصله بین الزیدیه و المعتزله 
مولف: احمد عبدالله عارف • مصحح: محمد عماره 
ناشر: المکتبه الیمنیه - دارآزاک • تاریخ نشر: 1987م • مکان نشر: صنعاء 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/1 
 الصهیونیه و الصراع الطبقی 
مولف: صادق جلال العظم 
ناشر: دار العوده • تاریخ نشر: 1975 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/6 
 الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف 
مولف: رضی الدین ابی القاسم علی بن موسی ابی طاوس الحسنی الحسینی 
ناشر: مطبعه الخیام • تاریخ نشر: 1400ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/27 
 العباده حدها و مفهومها 
مولف: جعفر السبحانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/24 
 العقائد الوثنیه فی الدیانه النصرانیه 
مولف: محمد طاهر التنیر 
ناشر: جامعه موصل • تاریخ نشر: 1967 • مکان نشر: موصل 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/9 
 العقل عند المعتزله 
مولف: حسنی زینه 
ناشر: دار الافاق الجدیده • تاریخ نشر: 1978 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/14 
 العقیده الصحیحه 
مولف: عبدالعزیز بن عبدالله الزیر آل حمد 
ناشر: زمزم • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/38 
 العقیده و الشریعه فی الاسلام 
مولف: جوله تسیهر • مترجم: محمد یوسف موسی - علی حسن عبدال 
ناشر: موسسه الاندلس • تاریخ نشر: 1414 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/30 
 الغلو فی الدین فی حیاه المسلمین المعاصره 
مولف: عبدالرحمن بن معلا اللویحق 
ناشر: موسسه الرساله • تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/16 
 الغلو و الفرق الغالیه فی الحضاره الاسلامیه 
مولف: عبدالله سلوم السامرائی 
ناشر: دار واسط للنشر • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/38 
 الفرق الاسلامیه فی الشمال الافریقی 
مولف: الفردبل • مترجم: عبدالرحمن بدوی 
ناشر: دارالغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 1987م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/22 
 الفرق الاسلامیه فی بلاد الشام فی العصر الاموی 
مولف: حسین عطوان 
ناشر: دارالجیل • تاریخ نشر: 1986م 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/18 
 الفرق الاسلامیه فی شمال الافریقی 
مولف: الفرد بل • مترجم: عبدالرحمن البدوی 
ناشر: دار الغرب الاسلامى • تاریخ نشر: 1987 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/22 
 الفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه منهم 
مولف: عبدالقاهر البغدادی 
ناشر: دارالافاق الجدیده • تاریخ نشر: 1978 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/17 
 الفرقه الوهابیه فی خدمه من؟ 
مولف: ابوالعلی التقوی 
ناشر: الارشاد • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/3 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 1 
مولف: ابن حزم الظاهری • مصحح: محمد ابراهیم نصرـ عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دارالجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/6 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 2 
مولف: ابن حزم الظاهری • مصحح: محمد ابراهیم نصرـ عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دارالجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/7 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 3 
مولف: ابن حزم الظاهری • مصحح: محمد ابراهیم نصرـ عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دارالجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/8 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 4 
مولف: ابن حزم الظاهری • مصحح: محمد ابراهیم نصرـ عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دارالجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/9 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 5 
مولف: ابن حزم الظاهری • مصحح: محمد ابراهیم نصرـ عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دارالجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/10 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج 5-3 و کتاب الملل و النحل 
مولف: علی بن حزم اندلسی الظاهری 
ناشر: مکتبه المثنی • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/5 
 الاباضیه بالجرید 
مولف: صالح باجیه • مصحح: علی الشابی 
ناشر: دار بوسلامه للطباعه • مکان نشر: تونس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/13 
 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج ـ2-1و کتاب الملل و النحل 
مولف: علی بن حزم اندلسی الظاهری 
ناشر: مکتبه المثنی • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/3 
 الفقه الاکبر فی التوحید 
مولف: ابوحنیفه النعمان • مصحح: محمود عمران موسی 
ناشر: مکتب قباء • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/28 
 القادیانی و القادیانیه 
مولف: ابوالحسن علی الحسینی الندوی 
ناشر: دارالسعودیه • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: جده 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/25 
 القادیانیه و الاستعمار الانجلیزی 
مولف: عبدالله سلوم السامرائی 
ناشر: وزاره الثقافه و الاعلام • تاریخ نشر: 1981 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/23 
 القادیانیه و الاستعمار الانجلیزی 
مولف: عبدالله سلوم السامرائی 
ناشر: وزاره الثقافه و الاعلام • تاریخ نشر: 1981 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/24 
 المسیح فی الفکر الاسلامی الحدیث و فی المسیحیه 
مولف: منیر خوام 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/13 
 المسیحیه و الحضاره العربیه 
مولف: جورج شحاته قنواتی 
ناشر: الموسسه العربیه للدراسات و النشر • تاریخ نشر: 1984 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/19 
 المعتزله 
مولف: زهدی جارالله 
ناشر: موسسه العربیه • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/7 
 المعتقدات الدینیه فی العراق القدیم 
مولف: سامی سعید الاحمد 
ناشر: دارالشوون الثقافه العامه • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/34 
 المعتقدات الدینیه فی بلاد وادی الرافدین 
مولف: رینیه لابات • مترجم: الاب البیرابونا - د .ولید الجا 
ناشر: جامع بغداد • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/27 
 المغنی فی ابواب التوحید و العدل ج 1 
مولف: ابی الحسن عبدالجبار 
ناشر: دارالمصریه • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/12 
 المغنی فی ابواب التوحید و العدل ج 2 
مولف: ابی الحسن عبدالجبار 
ناشر: دارالمصریه • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/13 
 المفید للمستفید 
مولف: افضل الدین کاشانی • مصحح: نصرالله تقوی 
ناشر: مطبعه ارمغان • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/17 
 الملخص لکتاب العرب و الیهود فی التاریخ 
مولف: جعفر الخلیلی 
ناشر: وزاره الاعلام • تاریخ نشر: 1977م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/3 
 الملل و النحل الوارده فی کتاب الانساب 
مولف: ابی سعد عبدالکریم ال • مصحح: عبدالله بن صالح البراک 
ناشر: دارالوطن للنشر • تاریخ نشر: 1417 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/9 
 الملل و النحل للامام الشهرستانی ج 1 - 2 
مولف: محمد بن عبدالکریم شه • مصحح: محمد بن فتح الله بدران 
ناشر: شریف رضی • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/10 
 الموجز فی تاریخ الصابئه المندائیین العرب البائده 
مولف: عبدالفتاح الزهیری • مصحح: فرید عبدالزهره المنصور 
ناشر: ارکان • تاریخ نشر: 1983م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/1 
 النصرانیه و ادابها بین عرب الجاهلیه 
مولف: لویس شیخو الیسوعی 
ناشر: منشورات دارالمشرق • تاریخ نشر: 1989م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/9 
 الهجره الیهودیه الی فلسطین من 1880 - 1990م 
مولف: بسام محمد العبادی 
ناشر: دارالبشیر • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/17 
 الهه های گذشتگان 
مولف: اریک فون دنیکن • مترجم: همایون خرم، رضا رامز 
ناشر: موسسه فرهنگى انتشاراتى محسنى • تاریخ نشر: 1374 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/17 
 الهیات فرهنگ 
مولف: پل تیلیش • مترجم: مراد فرهادپور - فضل الله پاکزا 
ناشر: طرح نو • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/36 
 الوهابیه فی صورتها الحقیقیه 
مولف: صائب عبدالحمید 
ناشر: الغدیر • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/21 
 الیزیدیه احوالهم و معتقدائهم ج 2 
مولف: سامی سعید الاحمد 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1971م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/27 
 الیزیدیه، بقایا دین قدیم( بحث تاریخی) 
مولف: جورج حبیب 
ناشر: مطبعه المعارف • تاریخ نشر: 1978 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/28 
 الیزیدیون فی حاضرهم و ماضیهم 
مولف: عبدالرزاق الحسنی 
تاریخ نشر: 1980م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/26 
 الیهود السوفییت دارسه فی الواقع الاجتماعی 
مولف: سلافه حجاوی 
ناشر: جامعه بغداد • تاریخ نشر: 1980 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/11 
 الکتاب المقدس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/4 
 الکتاب المقدس تحت المجهر 
مولف: عوده مهاوش الاردنی 
ناشر: انصاریان • تاریخ نشر: 1412هج • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/11 
 دلیل المنهاج - سنگی 
مولف: حسینقلی جدید الاسلام 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/28 
 الآثار الوارده عن ائمه السنه فی ابواب الاعتقاد، ج2 
مولف: جمال بن احمد بن بشیر باوی 
ناشر: دار الوطن • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/35 
 الاباضیه فی موکب التاریخ 
مولف: علی یحسی معمر 
ناشر: دار وهبه • تاریخ نشر: 1384 ق • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/18 
 الاباضیه و مدی صلتها بالخوارج 
مولف: عامر النجار 
ناشر: دارالمعارف • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/5 
 الاساطیر فی بلاد ما بین النهرین 
مولف: صمویل هنری هول • مترجم: یوسف داود عبدالقادر 
ناشر: دار الجمهوریه • تاریخ نشر: 1968 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/8 
 الاساطیر و المعتقدات العربیه قبل الاسلام 
مولف: میخائیل مسعود 
ناشر: دارالعلم للملایین • تاریخ نشر: 1944م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/19 
 الاسلام و المسیحیه فی المیزان 
مولف: شریف محمد هاشم 
ناشر: موسسه الوفاء • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/22 
 الانسان فی ظل الادیان 
مولف: عماره نجیب 
ناشر: مکتبه التوفیقیه • تاریخ نشر: 1977 • مکان نشر: کربلا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/24 
 الاهواء و الفرق و البدع عبر تاریخ السلام 
مولف: ناصر بن عبدالکریم العقل 
ناشر: دارالوطن • تاریخ نشر: 1415 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/15 
 اناهیتا در اسطوره های ایرانی 
مولف: سوزان گویری 
ناشر: جمال الحق • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/6 
 انجیل شریف ترجمه جدید فارسی 
مترجم: انجمن کتاب مقدس 
ناشر: انجمن کتاب مقدس ایران • تاریخ نشر: 1986م • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/55 
 انجیل شریف ترجمه جدید فارسی یا عهد جدید 
ناشر: انجمن کتاب مقدس • تاریخ نشر: 1981م • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/11 
 اندرز اوشنر دانا 
مترجم: ابراهیم میرزای ناظر 
ناشر: هیرمند • تاریخ نشر: 1373 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/5 
 انسان و سرنوشت 
مولف: مرتضی مطهری 
ناشر: صدرا • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/10 
 انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانی 
مولف: اسماعیل رائین 
ناشر: رائین 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/3 
 اهل الذمه فی مصر العصور الوسطی 
مولف: قاسم عبده قاسم 
ناشر: دارالمعارف • تاریخ نشر: 1979 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/23 
 اوپانیشاد 
مصحح: تاراچند و محمد رضا جلالی نائینی • مترجم: محمد داراشکوه فرزند شاهجهان 
ناشر: کتابخانه طهوری • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/5 
 اوستا کهن ترین سرودهای ایرانیان ج 1 
مولف: جلیل دوستخواه 
ناشر: مروارید • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/23 
 اوستا کهن ترین سرودهای ایرانیان ج 2 
مولف: جلیل دوستخواه 
ناشر: مروارید • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/24 
 باب کیست و سخن او چیست 
مولف: نورالدین چهاردهی 
ناشر: فتحی • تاریخ نشر: 1363ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/18 
 بحوث مع اهل السنه و السلفیه 
مولف: مهدی الحسینی روحانی 
ناشر: مکتبه الاسلامیه • تاریخ نشر: 1979م 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/5 
 برخورد آرای مسلمانان و مسیحیان تفاهمات و سوء تفاهمات 
مولف: ویلیام مونتگمری وات • مترجم: محمد حسین آریا 
ناشر: انوارالهدی • تاریخ نشر: 1375ش • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/46 
 بررسیهای تحقیقی درباره آئین یهود و مسیحیت 
مولف: یحیی نوری 
ناشر: مجمع علم ودین • تاریخ نشر: 1344 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/24 
 بسوی اسلام یا آئین کلیسا 
مولف: مصطفی زمانی 
ناشر: پیام • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/8 
 بشارات عهدین 
مولف: محمد صادقی 
ناشر: دارالکتب الاسلامیه • تاریخ نشر: 1362ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/5 
 بنیانهای اجتماعی دین 
مولف: یوسف فضایی 
ناشر: چاپار • تاریخ نشر: 1356ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/16 
 بهائیت به روایت تاریخ 
مولف: بهرام افراسیابی 
ناشر: پرستش • تاریخ نشر: 1366ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/14 
 بهائیت چگونه پدید آمد 
مولف: نورالدین چهاردهی 
ناشر: فتحی • تاریخ نشر: 1366ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/19 
 بهاییگری 
مولف: احمد کسروی 
ناشر: پایدار • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/26 
 بیان الادیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی 
مولف: ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی • مصحح: عباس اقبال 
ناشر: دار المعلمین • تاریخ نشر: 1312 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/19 
 بیان الادیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی 
مولف: ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی • مصحح: محمد دبیر سیاقی 
ناشر: روزنه • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/31 
 بیان الادیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی 
مولف: ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی • مصحح: عباس اقبال 
ناشر: چاپخانه مجلس • تاریخ نشر: 1312 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/5 
 پژوهشی در اساطیر ایران پاره نخست 
مولف: مهرداد بهار، نصرالله کسرائیان 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/26 
 پژوهشی در اساطیر ایران پاره نخست و دیم 
مولف: مهرداد بهار، نصرالله کسرائیان 
ناشر: آگه • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/33 
 پژوهشی در قصه اصحاب کهف 
مولف: جلال ستاری 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/15 
 پژوهشی درباره صابئین 
مولف: یعقوب جعفری 
ناشر: هجرت • تاریخ نشر: 1374ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/13 
 پس از مرگ 
مولف: لئون دنی • مصحح: جواد تارا • مترجم: عبدالمجید حکیم 
ناشر: شرکت طبع کتاب 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/35 
 تاج العقائد و معدن الفوائد 
مولف: الداعی الاسماعیلی الیمنی المطلق علی بن محمد الولید • مصحح: عارف تامر 
ناشر: موسسه عزالدین • تاریخ نشر: 1982 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/18 
 تاریخ ادیان 
مولف: علی اکبر ترابی 
ناشر: اقبال • تاریخ نشر: 1347ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/9 
 تاریخ ادیان 
مولف: علی اصغر حکمت 
تاریخ نشر: 1371 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/4 
 تاریخ ادیان و مذاهب در ایران 
مولف: عباس قدیانی 
ناشر: انیس • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/38 
 تاریخ اصلاحات کلیسا 
مولف: جان الدر 
ناشر: نور جهان • تاریخ نشر: 1326هـ • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/12 
 تاریخ الجهمیه و المعتزله 
مولف: جمال الدین القاسمی الدمشقی 
ناشر: موسسه الرساله • تاریخ نشر: 1979م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/4/7 
 تاریخ المذاهب الاسلامیه، ج2 
مولف: محمد ابوزهره 
ناشر: دار الفکر العربی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/42 
 تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام ج 1 
مولف: عبدالرحمن بدوی • مترجم: حسین صابری 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/36 
 تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام ج 2 
مولف: عبدالرحمن بدوی • مترجم: حسین صابری 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/37 
 تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز 
مولف: جان ناس • مترجم: علی اصغر حکمت 
ناشر: پیروز • تاریخ نشر: 1345ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/1 
 تاریخ جامع بهائیت نوماسونی 
مولف: بهرام افراسیابی 
ناشر: سخن • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/12 
 تاریخ جوامع اسلامی از آغاز تا قرون هجدهم، ج1 
مولف: ایرام لاپیدوس • مترجم: محمود رمضان زاده 
ناشر: آستان قدس رضوى • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/13 
 تاریخ جوامع اسلامی قرون نوزدهم و بیستم، ج2 
مولف: ایرام لاپیدوس • مترجم: محسن مدیر شانه چی 
ناشر: آستان قدس رضوى • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/14 
 تاریخ دو اقلیت مذهبی یهود و مسیحیت در ایران 
مولف: محمدعلی تاج پور 
ناشر: فراهانی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/36 
 تاریخ عبره لمن اعتبر، پیرامون وقایع شیخیان در همدان 
مولف: کریم کرمانی 
تاریخ نشر: 1318هج 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/12 
 تاریخ علم کلام ج 1 - 2 
مولف: شبلی نعمانی • مترجم: محمد تقی فخر داعی گیلانی 
تاریخ نشر: 1328ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/6 
 تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام 
مولف: علی اصغر حلبی 
ناشر: اساطیر • تاریخ نشر: 1373ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/4 
 تاریخ مختصر ادیان بزرگ 
مولف: فلیسین شاله • مترجم: منوچهر خدایار محبی 
ناشر: کتابخانه طهوری • تاریخ نشر: 1335ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/15 
 تاریخ معالم التوحید فی القدیم و فی الجدید 
مولف: محمد بن الخوجه • مصحح: الجیلانی الحاج یحیی و حمادی الساحلی 
ناشر: دارالغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 1985م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/19 
 تاریخ و شناخت ادیان ج 2 
مولف: علی شریعتی 
ناشر: شرکت سهامى انتشار • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/3 
 تاریخ کیش زرتشت ج 2( هخامنشیان) 
مولف: مری بویس • مترجم: همایون صنعتی زاده 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1375ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/22 
 تاریخ کیش زرتشت ج 3( پس از اسکندر گجسته) 
مولف: مری بویس - فرانتز کر • مترجم: همایون صنعتی زاده 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/25 
 تبصره العوام فی معرقه مقالات الانام 
مولف: مرتضی بن داعی حسنی رازی 
ناشر: اساطیر • تاریخ نشر: 1313ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/14 
 جای پای زروان 
مولف: هوشنگ دولت آبادی 
ناشر: نی • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/41 
 آشنایی با ادیان قدیم ایران و بین النهرین 
مولف: مهرداد ایزدپناه 
ناشر: محور • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/21 
 البابیون فی التاریخ 
مولف: عبدالرزاق الحسنی 
ناشر: مطبعه العرفان • تاریخ نشر: 1931 • مکان نشر: صیدا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/29 
 تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناسی، ج1، جامعه شناسی در ادیان 
مولف: حسین ابوالحسن تنهایی 
ناشر: بهاباد • تاریخ نشر: 1373 • مکان نشر: یزد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/1 
 تبیین آیات خداوند نگاهی پدیدار شناسانه به اسلام 
مولف: آنه ماری شیمل • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/27 
 تبیین کذب المفتری فیما نسب و الی الامام ابی الحسن الاشعری 
مولف: ابن عساکر دمشقی 
ناشر: دارالفکر • تاریخ نشر: 1339هج • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/15 
 تحفه اثنا عشریه 
مولف: عبدالعزیز محدث دهلوی 
ناشر: سهیل اکیدیمی • تاریخ نشر: 1983 • مکان نشر: لاهور 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/15 
 تحلیلی نو بر عقائد وهابیان 
مولف: محمد حسین ابراهیمی 
ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی • تاریخ نشر: 1373 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/12 
 ترجمه اناجیل اربعه 
مصحح: رسول جعفریان • مترجم: میر محمد باقر خاتون آبادی 
ناشر: انتشارات داخلى مرکز آموزشى و پژوهشى امام • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/7 
 ترجمه شرح و نقد سفر پیدایش تورات - سیف المومنین فی قتال المشرکین 
مولف: علی قلی جدید الاسلام • مصحح: رسول جعفریان 
ناشر: انصاریان • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/41 
 ترجمه مفتاح باب الابواب یا تاریخ باب و بها 
مولف: میرزا محمد مهدیخان زعیم الدوله • مترجم: حسن فرید گلپایگانی 
ناشر: فراهانی • تاریخ نشر: 1346ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/23 
 تشریع حور محب 
مترجم: باهور لبیب، صوفی حسن ابوطالب 
ناشر: الهیئه المصریه العامه للکتاب • تاریخ نشر: 1972 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/23 
 تعالیم پرورشی ادیان ودائی - بودائی - جینی - نیایا - ویششیکا 
مولف: اسماعیل واعظ جوادی 
ناشر: ثقفی • مکان نشر: اصفهان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/28 
 تفسیر کتاب اعمال رسولان 
مولف: و . م . میلر آمریکائ • مترجم: مولف و احمد نخستین 
ناشر: آگوست پریس • تاریخ نشر: 1932 • مکان نشر: آلمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/24 
 توضیح الملل( ترجمه کتاب الملل و النحل )1 
مولف: ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی • مصحح: محمد رضا جلالی نائینی • مترجم: مصطفی خالقداد هاشمی 
ناشر: اقبال • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/12 
 توضیح الملل( ترجمه کتاب الملل و النحل )2 
مولف: ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی • مصحح: محمد رضا جلالی نائینی • مترجم: مصطفی خالقداد هاشمی 
ناشر: اقبال • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/13 
 ثلاث رسائل 
مولف: الصنعانی - الصابونی - القرطبی 
ناشر: مکتب التراث • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/32 
 ثلاث رسائل - عقیده السلف و اصحاب الحدیث 
مولف: الصنعانی - الصابونی - القرطبی 
ناشر: مکتب التراث • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/54 
 ثوره العقل 
مولف: عبدالستار ، عزالدین الراوی 
ناشر: دارالرشید • تاریخ نشر: 1982م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/6 
 جنایت وهابیت 
مولف: حسن میردامادی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/2 
 جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان نقطویان 
مولف: علی میرفطروس 
ناشر: بامداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/7 
 جنبش های دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری 
مولف: غلامحسین صدیقی 
ناشر: پاژنگ • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/25 
 جهان مذهبی، ادیان در جوامع امروز، ج1 
مولف: ریچارد بوش، کنت دالر • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1374 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/34 
 جهان مذهبی، ادیان در جوامع امروز، ج2 
مولف: ریچارد بوش، کنت دالر • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1374 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/35 
 جهان مسیحیت 
مولف: اینار مولند • مترجم: محمد باقر انصاری - مسیح مهاجری 
ناشر: امیرکبیر • تاریخ نشر: 1368ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/16 
 چراغ برات خراسان فروردگان باستان 
مولف: مهدی سیدی، اشرف السادات میرکمالی... و [دیگران] 
ناشر: پاژ • تاریخ نشر: 1374 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/14 
 چند سوال از کسروی 
مولف: محمود زرندی 
ناشر: چاپخانه طلوع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/20 
 حقیقت مسیحیت 
مولف: هیئت تحریریه ی موسسه ی در راه حق 
ناشر: در راه حق • تاریخ نشر: 1361ش • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/18 
 حقیقه البابیه و البهائیه 
مولف: محسن عبدالحمید 
ناشر: مطبعه الوطن العربی • تاریخ نشر: 1980م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/6 
 خارجیگری 
مولف: محمود صلواتی 
ناشر: دانش اسلامی • تاریخ نشر: 1365 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/1 
 خلق افعال العباد و الرد علی الجهمیه و اصحاب التعطیل 
مولف: محمد بن اسماعیل البخاری 
ناشر: موسسه الرساله • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/43 
 خلاصه ادیان در تاریخ دینهای بزرگ 
مولف: محمد جواد مشکور 
ناشر: شرق • تاریخ نشر: 1362ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/3 
 خوارج از دیدگاه نهج البلاغه 
مولف: حسین نوری • مصحح: محمد تقی بشارت 
ناشر: دفتر انتشارات اسلامی • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/2 
 خوارج در تاریخ 
مولف: یعقوب جعفری 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1371ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/3 
 خوارج و علل پیدایش آنان ج 1 
مولف: صادق احسانبخش 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1369ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/6 
 خوارج و علل پیدایش آنان ج 2 
مولف: صادق احسانبخش 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1370ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/7 
 خوارج و علل پیدایش آنان ج 3 
مولف: صادق احسانبخش 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1370ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/8 
 داعیان پیامبری و خدایی 
مولف: نورالدین چهاردهی 
ناشر: فتحی • تاریخ نشر: 1366 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/29 
 دانش اساطیر 
مولف: روژه باستید • مترجم: جلال ستاری 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1370 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/32 
 دانش و دین مسیحیان 
مولف: جان الدر امریکائی 
تاریخ نشر: 1941م • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/19 
 دبستان مذاهب ج 1 
مولف: کیخسرو اسفندیار 
ناشر: طهوری • تاریخ نشر: 1362ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/21 
 دبستان مذاهب ج 2 
مولف: کیخسرو اسفندیار 
ناشر: طهوری • تاریخ نشر: 1362ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/22 
 درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت 
مولف: محمد رضا زیبایی نژاد 
ناشر: اشراق • تاریخ نشر: 1375ش • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/7 
 دراسات فی الفرق و العقائد الاسلامیه 
مولف: عرفان عبدالحمید 
ناشر: دار التربیه • تاریخ نشر: 1977 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/36 
 دراسات فی تاریخ الفکر العربی الاسلامی 
مولف: طریف الخالدی 
ناشر: دار الطلیعه • تاریخ نشر: 1977 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/20 
 دراسات فی علم الکلام و الفلسفه الاسلامیه 
مولف: یحیی هویدی 
ناشر: دارالنهضه العربیه • تاریخ نشر: 1972م • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/20 
 دستهای ناپیدا خاطرات مستر همفر 
مولف: همفر • مترجم: احسان قرنی 
ناشر: گلساتن کوثر • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/40 
 دیانت زرتشتی 
مولف: کای بار - آسموسن - م • مترجم: فریدون وهمن 
ناشر: بنیاد فرهنگ ایران • تاریخ نشر: 1348ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/3 
 دیدی نو از دینی کهن( فلسفه زرتشت) 
مولف: فرهنگ مهر 
ناشر: جام • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/4 
 دین ایران باستان 
مولف: دوشن گیمن • مترجم: رویا منجم 
ناشر: فکر روز • تاریخ نشر: 1375ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/14 
 دین پژوهی، دفتر اول 
مولف: بهاء الدین خرمشاهی 
ناشر: پژوهشگاه • تاریخ نشر: 1372 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/23 
 دین پژوهی، دفتر دوم 
مولف: بهاء الدین خرمشاهی 
ناشر: پژوهشگاه • تاریخ نشر: 1372 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/24 
 راماین، کتاب مقدس هندوان، ج2 
مصحح: عبدالودود اظهر دهلوی 
ناشر: بنیاد فرهنگ ایران • تاریخ نشر: 1351 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/7 
 راه کنفوسیوس، ج2 
مولف: لی فو چن • مترجم: گیتی وزیری 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1373 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/23 
 راهنمای یهود و نصارا یا بیبلها 
مولف: هبه الدین شهرستانی 
ناشر: انجمن تبلیغات اسلامی • تاریخ نشر: 1323 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/17 
 رد البدع و الشبهات 
مولف: محمد حسین خراسانی 
تاریخ نشر: 1398ق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/10 
 رساله ابلیس الی اخوانه المناحیس 
مولف: ابی سعد بیهقی 
ناشر: دار المنتخب العربی • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/37 
 رساله در تاریخ ادیان 
مولف: میرچاالیاده • مترجم: جلال ستاری 
ناشر: سروش • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/40 
 رساله کنز الحقایق 
مولف: محمود شبستری ناظم 
ناشر: مطبعه علمی • تاریخ نشر: 1353ق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/12 
 رسل ثلاثه لاله واحد 
مولف: روجیه ارنلدیز • مترجم: ودیع مبارک 
ناشر: عویدات • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/32 
 شبهات النصاری و حجج الاسلام 
مولف: محمد رشید رضا 
ناشر: دارالمنار • تاریخ نشر: 1367ه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/28 
 الاسلام السعودی الممسوخ 
مولف: طالب الخرسان 
ناشر: موسسه النشر الاسلامی • تاریخ نشر: 1409ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/13 
 بنو اسرائیل و العبریه الحدیثه 
مولف: علی رووف سید مرسی 
ناشر: مطبوعات جامعه الکویت • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: الکویت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/12 
 رساله شریفه سعادتیه 
مولف: عبدالغفار اصفهانی - ملاعلی نور علی شاه ثانی 
ناشر: حقیقت • تاریخ نشر: 1372 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/42 
 رویه الله فی ضوء الکتاب و السنه و العقل الصریح 
مولف: جعفر السبحانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/19 
 ریشه های تاریخی ، قصه های پریان 
مولف: ولادیمیر پراپ • مترجم: فریدون بدره ای 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1371ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/7 
 زبور مانوی 
مولف: سی . آر . سی . آلبری • مترجم: ابوالقاسم اسماعیل پور 
ناشر: فکرروز • تاریخ نشر: 1375ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/4 
 زرتشت و تعالیم او 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: آسیا • تاریخ نشر: 1344 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/27 
 زروان( معمای زرتشتی گری) 
مولف: آر . سی . زنر • مترجم: تیمور قادری 
ناشر: فکر روز • تاریخ نشر: 1375ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/15 
 زیر آسمانهای جهان ¬ گفت و گوی داریوش شایگان با رامین جهانبگلو 
مترجم: نازی عظیما 
ناشر: فرزان • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/8 
 سلطنت قباد و ظهور مزدک 
مولف: آرتور امانوئل کریستن • مترجم: احمد بیرشک 
ناشر: طهوری • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/21 
 سورین کیرکجارد 
مولف: علی عبدالمعطی محمد 
ناشر: دار المعرفه الجامعیه • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/20 
 سومر اسطوره و ملحمه 
مولف: فاضل عبدالواحد علی 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/37 
 سیر تاریخی انجیل برنابا 
مولف: حسین توفیقی 
ناشر: در راه حق • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/6 
 سیر کلام در فرق اسلام 
مولف: محمد جواد مشکور 
ناشر: شرق • تاریخ نشر: 1368ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/7 
 سیری در صحیحین ج 1 - 2 
مولف: محمد صادق نجمی، هاشم هریسی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/10 
 سیف المومنین ج 1 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/1 
 سیف المومنین ج 2 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/2 
 شعر الخوارج 
مولف: احسان عباس 
ناشر: دارالثقافه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/10 
 شناخت و تاریخ ادیان 
مولف: علی شریعتی 
ناشر: البرز • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/35 
 شیخیگری - بابیگری 
مولف: مدرسی چهاردهی 
ناشر: کتابفروشى فروغی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/24 
 صدق الخبر فی خوارج القرن الثانی عشر 
مولف: حسینی حجازی 
ناشر: مطبعه کومین 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/16 
 طبقات المعتزله 
مولف: احمد بن یحیی بن المرتضی 
ناشر: دارالمنتظر • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/5 
 طلوع و غروب زردشتی گری 
مولف: آر.سی.زنر • مترجم: تیمور قادری 
ناشر: فکرروز • تاریخ نشر: 1375ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/32 
 عادات و تقالید الشعوب القدیمه 
مولف: فاضل عبدالواحد، عامر سلیمان 
ناشر: دار الکتب • تاریخ نشر: 1979 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/22 
 عقائد ائمه السلف 
مولف: فواز احمد زمرلی 
ناشر: دارالکتاب العربی • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/6 
 عقائد ما بعد الموت 
مولف: نائل حنون 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1986 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/27 
 عقاید مزدک 
مولف: علی مهدی نقوی 
ناشر: مجله نگین • تاریخ نشر: 1353ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/24 
 عقیده اسلامیه 
مولف: محمد بن عبدالوهاب • مترجم: عبدالله تقی زاده 
ناشر: تابان • تاریخ نشر: 1394ق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/22 
 عمل الدعاه الاسلامیین فی العصر العباسی 
مولف: خیرالله سعید 
ناشر: دارالحصاد • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/26 
 قصه الدیانات 
مولف: سلیمان مظهر 
ناشر: الوطن العربی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/41 
 عیسی 
مولف: همفری کارپنتر • مترجم: حسن کامشاد 
ناشر: طرح نو • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/20 
 عیسی علیه السلام پیام آور اسلام 
مولف: احمد بهشتی 
ناشر: اطلاعات • تاریخ نشر: 1373ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/12 
 عیسی فرزند انسان 
مولف: جبران خلیل جبران • مترجم: مسعود انصاری 
ناشر: جامی • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/49 
 فتنه باب 
مولف: اعتضاد السلطنه • مصحح: عبدالحسین نوائی 
ناشر: بابک • تاریخ نشر: 1351ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/10 
 فرقه الازارقه 
مولف: محمد رضا حسن الدجیلی 
ناشر: مطبعه النعمان • تاریخ نشر: 1974 • مکان نشر: نجف 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/19 
 فرقه الدونمه بین الیهودیه و الاسلام 
مولف: جعفر هادی حسن 
ناشر: موسسه الفجر • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: لندن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/22 
 فرقه های اسلامی در سرزمین شام در عصر اموی 
مولف: حسین عطوان • مترجم: حمید رضا شیخی 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1371ش • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/25 
 فرقه های اسلامی در سرزمین شام در عصر اموی 
مولف: حسین عطوان • مترجم: حمید رضا شیخی 
ناشر: بنیاد پژوهشهاى اسلامی • تاریخ نشر: 1371ش • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/9 
 فرهنگ اساطیر آشور و بابل 
مولف: ف . ژیران - گ . لاکو • مترجم: ابوالقاسم اسماعیل پور 
ناشر: فکرروز • تاریخ نشر: 1375ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/20 
 فرهنگ اساطیر مصر 
مولف: ژ . ویو • مترجم: ابوالقاسم اسماعیل پور 
ناشر: فکرروز • تاریخ نشر: 1375ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/25 
 فرهنگ اساطیر یونان و رم ج 1 
مولف: پیر گریمال • مترجم: احمد بهمنش 
ناشر: امیرکبیر • تاریخ نشر: 2536 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/15 
 فرهنگ اساطیر یونان و رم ج 2 
مولف: پیر گریمال • مترجم: احمد بهمنش 
ناشر: امیرکبیر • تاریخ نشر: 2536 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/16 
 فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریکایی 
مولف: لئوروستن • مترجم: محمد بقایی ماکان 
ناشر: حکمت • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/29 
 فرهنگ فرق اسلامی 
مولف: محمد جواد مشکور • مصحح: کاظم مدیر شانه چی 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1372ش • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/11 
 فروغ بی پایان 
مولف: یوحنای رسول 
ناشر: انجمن کتاب مقدس ایران • تاریخ نشر: 1980م • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/17 
 فروغ خاور( زندگی ، آئین و رهبانیت بودا) 
مولف: هرمان الدنبرگ • مترجم: بدرالدین کتابی 
ناشر: اقبال • تاریخ نشر: 1373ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/31 
 فصول فی ادیان الهند 
مولف: محمد ضیاءالرحمن الاعظمی 
ناشر: دارالبخاری • تاریخ نشر: 1417 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/9 
 فلسفه نیکو ج 1 
مولف: حسن نیکو 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1306ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/21 
 فلسفه و ایمان مسیحی 
مولف: کالین براون • مترجم: طاطه وس میکائلیان 
ناشر: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/5 
 فهرس مصادر الفرق الاسلامیه 
مولف: علی اکبر ضیائی 
ناشر: مکتبه آیه الله مرعشى نجفی • تاریخ نشر: 1415هج • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/39 
 فی التوحید 
مولف: ابورشید سعید بن محمد النیسابوری • مترجم: محمد عبدالهادی ابوریده 
ناشر: دارالکتب • تاریخ نشر: 1969 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/17 
 فی خطی المسیح 
مولف: نصری سلهب 
ناشر: دارالکتاب اللبنانی • تاریخ نشر: 1970م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/19 
 قاموس کتاب مقدس 
مولف: هاکس آمریکائی 
ناشر: اساطیر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/1 
 قرآن و کتابهای دیگر آسمانی 
مولف: عبدالکریم هاشمی نژاد 
ناشر: فراهانی • تاریخ نشر: 1346 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/39 
 قراءه جدیده فی مواقف الخوارج و فکرهم و ادبهم 
مولف: احمد سلیمان معروف 
ناشر: طلاس • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/22 
 قصه الطوفان 
مولف: عبدالمجید شوقی البکر 
ناشر: مطبعه الجمهوریه • تاریخ نشر: 1967 • مکان نشر: موصل 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/38 
 مانی و سنت مانوی 
مولف: فرانسوا دکره • مترجم: عباس باقری 
ناشر: فرزان روز • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/21 
 کتاب المجالس و المسایرات 
مولف: قاضی النعمان بن محمد المغربی • مصحح: ابراهیم شبوح محمد الیعلاوی 
ناشر: الجامعه التونسیه • تاریخ نشر: 1978 • مکان نشر: تونس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/14 
 کتاب المقدس 
ناشر: دارالکتاب المقدس فى الشرق الاوسط 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/10 
 کتاب تبتی مردگان از کتابهای مقدس تبتیان 
مولف: باردو تودل • مترجم: مهران کندری 
ناشر: میترا • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/27 
 النصاری فی القرآن و التفاسیر 
مولف: عواد علی ـ حسن البطوش ـ علاء الرشق 
ناشر: دارالشروق • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/31 
 پاسخ اهریمن و کجرویگری ج 2 
مولف: مرتضی مهدوی یگانه 
ناشر: کلاله خاور • تاریخ نشر: 1324 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/9 
 جهود الامامین ابن تیمیه و ابن قیم الجوزیه 
مولف: سمیره عبد الله بکر ب 
ناشر: ام القری • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/42 
 گاتها ، سرودهای زرتشت 
مولف: پورداود 
ناشر: انجمن زرتشتیان ایرانی • مکان نشر: بمبئی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/16 
 گاثاها سرود های زرتشت مجموعه اوستا 
مولف: پورداود 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1354ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/6 
 گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران 
مولف: جواد مفرد کهلان 
ناشر: نگین • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/8 
 گفت و شنود سید علی محمد باب با روحانیون تبریز 
مولف: میرزا محمد تقی مامقانی - حسن مرسلوند 
ناشر: تاریخ ایران • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/16 
 گنجینه ای از تلمود 
مولف: ا .کهن • مصحح: امیر حسین صدری پور • مترجم: امیر فریدون گرگانی 
تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/14 
 لمحات عن الیزیدیه 
مولف: زهیر کاظم عبود 
ناشر: مکتبه النهضه • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/29 
 لمحات من تاریخ نصاری العراق 
مولف: سهیل قاشا 
ناشر: مطبعه شفیق • تاریخ نشر: 1982 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/1 
 مباحث فی الحرکه الشعوبیه 
مولف: فاروق عمر فوزی 
ناشر: مکتبه الثقافیه • تاریخ نشر: 1986م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/7 
 مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم زئوس و خانواده المپ 
مولف: سعید فاطمی 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/13 
 محاضرات فی النصرانیه 
مولف: محمد ابوزهره 
ناشر: دارالکتاب العربی • تاریخ نشر: 1961م • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/42 
 مختصری درباره تاریخ مزدک 
مولف: پرتو علوی 
ناشر: اندیشه • تاریخ نشر: 1353ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/22 
 مدخلی بر کاووش در تاریخ ادیان 
مولف: عبدالله دراز • مترجم: محمد باقر حجتی 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/15 
 مذهب مارکسیستها و حزب توده و دو نوشته دیگر 
مولف: پیوند 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/33 
 مذهب و سیاسیت در جهان 
مولف: محمد علی منوچهری 
ناشر: هاد • تاریخ نشر: 1370ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/31 
 مرجئه تاریخ و اندیشه 
مولف: رسول جعفریان 
ناشر: خرم • تاریخ نشر: 1371ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/52 
 مزدیسنا و ادب پارسی ج 2 
مولف: محمد معین • مصحح: مهدخت معین 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1363ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/35 
 مسلمو اهل الکتاب واثرهم فی الدفاع عن القضایا القرانیه،ج1 
مولف: محمد بن عبدالله السحیم 
ناشر: دار الفرقان • تاریخ نشر: 1416 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/38 
 مسلمو اهل الکتاب واثرهم فی الدفاع عن القضایا القرانیه،ج2 
مولف: محمد بن عبدالله السحیم 
ناشر: دار الفرقان • تاریخ نشر: 1416 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/39 
 مصقل صفا در نقد کلام مسیحیت 
مولف: احمد علوی عاملی • مصحح: حامد ناجی اصفهانی 
تاریخ نشر: 1373ش • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/20 
 معارف اسلامی در جهان معاصر 
مولف: حسین نصر 
ناشر: شرکت سهامى کتابهاى جیبی • تاریخ نشر: 1348 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/1 
 معانی رمز صلیب - تحقیقی در فن معارف تطبیقی 
مولف: رنه گنون • مترجم: بابک عالیخانی 
ناشر: سروش • تاریخ نشر: 1374 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/9 
 معجم الاساطیر، ج1 
مولف: لطفی الخوری 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/12 
 معجم الاساطیر، ج2 
مولف: لطفی الخوری 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/11 
 مفتاح السعاده و تحقیق طریق السعاده 
مولف: ابوالعباس بن العریف • مصحح: ابوبکر عتیق بن مومن 
ناشر: دار الغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/12 
 مفهوم البداء فی الفکر الاسلامی 
مولف: هاشم الموسوی 
ناشر: الغدیر • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/26 
 مفهوم التقیه فی الفکر الاسلامی 
مولف: هاشم الموسوی 
ناشر: الغدیر • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/25 
 کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب 
مولف: محسن امینی 
ناشر: دارالکتاب اسلامی • تاریخ نشر: 1990م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/27 
 اقامه الشهود فی رد الیهود منقول الرضائی - چاپ سنگی 
مولف: علی بن الحسین الحسینی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/14 
 دراسات اسلامیه من تاریخ الالحاد فی الاسلام 
مولف: عبدالرحمن بدوی 
تاریخ نشر: 1945 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/12 
 مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین 
مولف: ابی الحسن علی بن اسماعیل الاشعری • مصحح: هلموت ریتر 
ناشر: دارالنشر • تاریخ نشر: 1980م 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/2 
 مقایسه ای میان : تورات ، انجیل ، قرآن و علم 
مولف: بوکای • مترجم: ذبیح الله دبیر 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/34 
 مقدمات فی الاهواء و الافتراق و البدع 
مولف: ناصر بن عبدالکریم العقل 
ناشر: دارالوطن • تاریخ نشر: 1415 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/2 
 ملل و نحل ترجمه 
تاریخ نشر: 1263هج • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/1 
 من الواح سومر الی التوراه 
مولف: فاضل عبدالواحد علی 
ناشر: دارالشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1989م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/8 
 من تاریخ الحرکات الفکریه فی الاسلام 
مولف: بندلی جوزی 
ناشر: دارالروائع • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/41 
 مناظره جعفر بن محمد الصادق مع الرافضی 
مصحح: علی بن عبدالعزیز العلی آل شبل 
ناشر: دار الوطن • تاریخ نشر: 1417 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/16 
 مناهج اهل الاهواء و الافتراق و البدع 
مولف: ناصر بن عبدالکریم العقل 
ناشر: دارالوطن • تاریخ نشر: 1415 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/17 
 منشور الهدایه 
مولف: عبدالکریم الفکون • مصحح: ابوالقاسم سعد الله 
ناشر: دار الغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 1987 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/29 
 منهج الشهرستانی فی کتاب الملل و النحل 
مولف: محمد بن ناصر بن صالح السحیبانی 
ناشر: دار الوطن • تاریخ نشر: 1417 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/5 
 منهج المسعودی فی بحث العقائد و الفرق الدینیه 
مولف: هادی حسین حمود 
ناشر: دارالقادسیه للطباعه • تاریخ نشر: 1984 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/26 
 منهج اهل السنه و الجماعه و منهج الاشاعره، ج1 
مولف: خالد بن عبد اللطیف بن محمد نور 
ناشر: مکتبه الغرباء الاثریه • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/32 
 منهج اهل السنه و الجماعه و منهج الاشاعره، ج2 
مولف: خالد بن عبد اللطیف بن محمد نور 
ناشر: مکتبه الغرباء الاثریه • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/33 
 مهابهارت ج1 
مولف: میرغیاث الدین علی قزوینی معروف به نقیب خان • مصحح: محمد رضا جلالی نائینی 
ناشر: کتابخانه طهوری • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/1 
 مهابهارت ج2 
مولف: میرغیاث الدین علی قزوینی معروف به نقیب خان • مصحح: محمد رضا جلالی نائینی 
ناشر: کتابخانه طهوری • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/2 
 مهابهارت ج3 
مولف: میرغیاث الدین علی قزوینی معروف به نقیب خان • مصحح: محمد رضا جلالی نائینی 
ناشر: کتابخانه طهوری • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/3 
 مهابهارت ج4 
مولف: میرغیاث الدین علی قزوینی معروف به نقیب خان • مصحح: محمد رضا جلالی نائینی 
ناشر: کتابخانه طهوری • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/4 
 موقف ابن تیمیه من الاشاعره ج1 
مولف: عبدالرحمن بن صالح المحمود 
ناشر: مکتبه الرشد • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/18 
 موقف ابن تیمیه من الاشاعره ج2 
مولف: عبدالرحمن بن صالح المحمود 
ناشر: مکتبه الرشد • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/19 
 موقف ابن تیمیه من الاشاعره ج3 
مولف: عبدالرحمن بن صالح المحمود 
ناشر: مکتبه الرشد • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/20 
 موقف ابن تیمیه من النصرانیه ج2 
مولف: مریم عبدالرحمن عبدالله زامل 
ناشر: جامعه ام القری • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/40 
 موقف ابن تیمیه من النصرانیه، ج1 
مولف: مریم عبدالرحمن عبدالله زامل 
ناشر: جامعه ام القری • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/39 
 مکتبها و فرقه های اسلامی در سده های میانه 
مولف: ویلفرد مادلونگ • مترجم: جواد قاسمی 
ناشر: بنیاد پژوهشهاى آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/10 
 نشان رازآمیز، گردونه خورشید یا گردونه مهر 
مولف: بختورتاش 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1370 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/1 
 نشاه الاشعریه و تطورها 
مولف: جلال محمد عبدالحمید موسی 
ناشر: دارالکتاب اللبنانی • تاریخ نشر: 1982م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/24 
 نشاه الفکرالفلسفی فی الاسلام ج1 
مولف: علی سامی النشار مصری 
ناشر: دارالمعارف • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/35 
 نشاه الفکرالفلسفی فی الاسلام ج2 
مولف: علی سامی النشار مصری 
ناشر: دارالمعارف • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/36 
 نشاه الفکرالفلسفی فی الاسلام ج3 
مولف: علی سامی النشار مصری 
ناشر: دارالمعارف • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/37 
 اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر 
مولف: ژان پل سارتر • مترجم: مصطفی رحیمی 
ناشر: نیلوفر • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/22 
 السلفیه بین اهل السنه و الامامیه 
مولف: محمد الکثیری 
ناشر: الغدیر • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/10 
 الصابئه الزرادشتیه الیزیدیه 
مولف: اسعد السحمرانی 
ناشر: دارالنفائس • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/14 
 المعجم الموسوعی ج 2 
مولف: سهیل زکار 
ناشر: دارالکتاب العربی • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/12 
 بهاءالله و عصر جدید 
مولف: ج. ای . اسملمنت • مترجم: بشیرالهی-رحیمی-سلیمانی 
ناشر: البهائیه فى البرازیل • تاریخ نشر: 1988 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/15 
 بهائیان و ایران جهانگرایی و میهن پرستی در دین بهائی 
مولف: مولفان 
ناشر: پیام دوستی • تاریخ نشر: 1365 • مکان نشر: لوکزامبورک 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/25 
 تاریخ جامع بهائیت نوماسونی 
مولف: بهرام افراسیابی 
ناشر: انتشارات سخن • تاریخ نشر: 1374 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/11 
 تاریخ معالم التوحید فی القدیم و فی الجدید 
مولف: محمد بن الخوجه 
ناشر: دارالغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/31 
 زند و هومن یسن و کارنامه اردشیر پاپکان 
مولف: صادق هدایت 
ناشر: امیرکبیر • تاریخ نشر: 1344 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/3 
 محاضرات فی تاریخ المذاهب و الادیان 
مولف: عبدالعزیز الثعالبی • مصحح: حمادی الساحلی 
ناشر: دارالغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/9 
 محرک احساسات یا احساسات انصاری 
مولف: حیدر علی انصاری نجف آبادی 
ناشر: علمیه اسلامیه • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/39 
 نحو علاقه افضل بین السلفیین و الشیعه 
مولف: حسن موسی الصفار 
ناشر: دار الواحه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/25 
 نظام العزابه عند الاباضیه الوهبیه فی جربه 
مولف: فرحان الجعبیری 
ناشر: المعهد القومى للاثار و الفنون • تاریخ نشر: 1975 • مکان نشر: تونس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/20 
 نغمه ی ایزدی یا فلسفه ی اخلاقی هند 
مولف: عباس مهرین (شوشتری) 
ناشر: عطائی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/8 
 نقدی بر اندیشه وهابیان 
مولف: حسن موسوی قزوینی • مترجم: حسن طارمی 
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/7 
 نقش ادیان در مبارزات استعماری 
مولف: محمد باقر خالصی 
ناشر: پگاه • مکان نشر: اراک 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/33 
 نگاهی به پندارهای وهابیت 
مولف: محمد حسین کاشف الغطاء • مترجم: محمد حسین رحیمیان 
ناشر: موسسه چاپ الهادی • تاریخ نشر: 1376 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/9 
 نگرانیهای روحانیت کلیسا 
مولف: فرانگ فون آور و فرانتس زگبرس • مترجم: موسسه پژوهش علمی فرهنگی طلیعه 
ناشر: غیاث • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/30 
 هندوئیسم 
مولف: ک . م . سن • مترجم: ع . پاشایی 
ناشر: فکر روز • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/16 
 هولاء الیهود 
مولف: محمد المهدی الحسینی الشیرازی 
ناشر: دار الصادق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/21 
 واژه نامه ادیان 
مولف: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1374 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/2 
 وقائع الندوه القومیه لمواجهه الدس الشعوبی الجزء الاول 
مولف: مولفان 
ناشر: هیئه کتابه التاریخ • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/13 
 وقائع الندوه القومیه لمواجهه الدس الشعوبی الجزء الثالث 
مولف: مولفان 
ناشر: هیئه کتابه التاریخ • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/15 
 وقائع الندوه القومیه لمواجهه الدس الشعوبی الجزء الثانی 
مولف: مولفان 
ناشر: هیئه کتابه التاریخ • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/14 
 وهابیت ایده استعمار 
مولف: مستر همفری • مترجم: احمد .ع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/18 
 وهابیت ایده استعمار 
مولف: مستر همفری • مترجم: احمد علم الهدی 
ناشر: یاسر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/8 
 وهابیها را اینگونه دیدم 
مولف: عبدالله محمد الحبشی • مترجم: میثم موسایی 
ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی • تاریخ نشر: 1370ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/17 
 یادداشتهای گاثاها 
مولف: پور داود • مصحح: بهرام فره وشی 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/15 
 ینابیع الاسلام 
مولف: احمد مجتهد شاهرودی 
تاریخ نشر: 1343ق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/45 
 کتاب التمهید القواعد التوحید 
مولف: ابوالثناء محمود بن زید اللامشی الحنفی الماتریدی • مصحح: عبدامجید الترکی 
ناشر: دار الغرب الاسلامى • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/23 
 ادیان الهند الکبری 
مولف: احمد شلبی 
ناشر: النهضه المصریه • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/11 
 از اسطوره تا تاریخ 
مولف: مهرداد بهار، نصرالله کسرائیان 
ناشر: چشمه • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/31 
 الاسطوره و المعنی 
مولف: فراس السواح 
ناشر: علاءالدین • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/1 
 الانتصار و الرد علی ابن الراوندی الملحد 
مولف: خیاط • مصحح: محمدحجازی 
ناشر: مکتبة الثقافة الدینیه • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/13 
 الایام الاربعون لجبل موسی 
مولف: فرانز ویرفل • مصحح: عمر الدقاق • مترجم: خالد الجبلی 
ناشر: دارالحوار • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/39 
 البهائیه صلیبیه الفرس 
مولف: محمود ثابت الشاذلی 
ناشر: وهبه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/4 
 التلمود تاریخه و تعالیمه 
مولف: ظفرالاسلام خان 
ناشر: دارالنفائس • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/10 
 التوراه بین الوثنیه و التوحید 
مولف: سهیل دیب 
ناشر: دارالنفائس • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/4 
 السنکسار سیره القدیسین ج 1 
مولف: مطران میخائیل عساف 
ناشر: البولسیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/9 
 السنکسار سیره القدیسین ج 2 
مولف: مطران میخائیل عساف 
ناشر: البولسیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/10 
 الشرک الجاهلی و الهة العرب المعبوده قبل الاسلام 
مولف: یحیی شامی 
ناشر: دارالفکرالعربی • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/22 
 الغنوصیه فی میزان الفکر الاسلامی 
مولف: عبدالرحیم السائح 
ناشر: المحمدیه • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/3 
 المجتمع بحوث فی المذاهب الاجتماعی القرآنی 
مولف: محمد عبدالجبار 
ناشر: دار الأضوا • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/21 
 المحیط بالتکلیف 
مولف: قاضی عبدالجبار همدانی • مصحح: عمر السید عزمی 
ناشر: دار المصریه • تاریخ نشر: 1965 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/1 
 المدخل لدراسه التوراه و العهد القدیم 
مولف: محمد علی البار 
ناشر: دارالقلم • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/17 
 المعتزله و مشکله الحریه الانسانیه 
مولف: محمد عماره 
ناشر: الموسسه العربیه • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/9 
 المعجم الموسوعی ج3 
مولف: سهیل زکار 
ناشر: دارالکتاب العربی • تاریخ نشر: 1997 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/13 
 الملل المعاصره فی الدین الیهودی 
مولف: اسماعیل راجی الفاروقی 
ناشر: مکبته وهبه • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/10 
 الکنز المرصود فی فضائح التلمود 
مولف: محمد عبدالله الشرقاوی 
ناشر: الوعى الاسلامی • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/51 
 پانن برگ: الهیات تاریخی 
مولف: آلن گالووی • مترجم: مراد فرهادپور 
ناشر: صراط 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/40 
 جلجامش ملحمه الرافدین الخالده 
مولف: فراس السواح 
ناشر: دارعلاءالدین • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/12 
 رحله بنی اسرائیل الی مصر الفرعونیه .. و الخروج 
مولف: غطاس عبدالملک الخشبه 
ناشر: دارالهلال • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/15 
 رساله ثامسطیوس الی یولیان الملک فی السیاسه و تدبیر المملکه 
مصحح: محمد سلیم سالم 
ناشر: دارالکتب • تاریخ نشر: 1970 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/30 
 صلوات و حکایات و اساطیر حثیه من الالف الثانی قبل المیلاد 
مولف: لیانا جاکوب روست • مترجم: قاسم طویر 
تاریخ نشر: 1986 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/33 
 علم الکلام و مدارسه 
مولف: فیص بدیر عون 
ناشر: دارالثقافه • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/18 
 فضح التلمود، تعالیم الحاخامین السریه 
مولف: آی. بی. براناتیس • مترجم: زهدی الفاتح 
ناشر: دار النفائس • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/12 
 ماتیکان گجستک ابالیش همراه با متن پهلوی 
مولف: آذر فرنبغ فرخ زادان • مترجم: ابراهیم میرزای ناظر 
ناشر: هیرمند • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/11 
 مجموعه الشرع الکنیسی 
مولف: حنانیا الیاس کساب 
ناشر: منشورات النور • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/11 
 من الیهودیه الی الصهیونیه 
مولف: اسعد السمحرانی 
ناشر: دارالنفائس • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/11 
 یهود الیوم لیسوا یهودا 
مولف: بنیامین فریدمان 
ناشر: دارالنفائس • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/16 
 آشنایی با ادیان چین و ژاپن 
مولف: مهرداد ایزدپناه 
ناشر: محور • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/18 
 آشنایی با ادیان قدیم اروپا 
مولف: مهرداد ایزدپناه 
ناشر: محور • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/20 
 آشنایی با ادیان هند 
مولف: مهرداد ایزدپناه 
ناشر: محور • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/17 
 آشنایی با دین مسیح 
مولف: مهرداد ایزدپناه 
ناشر: محور • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/19 
 البهائیه و النظام العالمی الجدید ج 1 
مولف: احمد ولید سراج الدین 
ناشر: مکتبه دارالفتح • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/7 
 البهائیه و النظام العالمی الجدید ج 2 
مولف: احمد ولید سراج الدین 
ناشر: مکتبه دارالفتح • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/8 
 التوراه جاءت من جزیره العرب 
مولف: کمال الصلیبی • مترجم: عفیف الرزاز 
ناشر: موسسه الابحاث العربیه • تاریخ نشر: 1997 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/18 
 التوضیح فی بیان حال الانجیل و المسیح 
مولف: محمد الحسین آل کاشف 
ناشر: مرتضی السید محمد الرضوی • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/8 
 الحدث التوراتی 
مولف: فراس السواح 
ناشر: دارعلاءالدین • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/32 
 الحدث التوراتی 
مولف: فراس السواح 
ناشر: دارعلاءالدین • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/21 
 الصابئه المندائیون 
مولف: سلیم برنجی • مترجم: جابر احمد 
ناشر: دارالکنوز الادبیه • تاریخ نشر: 1997 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/7 
 الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه 
مولف: سلیمان عبدالوهاب • مصحح: بسام عمقیه 
ناشر: مکتبه حرا • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/26 
 الفلسفات الهندیه 
مولف: علی زیعور 
ناشر: دارالاندلس • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/6 
 المسیحیه 
مولف: احمد شلبی 
ناشر: نهضه مصر • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/33 
 المسیحیون العرب 
مولف: مولفان 
ناشر: موسسه الابحاث العربیه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/48 
 المعتزله 
مولف: زهدی جارالله 
ناشر: الموسسه العربیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/3 
 المعتقدات الدینیه لدی الشعوب 
مولف: چفری بارندر • مترجم: امام عبدالفتاح امام 
ناشر: مدبولی • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/25 
 الیهود الحسیدیم 
مولف: جعفر هادی حسن 
ناشر: دارالقلم • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/39 
 الیهود فی عصر المسیح 
مولف: محمد عاشورا 
ناشر: دار القلم • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/37 
 اکتشاف الکتاب المقدس 
مولف: جیمس بنتلی • مترجم: آسیا محمد الطریحی 
ناشر: سینا • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/33 
 بدایه الفرق نهایه الملوک 
مولف: محمد رضا الحکیمی 
ناشر: دارالفردوس • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/30 
 پیک میترا 
ناشر: مزدا • تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/12 
 جامع الفرق و المذاهب الاسلامیه 
مولف: امیر مهنا و علی خریس 
ناشر: المرکز الثقافی العربی • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/40 
 دراسات فی الفرق المعتزله 
مولف: محمد العبده طارق عبدالحلیم 
ناشر: دار ابن حزم • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/15 
 رسائل العدل و التوحید ج 1 
مولف: مولفان • مصحح: محمد عماره 
ناشر: دارالهلال • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/18 
 رسائل العدل و التوحید ج 2 
مولف: یحیی بن الحسین بن القاسم • مصحح: محمد عماره 
ناشر: دارالهلال • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/19 
 مدخل الی الکتاب العرب و الیهود فی التاریخ 
مولف: احمد سوسه 
ناشر: العربی • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/41 
 مغامره العقل الاولی 
مولف: فراس السواح 
ناشر: دارعلاءالدین • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/3 
 هل احرق الیهود فی افران الغار 
مولف: محمد نمر المدنی 
ناشر: الدارالحدیثه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/44 
 کتاب فروغ مزدیسنی 
مولف: کیخسرو شاهرخ کرمانی 
تاریخ نشر: 1340 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/23 
 اخبار فطارکه کرسی المشرق 
مولف: لماری بن سلیمان 
ناشر: رومیه الکبری • تاریخ نشر: 1989 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/33 
 اسطوره در جهان امروز 
مولف: جلال ستاری 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/5 
 الاصولیه الیهودیه العقیده و القوه 
مولف: دیفید لانداو 
ناشر: مدبولی • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/25 
 الاقتباس و الجنس فی التوراه 
مولف: خالص مسور 
ناشر: دارعلاءالدین • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/7 
 التوراه السامریه 
مولف: احمد حجازی السقا 
ناشر: دار الانصار • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/29 
 التوراه و التراث السوری 
مولف: مفید عرنوق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/27 
 التوراه کتاب مقدس ام جمع اساطیر 
مولف: لیوتاکسل • مترجم: حسان میخائیل اسحاق 
ناشر: الجندی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/47 
 الحزب الوهابی 
مولف: عبدالله الحسینی 
ناشر: صحیفه العمل الاسلامی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/14 
 الخطر الیهودی 
مولف: سعد المرصفی 
ناشر: مکتبه المنار • مکان نشر: الکویت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/27 
 الفاتیکان 
مولف: پول پوپار 
ناشر: عویدات • مکان نشر: لبنان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/40 
 الفکر الدینی الیهودی 
مولف: حسن ظاظا 
ناشر: دارالقلم • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/15 
 الله و الانبیاء فی التوراه و العهد القدیم 
مولف: محمد علی البار 
ناشر: دارالقلم • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/18 
 الله و الانسان 
مولف: کارین آرمسترونغ • مترجم: محمد الجورا 
ناشر: دارالحصاد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/5 
 الله کتاب فی نشاه العقیده الالهیه 
مولف: عباس محمود العقاد 
ناشر: دار المعارف • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/17 
 المسیحیون و العروبه 
مولف: ریاض نجیب الریس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/31 
 المعتزله و الثوره 
مولف: محمد عماره 
ناشر: الموسسه العربیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/8 
 الموحدون الدروز بین فتاوی ابن تیمیه و فقهاء‌الدم 
مولف: نبیه محمود السعدی 
ناشر: دارالعلم • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/25 
 الیهود فی العالم القدیم 
مولف: مصطفی کمال عبدالعلیم 
ناشر: دارالقلم • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/1 
 الیهودیه 
مولف: احمد شلبی 
ناشر: النهضه المصریه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/32 
 باب ذکر المعتزله 
مولف: احمد بن یحیی بن المرتضی • مصحح: توما ارنلد 
ناشر: دار صادر • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/11 
 بذل المجهود فی افحام الیهود 
مولف: سموال بن یحیی المغربی • مصحح: عبدالوهاب طویله 
ناشر: دارالقلم • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/35 
 تاریخ یهوه 
مولف: جورجی کنعان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/14 
 تلبیس ابلیس 
مولف: جمال الدین ابی الفرج عبدالرحمن ابن الجوزی البغدادی 
ناشر: دار الرائد العربی • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/8 
 خفایا التوراه 
مولف: کمال الصلیبی 
ناشر: دار الساقی • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/16 
 شرح الارشاد 
مولف: احمد حجازی احمد السقا 
ناشر: الانجلو • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/32 
 علم الملل و النحل 
مولف: میثم الجنابی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/19 
 علی طریق الجلجله 
مولف: جورج یوسف شمانی 
ناشر: مطبعه اسعد • تاریخ نشر: 1973 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/37 
 فی تاریخ دین و الفلسفه 
مولف: هاینریش هاینی • مترجم: صلاح حاتم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/24 
 من الوعی الاسطوری 
مولف: عبدالباسط سیدا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/30 
 هکذا رایت الوهابیین 
مولف: عبدالله محمد الحبشی 
ناشر: مکتبه السعاده • تاریخ نشر: 1402 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/13 
 اخلاق الانجیل 
مولف: البیر بایه • مترجم: عادل العوا 
ناشر: دار الحصاد • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/28 
 اساطیر بابل و کنعان 
مولف: شارل فیرووللو • مترجم: ماجد خیر بک 
تاریخ نشر: 1990 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/32 
 اصول الصهیونیه فی الدین الیهودی 
مولف: اسماعیل راجی الفاروقی 
ناشر: مکتبه وهبه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/3 
 التمهید فی الرد علی الملحده المعطله الرافضه و الخوارج و المعتزله 
مولف: ابی بکر محمد بن ابن • مصحح: محمود محمد الخضیری 
ناشر: دار الفکر العربی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/18 
 المساله الیهودیه 
مولف: ایلان هالیفی • مترجم: فواد جدید 
ناشر: مکتب الخدمات الطباعیه • تاریخ نشر: 1986 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/14 
 المسیح فی مصادر العقائد المسیحیه 
مولف: احمد عبدالوهاب فتیح 
ناشر: مکتبه وهبه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/38 
 الینابیع فی المسیحیه و الاسلام 
مولف: ادیب نصرالدین 
ناشر: دار النضال • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/13 
 بررسی های دخت نسک 
مولف: مهشید میرفخرایی 
ناشر: پژوهشگاه • تاریخ نشر: 1371 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/13 
 بین الاسلام و المسیحیه 
مولف: ابی عبیده الخزرجی • مصحح: محمد شامه 
ناشر: مکتبه وهبه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/28 
 تاریخ یهود، مذهب یهود بار سنگین سه هزار ساله 
مولف: اسرائیل شاهاک • مترجم: مجید شریف 
ناشر: چاپخش • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/5 
 تاریخچه مکتب مزدک 
مولف: اوتاکر کلیما • مترجم: جهانگیر فکری ارشاد 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1371 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/1 
 تاریخچه نقد و بررسی وهابی ها 
مولف: ابراهیم سید علوی 
ناشر: امیرکبیر • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/39 
 جغرافیه الادیان 
مولف: دافید سوفیر • مترجم: احمد غسان سبانو 
ناشر: دار قتیبه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/44 
 دوره الدین الیهودی 
مولف: موفق محادین 
ناشر: دار الکنوز الادبیه • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/19 
 دین ایرانی بر پایه متنهای معتبر یونانی 
مولف: امیل بنونیست • مترجم: بهمن سرکاراتی 
ناشر: قطره • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/1 
 سلطنت قباد و ظهور مزدک 
مولف: آرتور امانوئل کریستن • مترجم: احمد بیرشک 
ناشر: طهوری • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/20 
 سلفیه، بدعت یا مذهب 
مولف: محمد سعید رمضان البوطی • مصحح: واعظ زاده خراسانی • مترجم: حسین صابری 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/38 
 سه رساله در تصوف لوامع و لوایح 
مولف: عبدالرحمن جامی • مصحح: ایرج افشار 
ناشر: منوچهری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/42 
 سوسنه سلیمان فی اصول العقائد و الادیان 
تاریخ نشر: 1976 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/30 
 فرهنگ بهدینان 
مولف: جمشید سروش سروشیان • مصحح: منوچهر ستوده 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/2 
 گفتاری درباره دینکرد 
مولف: محمد جواد مشکور 
مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/3 
 مانی و تعلیمات او 
مولف: گئو ویدن گرن • مترجم: نزهت صفای اصفهانی 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/17 
 مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان 
مولف: اردشیر آذرگشسب 
ناشر: فروهر • تاریخ نشر: 1358 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/13 
 مزدا پرستی در ایران قدیم 
مولف: آرتور کریستن سن • مترجم: ذبیح الله صفا 
ناشر: هیرمند • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/29 
 مزداپرستی در ایران قدیم 
مولف: آرتور کریستن سن • مترجم: ذبیح الله صفا 
ناشر: شرکت مولفان و مترجمان • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/7 
 موسوعه الادیان فی العالم الاصلاح الدینی المسیحی 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/9 
 موسوعه الادیان فی العالم الدروز الموحدون 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/8 
 موسوعه الادیان فی العالم المذاهب فی الفقه الاسلامی 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/11 
 نهضت قرمطیان 
مولف: حسینعلی ممتحن 
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی • تاریخ نشر: 1371 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/8 
 کتاب فیه بدء الاسلام و شرایع الدین 
مولف: ابن سلام الاباضی • مصحح: قیریز شقارتس 
ناشر: درالنشر فرانز شتایز • تاریخ نشر: 1986 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/8 
 ادیان آسیایی 
مولف: مهرداد بهار، نصرالله کسرائیان 
ناشر: چشمه • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/10 
 اسطوره‌های اسکاندیناوی 
مولف: ر.ی. پیج • مصحح: عباس مخبر 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/4 
 اسطوره‌های سلتی 
مولف: میراندا جین گرین • مصحح: عباس مخبر 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/2 
 الاساطیر و الخرافات عند العرب 
مولف: محمد عبدالمعیدخان 
ناشر: دارالحداثه • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/21 
 الاسلام 
مولف: احمد شلبی 
ناشر: مکتبه النهضه المصریه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/34 
 الانصاف 
مولف: ابن السید البطلیوسی • مصحح: محمد رضوان الدایه 
ناشر: دار الفکر • تاریخ نشر: 1983 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/3 
 الجواهر العمریه فی الموالات الالهیه و حب الساده الصوفیه 
مولف: محمد بن احمد العمری الموصلی • مصحح: ذاکر زکی علی العثمان 
تاریخ نشر: 1986 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/24 
 الخطیئه الاولی بین الیهودیه و المسیحیه و الاسلام 
مولف: امیمه بنت احمد شاهین الجلاهمه 
ناشر: مکتبه زهراء • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/2 
 الدراسات الدینیه بخراسان فی العصر الاموی 
مولف: حسین عطوان 
ناشر: دار الجیل • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/14 
 الدیانه الفرعونیه 
مولف: والیس بدج • مترجم: نهاد خیاطه 
ناشر: دار علاء الدین • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/25 
 الرساله السبعیه 
مولف: اسرائیل بن شموئیل الاورشلیمی • مصحح: عبد الوهاب طویله 
ناشر: دار القلم • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/40 
 المدخل الی دراسه المدارس و المذاهب الفقهیه 
مولف: عمر سلیمان الاشقر 
ناشر: دار النفائس • مکان نشر: اردن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/21 
 المسیحیه و التوراه 
مولف: شفیق مقار 
ناشر: ریاض الرئیس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/1 
 المعجم الموسوعی ج1 
مولف: سهیل زکار 
ناشر: دار الکتاب العربی • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/11 
 النهی عن سب الاصحاب و ما فیه من الاثم و العقاب 
مولف: محمد بن عبدالواحد بن احمد المقدسی المدشقی الحنبلی • مصحح: عبدالرحمن بن عبدالله الترکی 
ناشر: موسسه الرساله 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/29 
 الواقع و الاسطوره فی التورات 
مولف: زینون کاسیدوفسکی • مترجم: حسان میخائیل اسحاق 
ناشر: الابجدیه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/21 
 الیهود تاریخ افساد و انحلال و دمار 
مولف: توفیق الواعی 
ناشر: دار ابن حزم • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/26 
 الیهود و الدوله العثمانیه 
مولف: احمد نوری النعیمی 
ناشر: دار الشوون الثقافیه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/19 
 اهل الذمه 
مولف: شفیق یموت 
ناشر: الشرکه العالمیه • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/21 
 تاریخ الکنیسه السریانیه الشرقیه، ج2 
مولف: البیر ابونا 
ناشر: دار المشرق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/35 
 تاریخ الکنیسه السریانیه الشرقیه، ج3 
مولف: البیر ابونا 
ناشر: دار المشرق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/36 
 تنقیح الابحاث للملل الثلاث 
مولف: سعد بن منصور بن کمون 
ناشر: دار الانصار • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/8 
 جغرافیه التوراه، مصر و بنواسرائیل فی عسیر 
مولف: زیاد منی 
ناشر: الریاض الرئیس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/6 
 قرائه سیاسیه للتوراه 
مولف: شفیق مقار 
ناشر: ریاض الرئیس • مکان نشر: لندن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/10 
 موسوعه الادیان فی العالم الاسلام 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/7 
 موسوعه الادیان فی العالم الطائفه المارونیه 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/3 
 موسوعه الادیان فی العالم المسیحیه 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/6 
 موسوعه الادیان فی العالم الکنائس الشرقیه 1 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/4 
 موسوعه الادیان فی العالم الکنائس الشرقیه 2 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/5 
 موقف الامه الاسلامیه من القادیانه 
مولف: گروهی از علما 
ناشر: دار قتیبه • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/21 
 اساطیر ایران باستان 
مولف: عصمت عرب گلپایگانی 
ناشر: هیرمند • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/22 
 الاستیطان الیهودی فی الادب الصهیونی 
مولف: عبدالوهاب وهب الله 
ناشر: دار الکلمه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/36 
 الانتصارات الاسلامیه 
مولف: نجم الدین البغدادی الطوفی • مصحح: احمد حجازی السقا 
ناشر: مکتبه الکلیات الازهریه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/20 
 الخطر الیهودی علی المسیحیه و الاسلام 
مولف: عدنان حداد 
ناشر: دار البیرونی • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/13 
 بحوث فی الملل والنحل، ج1 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: موسسه النشر الاسلامی • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/27 
 بحوث فی الملل والنحل، ج2 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: موسسه النشر الاسلامی • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/28 
 بحوث فی الملل والنحل، ج3 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: موسسه النشر الاسلامی • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/29 
 بحوث فی الملل والنحل، ج4 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: موسسه النشر الاسلامی • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/30 
 بحوث فی الملل والنحل، ج5 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: لجنه اداره الحوزه العلمیه • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/31 
 بحوث فی الملل والنحل، ج6 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: موسسه النشر الاسلامی • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/32 
 بحوث فی الملل والنحل، ج7 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: موسسه الامام الصادق ع • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/33 
 بحوث فی الملل والنحل، ج8 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: موسسه الامام الصادق ع • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/34 
 بینش مینوی زیستن در آگاهی معنوی جدید 
مولف: جیمز رد فیلد • مترجم: حسن فتحی 
ناشر: فکر روز • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/39 
 تاریخ الجهمیه و المعتزله 
مولف: جمال الدین القاسمی الدمشقی 
ناشر: موسسه الرساله • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/4 
 تاریخ الکنیسه السریانیه الشرقیه، ج1 
مولف: البیر ابونا 
ناشر: دار المشرق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/34 
 تاریخ الکنیسه الشرقیه 
مولف: المطران میشیل یستهیم، الارشمندریت اغناطیوس دیک 
ناشر: المکتبه البولسیه • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/31 
 ثلاثه مصنفات للحکیم الترمذی 
مولف: مولفان • مصحح: بیرند راتکه 
ناشر: دار النشر فرانتس • تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/26 
 جامعه شناسی ادیان 
مولف: ژان پل ویلم • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: تبیان • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/40 
 دلیل الی قرائه تاریخ الکنیسه 
مولف: جان کمبی 
ناشر: دار المشرق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/33 
 راه کنفوسیوس، ج1 
مولف: لی فو چن • مترجم: گیتی وزیری 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1373 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/22 
 راه کنفوسیوس، ج2 
مولف: لی فو چن • مترجم: گیتی وزیری 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1373 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/24 
 فی مذاهب الاسلامیین 
مولف: عامر النجار 
ناشر: دار المعارف • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/10 
 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین 
مولف: ابی الحسن علی الحسنی الندوی 
ناشر: دارالکتاب العربی • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/23 
 مایی و المانویه 
مولف: جیوایدنغرین • مترجم: سهیل زکار 
ناشر: دار حسان • تاریخ نشر: 1985 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/9 
 مزدا پرستی در ایران قدیم 
مولف: آرتور کریستن سن • مترجم: ذبیح الله صفا 
ناشر: هیرمند • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/26 
 معجم دیانات و اساطیر العالم، ج1 
مولف: امام عبدالفتاح امام 
ناشر: مکتبه مدبولی • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/27 
 معجم دیانات و اساطیر العالم، ج2 
مولف: امام عبدالفتاح امام 
ناشر: مکتبه مدبولی • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/28 
 معجم دیانات و اساطیر العالم، ج3 
مولف: امام عبدالفتاح امام 
ناشر: مکتبه مدبولی • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/29 
 موسوعه الادیان فی العالم الفرق الاسلامیه 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/2 
 کتاب النجاه 
مولف: احمد ناصر لدین الله • مصحح: ویلفرد مادیلوغ 
ناشر: دار النشر • تاریخ نشر: 1985 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/20 
 آشنایی با مذهب اباضی 
مولف: محمد عربزاده همدانی 
ناشر: علمی فرهنگی • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/15 
 ادیان العالم 
مولف: حبیب سعید 
ناشر: دار التالیف و النشر • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/29 
 اسطوره های خاورمیانه 
مولف: پیرگریمال • مترجم: مجتبی عبدالله نژاد 
ناشر: ترانه • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/35 
 الاساطیر بین المعتقدات القدیمه و التواره 
مولف: علی الشوک 
ناشر: دار اللام • تاریخ نشر: 1987 • مکان نشر: لندن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/9 
 الاسلام و الفلسفات القدیمه 
مولف: انور الجندی 
ناشر: دار الاعضام 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/1 
 الخوارج، تاریخهم و آراؤهم الاعتقادیه 
مولف: غالب بن علی عواجی 
ناشر: مکتبه لیند • تاریخ نشر: 1997 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/11 
 الرساله الوافیه 
مولف: ابی عمر عثمان بن سعید المقری الدانی • مصحح: محمد بن سعید بن سالم القحطانی 
ناشر: دار ابن جوزی • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/42 
 العنصر الیهودیه ج1 
مولف: احمد بن عبدالله الزغیبی 
ناشر: العبیکان • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/72 
 العنصر الیهودیه ج2 
مولف: احمد بن عبدالله الزغیبی 
ناشر: العبیکان • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/73 
 العنصر الیهودیه ج3 
مولف: احمد بن عبدالله الزغیبی 
ناشر: العبیکان • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/74 
 العنصر الیهودیه ج4 
مولف: احمد بن عبدالله الزغیبی 
ناشر: العبیکان • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/75 
 الفکر الدینی القدیم 
مولف: تقی الدباغ 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/35 
 الیهود فی القران 
مولف: عفیف عبدالفتاح طباره 
ناشر: دار العلم للملایین • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/15 
 الیهود و علم الاجناس 
مولف: محمد رشید الفیل 
ناشر: مطبعه شفیق • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/14 
 انیس الاعلام فی نصره الاسلام ج1 
مولف: جدید الاسلام 
تاریخ نشر: 1370ق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/23 
 انیس الاعلام فی نصره الاسلام ج2 ـ چاپ سنگی 
مولف: جدید الاسلام 
تاریخ نشر: 1370ق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/24 
 تسکین القلوب امجدی طریق حقه 
مولف: حسین امجدی پازوکی 
ناشر: چاپخانه فردوسی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/31 
 دینهای ایران 
مولف: گئو ویدن گرن • مترجم: منوچهر فرهنگ 
ناشر: آگاهان ایده • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/7 
 عرفان بودیسم و جینیسم 
مولف: جلال الدین آشتیانی 
ناشر: سهامی انتشار • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/18 
 عقائد السلف 
مولف: علی سامی النشار عمار جمعی الطالبی 
ناشر: منشاه المعارف • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/37 
 مرقس علی لسان یسوع 
مولف: منصور المخلصی 
ناشر: دراسات لغویه کتابیه • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/26 
 مفاهیم صابئیه مندائیه 
مولف: ناجیه مرانی 
تاریخ نشر: 1981 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/5 
 مقاله التعطیل و الجعد بن درهم 
مولف: محمد بن خلیفه التمیمی 
ناشر: اضواء السلف • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/6 
 موسوعه الادیان فی العالم الدیانات القدیمه 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/1 
 مکاید یهودیه 
مولف: عبدالرحمن حسن المیدانی 
ناشر: دار القلم • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/26 
 نامه ای از سن پالو 
مولف: امان الله شفا 
ناشر: دار الکتب الاسلامیه • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/32 
 هدیه المهدویه 
مولف: ملاعلی اصغر یزدی، مجدالعلماء 
تاریخ نشر: 1325ق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/2 
 کتاب الصراط 
مولف: مفضل بن عمرجعفی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/37 
 کشف الحیل ج 1و2 
مولف: محمد حسین آواره 
ناشر: خاور • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/27 
 کنیسه المشرق، ج1 
مولف: یوسف حبی 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/38 
 اصول الدین 
مولف: جمال الدین احمد بن محمد العزنوی الحنفی • مصحح: عمر وفیق الدواعق 
ناشر: دارالبشائر • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/21 
 الاحناف 
مولف: عماد الصباغ 
ناشر: دار الحصاد • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/13 
 الباطنیه و موقف الاسلام منهم 
مولف: جمیل محمد ابوالعلا 
ناشر: دار المعارف • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/37 
 التاریخ الیهودی العام ج 1-2 
مولف: صابر طعیمه 
ناشر: دارالجیل • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/31 
 الشرائع العراقیه القدیمه 
مولف: فوزی رشید 
ناشر: مکتبه الوطنیه • تاریخ نشر: 1979 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/16 
 المرشد الی الکتاب المقدس 
ناشر: الجمعیه للکتاب المقدس • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/23 
 المسیحیه العربیه و تطوراتها 
مولف: سلوی بالحاج صالح - العایب 
ناشر: دارالطلیعه • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/10 
 المعتزله و الفکر الحر 
مولف: عادل العوا 
ناشر: الاهالی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/16 
 النظام الداخلی لحرکه اخوان الصفا 
مولف: خیرالله سعید 
ناشر: موسسه عیبال • تاریخ نشر: 1992 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/7 
 الیهود 
مولف: توفیق الواعی 
ناشر: دار ابن حزم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/43 
 الیهودیه فی العقیده و التاریخ 
مولف: عصام الدین حفنی ناصف 
ناشر: دار العالم الجدید • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/29 
 انجیل سومر 
مولف: خزعل الماجدی 
ناشر: الاهلیه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/3 
 بخور الالهه 
مولف: خزعل الماجدی 
ناشر: الاهلیه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/10 
 تاریخ الصابئه المندائیین 
مولف: محمد عمر حماده 
ناشر: دار الوثائق • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/6 
 تاریخ بنی اسرائیل من اسفارهم 
مولف: محمد عزه دروزه 
ناشر: المکتبه العصریه • تاریخ نشر: 1969 • مکان نشر: صیدا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/2 
 تاریخ جهنم 
مولف: جورج بنوا • مترجم: انطوان • الهاشم 
ناشر: عویدات • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/30 
 تثبیت دلائل النبوه ج 1 
مولف: قاضی عبدالجبار همدانی • مصحح: عبدالکریم عثمان 
ناشر: دارالعربیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/19 
 ثورا 
مولف: پاپوس ژرار آنکوس • مترجم: سودابه فضایلی 
ناشر: ثالث • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/21 
 حماسه گیلگمش 
مولف: ن • ک • ساندرز • مترجم: اسماعیل فلزی 
ناشر: هیرمند • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/34 
 دلیل الی قراءه تاریخ الکنیسه ج2 
ناشر: دارالمشرق • تاریخ نشر: 1986 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/37 
 سیره الله 
مولف: جاک مایلز • مترجم: ثائر دیب 
ناشر: دارالحوار • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/12 
 فرقه های اسلامی 
مولف: ویلفرد مادلونگ • مترجم: ابوالقاسم سری 
ناشر: اساطیر • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/11 
 متون سومر 
مولف: خزعل الماجدی 
ناشر: الاهلیه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/23 
 محاضرات فی دیانه السامیین 
مولف: روبرتسن سمیث 
ناشر: المجلس العلی للثقافه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/22 
 مذهب المعتزله من الکلام الی الفلسفه 
مولف: رشید البندر 
ناشر: دارالنبوغ • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/34 
 معتزله البصره و بغداد 
مولف: رشید الخیون 
ناشر: دارالحکمه • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: لندن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/17 
 وقایع المناظره التی جرت بین رحمه الله الهندی و القسیس فندر الانکلیزی 
مولف: مولفان • مصحح: عبدالله الهندی • مترجم: رفاعی الخولی 
ناشر: دارالبشائر • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/43 
 کتاب الزینه فی الکلمات الاسلامیه العربیه، ج1 
مولف: ابی حاتم احمد بن حمدان الرازی • مصحح: حسین بن فیض الله الهمدانی 
تاریخ نشر: 1957 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/3 
 کتاب الزینه فی الکلمات الاسلامیه العربیه، ج3 
مولف: ابی حاتم احمد بن حمدان الرازی • مصحح: عبدالله سلوم السامرائی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/4 
 کتاب القلائد فی تصحیح العقائد 
مولف: احمد بن یحیی بن مرتضی المعتزلی 
ناشر: دار المشرق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/2 
 ائمه و سحره 
مولف: ابراهیم محمود 
ناشر: ریاض الرئیس • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/7 
 افسانه های دری 
مولف: روشن رحمانی 
ناشر: سروش • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/18 
 الابانه عن اصول الدیانه 
مولف: ابی الحسن علی بن اسماعیل الاشعری • مصحح: عباس صباغ 
ناشر: دار النفائس • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/7 
 الادیان فی تاریخ شعوب العالم 
مولف: سیرغی ا • توکاریف • مترجم: احمد م • فاضل 
ناشر: الاهالی • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/6 
 الاسطوره فی بلاد الرافدین 
مولف: عبدالحمید محمد 
ناشر: دار علاء الدین • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/24 
 الاصولیه الیهودیه 
مولف: ایمانویل هیمان • مترجم: سعد الطویل 
ناشر: الهیئه المصریه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/27 
 التوراه کتابات ما بین العهدین، مخطوطات قمران، البحر المیت، ج1 
مولف: مارک فیلوننکو • مترجم: موسی دیب الخوری 
ناشر: دار الطلیعه الجدیده • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/15 
 التوراه کتابات ما بین العهدین، مخطوطات قمران، البحر المیت، ج2 
مولف: مارک فیلوننکو • مترجم: موسی دیب الخوری 
ناشر: دار الطلیعه الجدیده • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/16 
 الدیانه الزرادشته مزدیسنا 
مولف: نوری اسماعیل 
ناشر: دار علاء الدین 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/19 
 القادیانیه نشاتها و تطورها 
مولف: حسن عیسی عبدالظاهر 
ناشر: دار القلم • تاریخ نشر: 1981 • مکان نشر: الکویت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/22 
 المعابد الصغیره الخاصه فی مدینه الحضر 
مولف: کریم عزیز حسن 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/25 
 المعتدون 
مولف: محمد صبیح 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/29 
 بنو اسرائیل و الیهود تاریخ و مصیر 
مولف: محمد احمد کنعان 
ناشر: دار البشائر الاسلامیه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/25 
 تاریخ الفکر المسیحی، ج2 
مولف: القس حنا الخضری 
ناشر: دار الثقافه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/28 
 تاریخ الفکر المسیحی، ج3 
مولف: القس حنا الخضری 
ناشر: دار الثقافه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/29 
 تاریخ الفکر المسیحی، ج4 
مولف: القس حنا الخضری 
ناشر: دار الثقافه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/30 
 تاریخ الکنیسه المسیحیه 
مولف: سیمر نوف • مترجم: المطان الکسندروس جحا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/22 
 خلاصه ادیان در دینهای بزرگ 
مولف: محمد جواد مشکور 
ناشر: شرق • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/28 
 دلیل الی قرائه تاریخ الکنیسه 
مولف: جان کمبی 
ناشر: دار المشرق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/32 
 دور الیهود و القوی الدولیه فی خلع السلطان عبدالحمید الثانی عن العرش 
مولف: حسان حلاق 
ناشر: دار بیروت المحروسه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/28 
 رد علی الیهودیه و الیهودیه و المسیحیه 
مولف: ندره الیازجی 
ناشر: طلاس • تاریخ نشر: 1990 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/23 
 شمعه السریان 
مولف: المطران اسحق ساکا 
ناشر: دیر مار متی • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/25 
 فی رحاب الکتاب، -1- العهد الاول 
مولف: بولس الفغالی 
ناشر: مکتبه البولسیه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/30 
 قراءه فی وثائق البهائیه 
مولف: عائشه عبدالرحمن 
ناشر: مرکز الاهرام • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/2 
 مفهوم العدل 
مولف: محمود کامل احمد 
ناشر: دار النهضه العربیه • تاریخ نشر: 1983 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/26 
 موجز الادیان فی القران 
مولف: عبد الکریم زیدان 
ناشر: موسسه الرساله • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/5 
 مومنو اهل الکتاب و مکانتهم 
مولف: عمر وفیق الداعوق 
ناشر: دار البشائر الاسلامیه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/6 
 کتاب التاو فی تشینغ 
مولف: لاو تسو • مصحح: فراس السواح 
ناشر: دار علاء الدین • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/16 
 کتابات قمران، ج1 
مولف: الخوری بولس الفغالی 
ناشر: مکتبه البولسیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/17 
 کتابات قمران، ج2 
مولف: الخوری بولس الفغالی 
ناشر: مکتبه البولسیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/18 
 آئین کفن و دفن زرتشتیان 
مولف: اردشیر آذرگشسب 
ناشر: گفتار نیک • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/8 
 آداب و رسوم زناشویی زرتشتیان 
مولف: کیخسرو خسرویانی راست • مصحح: جهانگیر اشیدری 
ناشر: راستی • تاریخ نشر: 1365 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/18 
 ادیان بزرگ جهان 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: آسیا • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/27 
 ادیان مقارنه 
مولف: لیلی حسن سعد الدین 
ناشر: دار الفکر • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/4 
 اسناد و مدارک درباره بهائیگری 
مولف: فضل الله صبحی مهتدی 
ناشر: عصر جدید 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/28 
 افسانه های بت پرستی در آیین کلیسا 
مولف: محمد طاهر تنیر • مترجم: سید عبدالرحیم خلخالی 
ناشر: دار الکتب الاسلامیه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/12 
 السلفیه مرحله زمنیه مبارکه لامذهب اسلامی 
مولف: محمد سعید رمضان البوطی 
ناشر: دارالفکر • تاریخ نشر: 1988م • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/36 
 الیهود فی ظل الاسلام 
مولف: برنارد لویس، لوئی ماسینیون، ع. حمدانی، م. هاجسن، آصف فیضی، ایوانف • مترجم: حسن احمد بسام 
ناشر: الدراسات العسکریه • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/24 
 انجیل بابل 
مولف: خزعل الماجدی 
ناشر: الاهلیه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/25 
 اوستا 
مولف: جلیل دوستخواه 
ناشر: مروارید • تاریخ نشر: 1355 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/31 
 اوستا 
مولف: یسنا گاثا • مترجم: هاشم رضی 
ناشر: فروهر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/31 
 اینست آئین وهابیت 
مولف: محمد جواد مغنیه • مترجم: ابراهیم سید علوی 
ناشر: غدیر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/20 
 بهائیان 
مولف: محمد باقر نجفی کازرونی (گرداوری) 
ناشر: کتابخانه طهوری • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/9 
 بودا چه می گوید ، برهما کیست؟ 
مولف: محمد مهین پور 
ناشر: چاپخانه موسوی • تاریخ نشر: 1340 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/15 
 پارسیان اهل کتابند 
مولف: طاهر رضوی • مترجم: مازندی 
ناشر: فروهر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/31 
 تاریخچه و نقد و بررسی عقائد و اعمال وهابی ها 
مولف: ابراهیم سیدعلوی 
ناشر: مترجم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/29 
 ترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام 
مولف: ابومنصور عبدالقاهر بغدادی • مصحح: محمد جواد مشکور 
ناشر: اشراقی • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/1/11 
 چرا مسیحی نیستم 
مولف: برتراندراسل • مترجم: طاهری 
ناشر: دریا • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/44 
 چکیده تاریخ کیش زرتشت 
مولف: مری بویس • مترجم: همایون صنعتی زاده 
ناشر: صفی علیشاه • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/30 
 خرده اوستا 
مولف: اردشیر آذرگشب 
تاریخ نشر: 1364 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/26 
 دستهای ناپیدا 
مولف: همفر • مترجم: احسان قرنی 
ناشر: گلستان کوثر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/18 
 زرتشت سیاستمدار یا جادوگر 
مولف: هنینگ • مترجم: کامران فانی 
ناشر: سروش • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/16 
 زرتشتیان یکتا پرست هستند 
مولف: رستم شهرزادی 
تاریخ نشر: 1364 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/12 
 سوشیانت موعود مزدیسنا 
مولف: پورداوود 
تاریخ نشر: 1927 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/4 
 صابئه حران و اخوان الصفا 
مولف: محمد عبد الحمید الحمد 
ناشر: الاهالی • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/23 
 وهابیان 
مولف: علی اصغر فقیهی 
ناشر: کتابفروشی صبا • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/1 
 یسنا بخش دوم 
مولف: پورداود • مصحح: بهرام فره وشی 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/28 
 یشتها، ج1 
مولف: پورداود 
ناشر: کتابخانه طهوری • تاریخ نشر: 1347 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/19 
 یشتها، ج2 
مولف: پورداود 
ناشر: کتابخانه طهوری • تاریخ نشر: 1347 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/20 
 کشف الحیل ج1 
مولف: ع . آیتی 
تاریخ نشر: 1324 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/17 
 ادیان و مذاهب معاصره 
مولف: عبدالعزیز تمام یوسف 
ناشر: مکتبه المنار • تاریخ نشر: 1989 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/22 
 اساطیر 
مولف: سیمون مار کیش • مترجم: ا • بیانی 
ناشر: دنیای دانش • تاریخ نشر: 1351 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/41 
 اساطیر افریقا 
مولف: جئوفری پاریندر • مترجم: باجلان فرخی 
ناشر: اساطیر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/42 
 اساطیر چین 
مولف: آنتونی کریستی • مترجم: باجلان فرخی 
ناشر: اساطیر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/40 
 اساطیر ژاپن 
مولف: ژولیت پیگوت • مترجم: باجلان فرخی 
ناشر: اساطیر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/39 
 اساطیر مصر 
مولف: ورونیکا ایونس • مترجم: باجلان فرخی 
ناشر: اساطیر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/41 
 اسطوره بیان نمادین 
مولف: ابوالقاسم اسماعیل پور 
ناشر: سروش • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/19 
 اضوا علی الفرق و المذاهب الاسلامیه 
مولف: ابومصعب البصری 
ناشر: انتشارات الشریف الرضی • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/40 
 الاسفار المقدسه 
مولف: علی عبدالواحد وافی 
ناشر: نهضه مصر • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/27 
 التوراه کتابات ما بین العهدین 3 التوراه المنحول 
مولف: مارک فیلوننکو • مترجم: موسی دیب الخوری 
ناشر: دار الطلیعه الجدیده • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/17 
 الرحله الی الفردوس و الجحیم فی اساطیر العراق القدیم 
مولف: وداد الجورانی 
ناشر: دار الشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/18 
 اندرز اوشنر دانا 
مولف: ابراهیم میرزای ناظر 
ناشر: هیرمند • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/34 
 ایران کوده ش6 ـ داستان جم متن اوستا و زند 
مولف: مقدمه ای از سید صادق حسینی اشکوری 
ناشر: چاپخانه بانک ملی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/36 
 بهاگاواد - گیتا همان گونه که هست 
مولف: آ•چ بهاکتی ودانتا سو • مترجم: فرهاد سیاه پوش، اله فرمانی 
ناشر: دری • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/30 
 تاریخ الفکر المسیحی، ج1 
مولف: القس حنا الخضری 
ناشر: دار الثقافه • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/27 
 تفسیر کتاب اعمال رسولان 
مولف: و • م • میلر • مترجم: مولف و احمد نخستین 
ناشر: نور جهان • تاریخ نشر: 1333 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/39 
 خرده اوستا 
مولف: اردشیر آذرگشب 
تاریخ نشر: 1364 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/33 
 رازوری در آیین زرتشت 
مولف: شیوا کاویانی 
ناشر: ققنوس • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/20 
 راهنمای یهود و نصارا یا بیبلها 
مولف: هبه الدین شهرستانی 
ناشر: انجمن تبلیغات اسلامی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/41 
 سابقه جدایی دین از سیاست 
مولف: مرتضی موسی پور 
تاریخ نشر: 1371 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/6/11 
 سرگذشت پولس رسول 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/35 
 سیری در اساطیر یونان و رم 
مولف: ادیت همیلتون • مترجم: عبدالحسین شریفیان 
ناشر: اساطیر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/1/43 
 عصر افسانه داستانهای خدایان وپهلوانان 
مولف: تامس بولفینچ • مترجم: مهدی ایرانی طلب وکافیه نصیری 
ناشر: قطره • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/31 
 فرق و مذاهب کلامی 
مولف: علی ربانی گلپایگانی 
ناشر: مرکز جهانی علوم اسلامی • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/21 
 گفتاری درباره دینکرد 
مولف: محمد جواد مشکور 
مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/11 
 مجموعه مقالات اولین سمپورزیوم بین المللی اسلام و مسیحیت ارتدکس 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی • تاریخ نشر: 1373 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/24 
 نشوء المذاهب و الفرق الاسلامیه 
مولف: حسین الشاکری 
ناشر: مولف • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/25 
 همانند خدایان خواهید شد 
مولف: اریک فروم • مترجم: نادر پور خلخالی 
ناشر: گلپونه • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/23 
 کتاب الاصلاح 
مولف: ابی حاتم احمد بن حمدان الرازی 
ناشر: موسسه مطالعات اسلامی • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/1 
 کلیسای خدا در جهان یا تفسیر رساله اول پولس رسول 
مولف: ویلیام م • میلر و ایرج م • امینی 
تاریخ نشر: 1953 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/38 
 کلام مسیحی 
مولف: توماس میشل • مترجم: حسین توفیقی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/4/16 
 هفت نوشتار 
مولف: اردشیر جهانیان 
تاریخ نشر: 1360 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/4/30 
 اساطیر یونان 
مترجم: محمد نژد 
ناشر: پدیده • تاریخ نشر: 1351 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/8 
 اسرار سازمان مخفی یهود 
مولف: ژرژ لامبلن • مترجم: ر ـ ش 
ناشر: موسسه مطبوعاتی فرخی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/27 
 اسطوره های یونان 
مترجم: سیما صدیق 
ناشر: آذرکتاب • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/15 
 اسلام آئین برگزیده ما 
مولف: ابراهیم احمد باوانی • مترجم: مسعود کشاورز 
ناشر: فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/26 
 افریقا افسانه های آفرینش 
مولف: یولی بایر • مترجم: صدیقی 
ناشر: عطایی • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/29 
 افسانه های آسیایی 
مولف: کنت دو گو بینو • مترجم: عباسی 
ناشر: ابن سینا • تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/20 
 افسانه های ازوپ 
مترجم: علی اصغر حلبی 
ناشر: زوار • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/21 
 الماتریدیه دراسه وتقویما 
مولف: احمد بن عوض الله بن داخل اللهیبی الحربی 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1413ق • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/41 
 انجیل عیسی مسیح 
ناشر: سازمان ترجمه تفسیری کتاب مقدس • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/16 
 اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات 
مولف: ابی عبدالله محمد بن علی الحکیم الترمذی • مصحح: مهدی محقق 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1372 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/7 
 بهائی از کجا و چگونه پیدا شده 
مولف: حسن کیائی 
تاریخ نشر: 1349 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/28 
 پوراندخت نامه دیوان پور داود 
مترجم: دینشاه جی جی باهای ایرانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/12 
 پیام پدر 
مولف: فضل الله مهتدی (صبحی) 
ناشر: امیر کبیر • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/13 
 تاریخ معتزله فلسفه فرهنگ اسلام 
مولف: محمد جعفر جعفری لنگرودی 
ناشر: گنج دانش • تاریخ نشر: 1368 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/25 
 تاریخ کلیسای قدیم 
مولف: میلر • مصحح: عباس آ ریانپور • مترجم: علی نخستین 
ناشر: حیات ابدی • تاریخ نشر: 1981 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/40 
 تاریخ کلیسای مسیح 
مولف: جان الدر • مترجم: سیمونیان 
ناشر: نور جهان • تاریخ نشر: 1349 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/18 
 تحقیقی در دین یهود 
مولف: جلال الدین آشتیانی 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1364 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/42 
 توتم پرستی 
مولف: علی شریعتی 
ناشر: چاپخش • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/9 
 جمال ابهی 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1348 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/41 
 در راه کلیسا 
مولف: صادق سپهری 
تاریخ نشر: 1360 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/4 
 دروز سوریه و لبنان فی عهد الانتداب الفرنسی 
مولف: حسن امین البعینی 
ناشر: مرکز العربی للابحاث • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/6 
 ریشه اختلاف مذاهب و علاج آن 
مولف: سیف علی سلطانیه ای زنجانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/11 
 طریقت ذن 
مولف: آلن واتس • مترجم: هوشمند ویژه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/14 
 فرقه وهابی و پاسخ شبهات آنها 
مولف: محمد حسن قزوینی • مترجم: علی دوانی 
ناشر: وزارت ارشاد اسلامی • تاریخ نشر: 1368 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/23 
 لغز عشتار 
مولف: فراس السواح 
ناشر: دار علا الدین • تاریخ نشر: 1399 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/36 
 مذهب در شرق و غرب 
مولف: رادها کریشنان • مترجم: فریدون گرگانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/24 
 مژده برای عصر جدید یا انجیل عیسی مسیح 
مولف: لوقای حواری 
ناشر: انجمن کتب مقدسه • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/19 
 مسیحیت از آغاز تا عصر روشنگری 
مولف: عزت الله نوذری 
ناشر: محقق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/4 
 مینوی خرد 
مترجم: احمد تفضلی 
ناشر: بنیاد فرهنگ ایران • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/22 
 نوشته های مانی و مانویان 
مولف: ایرج وامقی 
ناشر: حوزه هنری • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/5 
 کنفوسیوس 
مولف: کارل یاسپرس • مترجم: احمد سمیعی 
ناشر: خوارزمی • تاریخ نشر: 1363 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/39 
 اساطیر خاور میانه 
مولف: ساموئل هنری هوک • مترجم: علی اصغر بهرامی 
ناشر: روشنگران • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/23 
 اسرار سه اقیانوس 
مولف: الکساندر کوندراتوف • مترجم: عبدالکریم قریب 
ناشر: آفتاب • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/27 
 الاساطیر السومریه 
مولف: صوئیل نوح کریم • مترجم: یوسف داود عبدالقادر 
ناشر: مطبعه المعارف • تاریخ نشر: 1971 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/20 
 اندیشه های متی 
مولف: برتولت برشت • مترجم: بهرام حبیبی 
ناشر: تیر • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/38 
 بخشی از نبوت اسرائیلی و مسیحی 
مولف: محمود رامیار 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/39 
 پیام زرتشت 
مولف: علی اکبر جعفری 
ناشر: فروهر • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/47 
 تحقیق در تاریخ و فلسفه ی بابیگری بهائیگری و کسروی گرایی 
مولف: یوسف فضایی 
ناشر: فرخی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/32 
 تحقیقی در دین مسیح 
مولف: جلال الدین آشتیانی 
ناشر: نگارش • تاریخ نشر: 1368 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/24 
 تحقیقی در مسائل کلامی 
مولف: اسعد شیخ الاسلامی 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/25 
 توتم و تابو 
مولف: زیگموند فروید • مترجم: محمد علی خنجی 
ناشر: طهوری • تاریخ نشر: 1351 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/36 
 چشم اندازهای اسطوره 
مولف: میرچا الیاده • مترجم: جلال ستاری 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/19 
 چنین گفت زرتشت 
مولف: فردریک ویلهلم نیچه • مترجم: حمید نیر نوری 
ناشر: کتابهای سیمرغ • تاریخ نشر: 1351 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/43 
 چهار مقاله درباره مسیحیت و عهدین 
ناشر: در راه حق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/26 
 دبستان المذاهب با 
مولف: علی اصغر مصطفوی 
ناشر: ندا • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/41 
 زرتشت مزدیسنا و حکومت 
مولف: جلال الدین آشتیانی 
ناشر: انتشار • تاریخ نشر: 1368 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/44 
 سرگذشت دینهای بزرگ 
مولف: جوزف گئر • مترجم: ایرج پزشک نیا 
ناشر: اندیشه • تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/33 
 سیر تحولی دینهای یهود و مسیح 
مولف: یوسف فضایی 
ناشر: عطایی • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/40 
 سیری در دین و فلسفه 
مولف: احمد پژوه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/21 
 شیطان در ادبیات و ادیان 
مولف: محمد رسول فرهنگ خواه 
ناشر: عطایی • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/30 
 صبح امید ج 1 
مولف: عبدالله امین زاده ناسی 
ناشر: مولف 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/31 
 فلسفه اجتماعی 
مولف: مولفان • مترجم: احمدی و نجف دریا بندری و ـ ـ ـ 
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب • تاریخ نشر: 1345 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/43 
 گزیده اوپه نیشدها 
مولف: رضا زاده شفق 
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب • تاریخ نشر: 1345 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/28 
 گزیده سرودهای ریگ ودا 
مولف: ریگ ودا • مترجم: محمد رضا جلالی نائینی 
ناشر: کتابهای سیمرغ • تاریخ نشر: 1348 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/35 
 گفتگوی شیعه و سنی 
مولف: احمد روضاتی 
ناشر: امیری • تاریخ نشر: 1346 • مکان نشر: اصفهان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/22 
 مجموعه مقالات راجع به زردشت 
مولف: موسی جوان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/34 
 مناظرات امام فخر رازی درباره مذاهب اهل سنت 
مولف: یوسف فضایی 
ناشر: عطایی • تاریخ نشر: 1360 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/35 
 مکالمات 
مولف: کنفوسیوس • مترجم: کاظم زاده ایرانشهر 
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب • تاریخ نشر: 1359 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/45 
 هفتاد و سه ملت یا اعتقادات مذاهب 
مصحح: محمد جواد مشکور 
ناشر: عطایی • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/29 
 یادبودهای زئوس 
مولف: موریس دروئن • مترجم: احمد آجودانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/42 
 کشکول خاکساری 
مولف: محمد علی خواجه الدین 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/23 
 ادیان و مکتبهای فلسفی هند ج 1 
مولف: داریوش شایگان 
ناشر: امیر کبیر • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/31 
 ادیان و مکتبهای فلسفی هند ج 2 
مولف: داریوش شایگان 
ناشر: امیر کبیر • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/32 
 از تاریخ پرستی تا خدا پرستی 
مولف: عبدالکریم سروش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/45 
 اسطوره های مصر 
مولف: سیما صدیق • مترجم: سیما صدیق 
ناشر: دنیای دانش • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/25 
 افسانه های اپرا 
مولف: اشتراوس و افن باخ و • مترجم: حسن شهباز 
ناشر: امیرکبیر • تاریخ نشر: 1336 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/34 
 التطور و الثبات فی حیاه البشریه 
مولف: محمد قطب 
ناشر: مکتبه وهبه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/43 
 العزش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/38 
 براءه الاشعریین من عقاید المخالفین ج 1 
مولف: ابی حامد بن مرزوق 
ناشر: مطبعه العلم • تاریخ نشر: 1967 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/35 
 براءه الاشعریین من عقاید المخالفین ج 2 
مولف: ابی حامد بن مرزوق 
ناشر: مطبعه العلم • تاریخ نشر: 1967 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/36 
 پری 
مولف: بهمن سرکاراتی 
ناشر: دانشگاه تبریز • تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/43 
 تاریخ وهابیان 
مولف: ایوب صبری باشا • مترجم: علی اکبر مهدی پور 
ناشر: طوفان • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/46 
 تاریخ کیش زرتشت ج1 
مولف: مری بویس • مترجم: همایون صنعتی زاده 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1375ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/21 
 چهار شب جمعه یا مناظره مرحوم جلال الدین دری با مبلغ بهایی 
مولف: جلال دری 
ناشر: فراهانی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/47 
 حرب فی الکنائس 
مولف: اسد رستم 
ناشر: جامعه البنانیه • تاریخ نشر: 1967 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/37 
 در جواب سوالات مسیو پاطر هلندی 
مولف: زین العابدین خان کرم 
ناشر: سعادت • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: الرماد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/42 
 دراسه فی تاریخ الاباضیه و عقیدتها مع رساله فی کتب الاباضیه 
مولف: ابی فضل ابوالقاسم بن ابراهیم البرادی • مصحح: محمد زینهم محمد عزب 
ناشر: دار الفضیله • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/44 
 دنیا و یهود 
مولف: محمد شیرازی • مترجم: محمدهادی مدرسی 
ناشر: امیل 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/48 
 دین شناسی تطبیقی 
مولف: محمد جواد باهنر 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/28 
 زبور حضرت داود 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/42 
 زیباترین افسانه جهان 
مولف: هوبر ریوز و ژوئل دورنه و دمینیک سیمونه • مترجم: مهدی سمسار 
ناشر: علم • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/30 
 سرچشمه پیدایش چلیپا 
مولف: ا ـ نیهارت • مترجم: سیروس ایزدی 
ناشر: توکا • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/26 
 صلب المسیح فی الانجیل 
مولف: حاتم اسماعیل 
ناشر: مرکز الاسلامی للدراسات • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/41 
 عصر اساطیری تاریخ ایران 
مولف: حسن پیرنیا، عباس اقبال آشتیانی، پرویز بابائی • مصحح: سیروس ایزدی 
ناشر: هیرمند • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/43 
 فرق و طبقات المعتزله 
مولف: علی سامی النشار و عصام الدین محمد علی 
ناشر: دار المطبوعات الجامعیه • تاریخ نشر: 1972 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/39 
 فلسفه شرق 
مولف: مهرداد مهرین 
ناشر: عطایی • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/33 
 گنجینه اوستا 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: فروهر • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/29 
 مانندگی اسطوره های ایران و چین 
مولف: جی ـ سی ـ کویاجی • مترجم: کوشیار کریمی طارمی 
ناشر: نسل نو اندیش • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/40 
 نزاع کلیسا و ماتریالیسم 
مولف: محمد نخشب 
ناشر: حزب مردم ایران • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/24 
 کشف الحیل ج 1 
مولف: آیتی 
تاریخ نشر: 1326 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/2 
 کلمات طیبات 
مولف: علی اصغر حکمت 
ناشر: پیروز • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/27 
 آلهه مصر العربیه ج1 
مولف: علی فهمی خشیم 
ناشر: دار الجماهیریه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/13 
 الاسلام و التحدی التنصیری فی شرق افریقیا 
مولف: عمر سالم عمر بابکور 
ناشر: ام القری • تاریخ نشر: 1417 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/41 
 التکوین 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/26 
 الصابئون 
مولف: عبدالله علی سمک 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/12 
 العرب و الیهود فی التاریخ 
مولف: احمد سوسه 
ناشر: العربی • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/35 
 العنصر الیهودیه ج 1 
مولف: احمد بن عبدالله الزغیبی 
ناشر: العبیکان • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/27 
 العنصر الیهودیه ج 2 
مولف: احمد بن عبدالله الزغیبی 
ناشر: العبیکان • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/28 
 العنصر الیهودیه ج 3 
مولف: احمد بن عبدالله الزغیبی 
ناشر: العبیکان • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/29 
 العنصر الیهودیه ج 4 
مولف: احمد بن عبدالله الزغیبی 
ناشر: العبیکان • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/30 
 المشکله الیهودیه و الحرکه الصهیونیه 
مولف: بدیعه امین 
ناشر: دار الطلیعه • تاریخ نشر: 1974 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/4 
 الیهود فی ترکیا 500 عاما 
مولف: صالح زهر الدین 
ناشر: دار الصداقه • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: حلب 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/15 
 الکتاب المقدس 
ناشر: دار الکتاب المقدس • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: لبنان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/3 
 الکتاب المقدس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/2 
 الکتاب المقدس ج 2 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/5 
 بازتاب اسطوره بودا در ایران و اسلام 
مولف: حسن امین 
ناشر: میرکسری • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/47 
 بازشناسی هویت ایرانی - اسلامی مجموعه آثار 27 
مولف: علی شریعتی 
ناشر: الهام • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/5/21 
 بیان الادیان 
مولف: ابوالمعالی محمد بن نعمت علوی فقیه بلخی • مصحح: محمد تقی دانش پژوه 
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/48 
 تاریخ الکنیسه الشرقیه ج 1 
مولف: الاب البیرابونا 
ناشر: فکر المسیحی • تاریخ نشر: 1973 • مکان نشر: موصل 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/49 
 تمهید لدراسه الاناجیل الاربعه 
مولف: محمد عقیل علی المهزلی 
ناشر: دارالحدیث 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/2/2 
 جزم اندیشی مسیحی و جستاری در مذهب روانشناسی و فرهنگ 
مولف: اریک فروم • مترجم: منصور گودرزی 
ناشر: مروارید • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/46 
 دراسات فی النظم و المذاهب 
مولف: لویس عوض 
ناشر: مکتب التجاری للطباعه و التوزیع • تاریخ نشر: 1962 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/44 
 دین علیه ایمان 
مولف: مجید محمدی 
ناشر: کویر • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/45 
 قاموس کتاب مقدس 
مولف: هاکس آمریکائی 
ناشر: مطعبه آمریکائی • تاریخ نشر: 1928م • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/15 
 مرقس علی لسان یسوع 
مولف: منصور المخلصی 
ناشر: دراسات لغویه کتابیه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/13 
 مسیحیت و بدعتها 
مولف: جوان . ا . گریدی • مترجم: عبد الرحیم سلیمانی اردستانی 
ناشر: موسسه فرهنگی طه • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/28 
 نقد التوراه اسفار موسی الخمسه 
مولف: احمد حجازی السقا 
ناشر: مکتبه الکلیات الازهریه • تاریخ نشر: 1976 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/9 
 یشتها، ج1 
مولف: پورداود 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1355 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/17 
 کتاب المقدس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/8 
 کتاب المقدس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/9 
 کتاب المقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/6 
 الآثار الوارده عن ائمه السنه فی ابواب الاعتقاد، ج1 
مولف: جمال بن احمد بن بشیر باوی 
ناشر: دار الوطن • تاریخ نشر: 1416ق • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/34 
 الصابئه المندائیون کتاب الاول 
مولف: اللیدی دراوور • مترجم: نعیم بدوی - عضبان رومی 
ناشر: مطبعه الدیوانی • تاریخ نشر: 1987م • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/3 
 الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه 
مولف: سلیمان عبدالوهاب • مصحح: بسام عمقیه 
ناشر: مکتبه حرا • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/28 
 اورمزد و اهریمن 
مولف: دوشن گیمن • مترجم: عباس باقری 
ناشر: فرزان • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/51 
 بندهش فرنبع دادگی 
مولف: مهرداد بهار، نصرالله کسرائیان 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1369 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/5 
 بین الدیانات و الحضارات 
مولف: طه المدور 
تاریخ نشر: 1956 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/53 
 پرنس دالگورکی تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهائی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/6 
 پیدایش فلسفه 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: کاوه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/34 
 تاریخ ادیان و مذاهب جهان ج1 
مولف: عبدالله مبلغی آبادانی 
ناشر: حر • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/28 
 تاریخ ادیان و مذاهب جهان ج2 
مولف: عبدالله مبلغی آبادانی 
ناشر: حر • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/29 
 تاریخ ادیان و مذاهب جهان ج3 
مولف: عبدالله مبلغی آبادانی 
ناشر: حر • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/30 
 تاریخ الفکر الدینی الجاهلی 
مولف: محمد ابراهیم الفیومی 
ناشر: دار الفکر العربی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/16 
 تاریخ المذاهب الاسلامیه، ج1 
مولف: محمد ابوزهره 
ناشر: دار الفکر العربی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/38 
 تاریخ المذاهب الاسلامیه، ج2 
مولف: محمد ابوزهره 
ناشر: دار الفکر العربی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/39 
 تاریخ و شناخت ادیان ج 2 
مولف: علی شریعتی 
ناشر: شرکت سهامى انتشار • تاریخ نشر: 1374ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/14 
 خاطرات صبحی تاریخ بابیگری و بهائیگری 
مولف: فضل الله صبحی مهتدی • مصحح: هادی خسرو شاهی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/22 
 دیانت و فرهنگ اقوام بدوی 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: کاوه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/35 
 رساله طریق صواب 
مولف: حسن آقا عرب باغی 
ناشر: علمی • تاریخ نشر: 1366ق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/52 
 سفر التکوین الفلسفی فی مذهب الموحدین الدروز 
مولف: نبیه محمود السعدی 
مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/23 
 سیاحه فی الفرب 
مولف: محمد حسین النجفی • مترجم: جعفر صادق الخلیلی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/5 
 قاطع الوتین 
مولف: محمد حسین تفتی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/29 
 مذهب التوحید الدرزیه فی مقالات عشر 
مولف: نبیه محمود السعدی 
ناشر: دار العلم • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/24 
 موقف المشائیه الاسلامیه من النص الدینی 
مولف: محمد علی عبیه 
ناشر: شقرون • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/2/5 
 میتولوژی اساطیر و افسانه ها 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: کاوه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/33 
 نظامات مذهبی در جهان 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: کاوه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/32 
 یسنا ، ج 1 
مولف: پورداود 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/9 
 یسنا ، ج 2 
مولف: پورداود 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/10 
 یشتها، ج2 
مولف: پورداود 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1355 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/18 
 کتاب اعاجیب الا کاذیب 
ناشر: حیدریه • مکان نشر: نجف 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/4 
 کتاب ایوب 
ناشر: چاپخانه فردوسی • تاریخ نشر: 1937 • مکان نشر: اصفهان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/50 
 الرسائل السبعه فی العقائد 
مولف: مولفان 
ناشر: مطبعه جمعیه دائره المعارف العثمانیه • تاریخ نشر: 1948 • مکان نشر: حیدرآباد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/25 
 المعتزله و اصول الحکم 
مولف: محمد عماره 
ناشر: الموسسه العربیه • تاریخ نشر: 1977 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/10 
 المعتزله و الثوره 
مولف: محمد عماره 
ناشر: الموسسه العربیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/2 
 النزعه الکلامیه فی اسلوب الجاحظ 
مولف: فیکتور شلحت 
ناشر: دار المشرق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/43 
 الیواقیت و الجواهر فی بیان عقاید الاکابر ج 1 - 2 
مولف: عبدالوهاب بن احمد بن علی الشعرانی المصری 
ناشر: دار احیاء التراث العربی • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/15 
 تاریخ ظهور الحق ج 8 
مولف: اسد الله فاضل مازندرانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/31 
 تحقیقی جدید در تاریخ مذهب و جامعه دروزیان 
مولف: نجلاء ابو عزالدین • مترجم: احمد نمایی 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1372 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/14 
 تفکر دینی در قرن بیستم 
مولف: جان مک کواری • مترجم: بهزاد سالکی 
ناشر: امیرکبیر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/45 
 تلخیص الخطابه 
مولف: ابن رشد • مصحح: عبدالرحمن بدوی 
ناشر: دار القلم • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/45 
 چنین گفت بودا 
مولف: بوکیو دندو کیوکای 
ناشر: شرکت چاپ و افست کوسایدو • مکان نشر: توکیو 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/44 
 چهره واقعی وهابیت 
مترجم: حبیب روحانی 
ناشر: آستان قدس رضوی • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/19 
 دیانت و فرهنگ اقوام بدوی 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: کاوه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/36 
 دیانت و فرهنگ اقوام بدوی 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: کاوه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/37 
 رسائل فلسفیه 
مولف: ابوبکر محمد بن زکریا 
ناشر: دار الافاق • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/44 
 رساله فی الهدایه و الضلاله 
مولف: صاحب بن عباد • مصحح: حسین علی محفوظ 
ناشر: مطبعه حیدری • تاریخ نشر: 1955 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/30 
 شرح الاصول الخمسه 
مولف: عبد الجبار بن احمد • مصحح: عبد الکریم عثمان 
ناشر: مکتبه وهبه • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/12 
 عشای ربانی چیست 
ناشر: در راه حق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/37 
 فضل الاعتزال و طبقات المعتزله 
مولف: القاضی عبدالجبار و ابی القاسم البلخی • مصحح: فواد سید 
ناشر: دار التونسیه • مکان نشر: تونس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/30 
 ملامت و ملامتیان 
مولف: عبدالباقی گولپینارلی • مترجم: توفیق سبحانی 
ناشر: روزنه • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/43 
 نفائس المخطوطات ج 1 
ناشر: مطبعه جمعیه دائره المعارف العثمانیه • تاریخ نشر: 1948 • مکان نشر: حیدرآباد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/27 
 نهایه المرام فی علم الکلام ج 1 
مولف: علامه حلی • مصحح: فاضل العرفان 
ناشر: موسسه امام صادق • تاریخ نشر: 1419 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/39 
 نهایه المرام فی علم الکلام ج 2 
مولف: علامه حلی • مصحح: فاضل العرفان 
ناشر: موسسه امام صادق • تاریخ نشر: 1419 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/40 
 نهایه المرام فی علم الکلام ج 3 
مولف: علامه حلی • مصحح: فاضل العرفان 
ناشر: موسسه امام صادق • تاریخ نشر: 1419 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/41 
 هفتاد و سه ملت یا اعتقادات مذاهب 
مصحح: محمد جواد مشکور 
ناشر: عطایی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/29 
 وندیداد ج 1 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: فکر روز • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/45 
 وندیداد ج 2 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: فکر روز • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/46 
 وندیداد ج 3 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: فکر روز • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/47 
 وندیداد ج 4 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: فکر روز • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/48 
 کتاب الابانه 
مولف: ابی الحسن علی بن اسماعیل الاشعری 
ناشر: مطبعه جمعیه دائره المعارف العثمانیه • تاریخ نشر: 1948 • مکان نشر: حیدرآباد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/26 
 کتاب الملل و النحل 
مولف: مهدی لدین الله احمد بن یحیی المرتضی الیمنی • مصحح: محمد جواد مشکور 
ناشر: شفق • تاریخ نشر: 1959 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/28 
 آب گرمابه و پاکیزگی نزد زرتشتیان ایران 
مولف: جمشید سروش سروشیان 
ناشر: ماکان • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/32 
 اسرار هزارساله 
مولف: حکمی زاده 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/32 
 اسطوره بازگشت جاودانه 
مولف: میرچا الیاده • مترجم: بهمن سرکاراتی 
ناشر: قطره • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/36 
 اصول الدین عند الامام ابی حنیفه 
مولف: محمد بن عبدالله الرحمن الخمیس 
ناشر: دار الصمیعی • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/3 
 البدع المنکره 
مولف: وهبه الزحیلی 
ناشر: دار المکتبی • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/8 
 البدع و المحدثات و مالا اصل له 
مولف: حمود بن عبدالله المطر 
ناشر: دار ابن حزیمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/5 
 الرساله 
مولف: محمد بن ادریس الشافعی • مصحح: عبدالفتاح کباره 
ناشر: دار النفائس • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/7 
 الروضه البیهیه 
مولف: حسن بن عبدالمحسن بن ابی عذبه 
ناشر: دار سبیل الرشاد • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/2 
 الفتوی الحمویه الکبری 
مولف: ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه الحرانی • مصحح: حمد بن عبدالمحسن التویجری 
ناشر: دار الصمیعی • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/6 
 بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین 
مولف: ساندرز • مترجم: ابوالقاسم اسماعیل پور 
ناشر: فکر روز • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/37 
 بودا 
مولف: چین هوپ و بورین وان لون • مترجم: علی کاشفی پور 
ناشر: شیرازه • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/33 
 پسر خدا در عهدین و قرآن 
مولف: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی 
ناشر: موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/48 
 تثبیت دلائل النبوه ج 2 
مولف: قاضی عبدالجبار همدانی • مصحح: عبدالکریم عثمان 
ناشر: دارالعربیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/4/20 
 تروا در کشاکش بیداد خدایان 
مولف: فریدون صادقی 
ناشر: فکر روز • تاریخ نشر: 1374 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/36 
 تفکر دینی در قرن بیستم 
مولف: جان مک کواری • مترجم: بهزاد سالکی 
ناشر: امیرکبیر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/45 
 جهان اسطوره شناسی ج4 
مترجم: جلال ستاری 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/34 
 ذم الکلام و اهله الجزء الاول 
مولف: ابی اسماعیل الهروی عبدالله بن محمد بن عثمان الانصاری 
ناشر: مکتبه الغرباء الاثریه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/9 
 ذم الکلام و اهله الجزء الثالث 
مولف: ابی اسماعیل الهروی عبدالله بن محمد بن عثمان الانصاری 
ناشر: مکتبه الغرباء الاثریه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/11 
 ذم الکلام و اهله الجزء الثانی 
مولف: ابی اسماعیل الهروی عبدالله بن محمد بن عثمان الانصاری 
ناشر: مکتبه الغرباء الاثریه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/10 
 ذم الکلام و اهله الجزء الخامس 
مولف: ابی اسماعیل الهروی عبدالله بن محمد بن عثمان الانصاری 
ناشر: مکتبه الغرباء الاثریه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/13 
 ذم الکلام و اهله الجزء الرابع 
مولف: ابی اسماعیل الهروی عبدالله بن محمد بن عثمان الانصاری 
ناشر: مکتبه الغرباء الاثریه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/12 
 شورای واتیکان دو میعادگاه کلیسای کاتولیک با تجدد گرایی 
مولف: لیلی مصطفوی کاشانی 
ناشر: مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/34 
 عالم دیگر از زبان مردگانی که زنده شده اند 
مولف: جمشید طاهری 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: اصفهان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/37 
 عقیده السلف و اصحاب الحدیث 
مولف: ابوعثمان اسماعیل بن عبدالرحمن الصابونی • مصحح: ناصر بن عبدالرحمن بن محمد الجدیع 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/4 
 علماء اهل الحدیث فی الهند و موقفهم من دعوه الامام محمد بن عبدالوهاب 
مولف: ابوالمکرم بن عبدالجل 
ناشر: دارالکتاب و السنه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/6/33 
 فضائل الصحابه فی میزان الشریعه الاسلامیه 
مولف: محمد راتب النابلسی و نذیر محمد مکتبی 
ناشر: دار المکتبی • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/1 
 مطالعات اسلامی گفتگوی ادیان پذیرش یا تهاجم اسلام 
مولف: محمد سعیدی مهر 
ناشر: سازمان فرهنگ و ارتباطات • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/1 
 مقدس و نامقدس 
مولف: میرچا الیاده • مترجم: نصرالله زنگوئی 
ناشر: سروش • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/46 
 مناظرات فی اصول الشریعه الاسلامیه 
مولف: عبدالمجید ترکی • مصحح: محمد عبدالحلیم محمود • مترجم: دکتور عبدالصبور شاهین 
ناشر: دارالغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/3/47 
 نشر معارف امری 
ناشر: امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/35 
 اخلاق الانجیل دراسه سوسیولوجیه 
مولف: البیر بایه • مترجم: عادل العوا 
ناشر: دار الحصاد • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/41 
 اساطیر التوراه الکبری و تراث الشرق الادنی القدیم 
مولف: کارم محمود عزیز 
ناشر: دار الحصاد • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/42 
 اساطیر فی اصل النار 
مولف: جمیس فریزر • مترجم: یوسف شلب الشام 
ناشر: علاءالدین • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/28 
 اصول الصابئه و معتقداتهم الدینیه 
مولف: عزیز سباهی 
ناشر: دار المدی • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/29 
 الادیان الحیه نشووها و تطورها 
مولف: ادیب صعب 
ناشر: دار النهار • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/31 
 الاعتقاد و الهدایه الی سبیل الرشاد 
مولف: الحافظ شیخ المحدثین ابی بکر احمد بن الحسین البیهقی • مصحح: عبدالله محمد الدرویش 
ناشر: الیمامه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/18 
 التفسیر التطبیقی للکتاب المقدس 
ناشر: ماستر میدیا • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/19 
 الخوارج فی میزان الفکر الاسلامی 
مولف: محمد ابو سعده 
تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/37 
 الخوارج فی بلاد المغرب 
مولف: محمود اسماعیل عبدالرزاق 
ناشر: دار الثقافه • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: مغرب 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/35 
 الرای الصحیح فی من هو الذبیح 
مولف: عبدالحمید الفراهی 
ناشر: دار القلم • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/22 
 القرآن و التوراه 
مولف: حسن الباش 
ناشر: دار قتیبه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/20 
 المسائل و الرسائل الجزء الاول 
مولف: عبدالاله بن سلمان بن سالم الاحمدی 
ناشر: دار طلیعه • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/14 
 المسائل و الرسائل الجزءالثانی 
مولف: عبدالاله بن سلمان بن سالم الاحمدی 
ناشر: دار طلیعه • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/15 
 النکت الطریفه 
مولف: محمد زاهد بن الحسن الکوثری 
ناشر: المکتبه الازهریه للتراث • تاریخ نشر: 2000 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/1 
 الیزیدیه و الیزیدیون 
مولف: خلف الجراد 
ناشر: دار الحوار • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/32 
 الیزیدیون 
مولف: محمد التونجی 
ناشر: المکتبه الثقافیه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/33 
 اهل الکتاب فی المجتمع الاسلامی 
مولف: حسن الزین 
ناشر: دار الفکر و الحدیث • تاریخ نشر: 1982 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/39 
 تاریخ الشیطان 
مولف: ویلیام وودز • مترجم: ممدوح عدوان 
ناشر: دار الجندی • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/27 
 تاریخ بیرالسبع و قبائلها 
مولف: عارف العارف 
ناشر: مکتبه المدبولی • تاریخ نشر: 1999 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/23 
 دراسه فی تاریخ الاباضیه و عیدتها 
مولف: ابی الفضل ابوالقاسم بن ابراهیم ابرادی • مصحح: محمد زینهم محمد غرب 
ناشر: دار الفضیله • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/36 
 دروز بیروت تاریخهم و ماسیهم 
مولف: سلیم حسن هشی 
ناشر: دار لحد • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/34 
 شرح مذاهب اهل السنه 
مولف: ابی حفض عمر احمد بن عثمان بن شاهین • مصحح: عادل بن محمد 
ناشر: موسسه قرطبه • تاریخ نشر: 1995 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/16 
 صائبه حران و التوحید الدرزی 
مولف: محمد عبدالحمید الحمد 
ناشر: دار الطلیعه الجدیده • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/30 
 عیسی یبشر بالاسلام 
مولف: محمد عطاء الرحیم • مترجم: فهمی م.شما 
ناشر: المکتبه العمومیه • تاریخ نشر: 1190 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/24 
 قوه الاسطوره 
مولف: جوزیف کامبل • مترجم: حسن صقر - میساء صقر 
ناشر: دار الکلمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/25 
 لماذا لعن الیهود فی القرآن و السنه 
مولف: احمد ابراهیم الحاج 
ناشر: دار ابن حزم • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/40 
 مصرع الدارونیه 
مولف: محمد علی یوسف الاشیقر 
ناشر: دار الشروق • تاریخ نشر: 1983 • مکان نشر: جده 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/26 
 هذه مبادئنا 
مولف: صابر طعیمه 
ناشر: مکتبه الاستقامه • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: مسقط 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/38 
 ولاده اله التوراه و المورخ 
مولف: جان بوتیرو • مترجم: جهاد الهواش - عبدالهادی عباس 
ناشر: دار الکلمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/21 
 کتاب السنه 
مولف: احمد بن عمربن ابی عاصم • مصحح: محمد ناصر الدین الالبانی 
ناشر: المکتب الاسلامی • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/1/17 
 اساطیر من فیتنام 
مترجم: نزار عبدالله 
ناشر: دار المتنبی • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/19 
 الایدیولوجیه الیهودیه فی شقیها التوراتی و الصهیونی 
مولف: مفید عرنون 
ناشر: دار علاء الدین • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/3 
 البهائیه و جذورها البابیه 
مولف: عامر النجار 
ناشر: دار المنتخب العربی • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/2 
 التبصیر فی الدین 
مولف: ابی المظفر الاسفراینی • مصحح: محمد زاهد بن الحسن الکوثری 
ناشر: المکتبه الازهریه للتراث • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/12 
 التنبیه و الرد 
مولف: ابوالحسن محمد بن احمد الملطی • مصحح: محمد زهد بن الحسن الکوثری 
ناشر: دار السعاده 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/10 
 الجامر العوام عن علم الکلام 
مولف: محمد غزالی 
ناشر: المکتبه الازهریه للتراث • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/7 
 الرد العلمی علی البوطی الجزء الاول 
مولف: اسامه السید 
ناشر: دار المشاریع • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/17 
 القرآن و التوراه این یتفقان و این یفترقان ..؟ الجزء الثانی 
مولف: حسن الباش 
ناشر: دار قتیبه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/30 
 الیهود تاریخ افساد و انحلال و دمار 
مولف: توفیق الواعی 
ناشر: دار ابن حزم • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/24 
 الیهود فی بلاد المغرب الاقصی فی عهد المرینیین و الوطاسیین 
مولف: عطا علی محمد شحاته ریه 
ناشر: دار الکلمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/15 
 الیهود و علم الاجناس 
مولف: محمد رشید الفیل 
ناشر: مطبعه شفیق • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/8 
 بنی المقدس عندالعرب قبل الاسلام و بعده 
مولف: یوسف شلحد • مصحح: خلیل احمد خلیل 
ناشر: دار الطلیعه • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/23 
 بهائیان دیگر چه میگویند 
مولف: محمد علی خادمی 
ناشر: نور • تاریخ نشر: 1327 • مکان نشر: شیراز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/29 
 تاریخ آیین یهود سابقه سه هزار ساله 
مولف: اسرائیل شاهاک • مترجم: رضا آستانه پرست 
ناشر: قطره • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/16 
 تاریخ الایدیولوجیات الجزء الاول 
مولف: فرانسواشاتلیه • مترجم: انطون حمصی 
ناشر: مکتبه الاسد • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/20 
 تاریخ الایدیولوجیات الجزء الثالث 
مولف: فرانسواشاتلیه • مترجم: انطون حمصی 
ناشر: مکتبه الاسد • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/22 
 تاریخ الایدیولوجیات الجزء الثانی 
مولف: فرانسواشاتلیه • مترجم: انطون حمصی 
ناشر: مکتبه الاسد • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/21 
 تانیب الخطیب 
مولف: محمد زاهد الحسن الکو 
ناشر: المکتبه الازهریه للتراث • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/11 
 خرافات شیخیه و کفریات ارشاد العوام یا دسائس کشیشیان در ایران 
مولف: محمد الخالصی الکاظمی 
ناشر: دفتر نشریات دینی • تاریخ نشر: 1367ق • مکان نشر: یزد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/28 
 دفع شبه من شبه و تمرد 
مولف: تقی الدین ابی بکر ال 
ناشر: المکتبه الازهریه للتراث 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/9 
 دفع شبهه التشبیه 
مولف: عبدالرحمن ابی الحسن الجوزی • مصحح: محمد زاهد الکوثری 
ناشر: المکتبه الازهریه للتراث • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/6 
 رویه الله و تحقیق الکلام فیها 
مولف: احمد بن ناصر بن محمد آل محمد 
ناشر: مرکز بحوث الدراسات الاسلامیه • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/18 
 شرح الفقه الاکبر 
مولف: علی بن سلطان محمد القاری • مصحح: مروان محمد الشعار 
ناشر: دار النفائس • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/31 
 صابئه القرآن و صابئه حران 
مولف: میشیل تاردیو • مترجم: سلمان حرفوش 
ناشر: دار الکلمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/25 
 ضلالات الالبانی شیخ الوهابیه المتحدث 
مولف: عبدالله الهرری 
ناشر: دار المشاریع • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/14 
 معجم الاساطیر 
مولف: ماکس شابیرو رودا هند • مترجم: حنا عبود 
ناشر: دار علاء الدین • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/26 
 نصیحه الذهبی الی ابن تیمیه 
مولف: شمس الدین محمد بن احمد الذهبی 
ناشر: دار المشاریع • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/13 
 هل مات المسیح علی الطلیب؟ 
مولف: سلیم الجابی 
ناشر: مطبعه نضر لفنون الطباعه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/5 
 وقائع الاشیاء القدیمه الکتاب الیابانی المقدس 
مولف: کوجیکی • مترجم: محمد عضیمه 
ناشر: دار الکنوز الادبیه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/4 
 کشف حقیقت 
تاریخ نشر: 1376ق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/27 
 اجماع اهل السنه النبویه علی تکفیر المعطله الجهمیه 
مولف: ابراهیم بن عبداللطیف آل شیخ و • مصحح: عبدالعزیز بن عبدالله الزیر آل حمد 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1415 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/12 
 اسطوره زندگی زردشت 
مولف: ژاله آموزگار و احمد تفضلی 
ناشر: کتابسرای بابل • تاریخ نشر: 1370 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/47 
 اسلام شناسی دین تطبیقی 
مولف: منوچهر خدایار محبی 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/2/13 
 اسلام و تائوئیسم 
مولف: رنه گنون • مترجم: دل آرا قهرمان 
ناشر: آبی • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/54 
 الاقوال الذهبیه 
مولف: حمید الدین کرمانی • مصحح: صلاح الصاوی 
ناشر: انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران • تاریخ نشر: 1355 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/45 
 التوراه کتابات ما بین العهدین 3 التوراه المنحول 
مولف: مارک فیلوننکو • مترجم: موسی دیب الخوری 
ناشر: دار الطلیعه الجدیده • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/18 
 الحوار الاسلامی المسیحی ضروره المغامره 
مولف: محمد مهدی شمس الدین 
ناشر: دارالمنهل للبنانی • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/38 
 الرد علی الجهمیه 
مولف: الحافظ ابن منده 
ناشر: علی بن محمد ناصر الفقیهی • تاریخ نشر: 1982 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/14 
 القدر 
مولف: جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفریابی 
ناشر: دار ابن حزم • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/25 
 المسترشد علی مزاعم المشبهه و المجسمه 
مولف: امام حنفی عبدالله 
ناشر: دار الافاق العربیه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/11 
 المقالات السنیه فی کشف ضلالات احمد بن تیمیه 
مولف: عبدالله الهرری 
ناشر: دار المشاریع • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/35 
 الیهود فی السنه المطاهره المجلد الاول 
مولف: عبدالله بن ناصر بن محمد الشقاری 
ناشر: دار الطیبه • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/33 
 الیهود فی السنه المطاهره المجلد الثانی 
مولف: عبدالله بن ناصر بن محمد الشقاری 
ناشر: دار الطیبه • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/34 
 انجیل برنابا 
مصحح: محمد علی صفیر • مترجم: حیدر قلیخان فرلباش سردار کابلی 
ناشر: حیدری • تاریخ نشر: 1345 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/48 
 بندهش ایرانی 
مولف: تهمورس دینشاه 
ناشر: بنیاد فرهنگ • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/38 
 بهائیان 
مولف: محمدباقر نجفی کازرونی (گرداوری) 
ناشر: طهوری • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/15 
 پروتکلهای رهبران یهود برای تسخیر جهان 6 
ناشر: فرهنگسرای اندیشه • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/37 
 تحفه الملوک ج3 
مولف: میرزا بشیر الدین محمود احمد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/44 
 ترجمه کتاب تحفه الاریب فی الرد علی اهل الصلیب 
مولف: عبدالله ابن عبدالله الترجمان الاندلسی • مصحح: محمد تقی صدرالاشراف تبریزی 
ناشر: بوذر جمهری مصطفوی • تاریخ نشر: 1372ق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/34 
 دانشنامه مزدیسنا واژه نامه توضیحی آیین زرتشت 
مولف: جهانگیر اوشیدری • مصحح: فریدون فاطمی ـ شمس لنگرودی 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1371 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/41 
 راه رستگاری 
مولف: احمد کسروی 
ناشر: مجید • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/49 
 سفر مشترک 
مولف: عهدیه ا. شیرازی 
ناشر: معانی • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/43 
 صریح البیان فی الرد علی من خالف القرآن 
مولف: عبدالله الهرری 
ناشر: دار المشاریع • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/32 
 فرهنگنامه فرقه های اسلامی 
مولف: شریف الدین یحیی الامین • مترجم: محمدرضا موحدی 
ناشر: باز • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/28 
 محنه العقل فی الاسلام 
مولف: مصطفی جحا 
تاریخ نشر: 1982 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/40 
 مسیحا نفس اندرزهای حضرت عیسی (علیه السلام) در سخنان اهل بیت 
مولف: حسین کشکوئی و علیرض 
ناشر: مولفین • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/39 
 ویژگیهای مشترکین از دیدگاه اسلام 
مولف: جهانشاه ناصر 
ناشر: امیر کبیر • تاریخ نشر: 1364 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/53 
 ویسپرو 
مولف: ابراهیم پور داود • مصحح: بهرام فره وشی 
ناشر: انتشارات ابن سینا • تاریخ نشر: 1343 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/46 
 کتاب الحوادث و البدع 
مولف: ابوبکر محمد بن الولی • مصحح: علی بن حسن بن علی بن عبدالحمید 
ناشر: دار ابن الجوزی • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/11 
 کتاب تجرید التوحید المفید 
مولف: احمد بن علی المقریزی المصری الشافعی • مصحح: علی بن محمد العمران 
ناشر: دار عالم الفوائد • تاریخ نشر: 1417 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/13 
 آینده ادیان 
مولف: پل تیلیخ • مصحح: جرالدسی و براوئر • مترجم: احمد رضا جلیلی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/31 
 اسلام بلا مذاهب 
مولف: مصطفی الشکعه 
ناشر: الدار المصریه اللبنانیه • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/9 
 اصول السنه 
مولف: ابی عبدالله محمد بن علی الحکیم الترمذی • مصحح: عبدالله بن محمد عبدالرحیم 
ناشر: مکتبه الغرباء الاثریه • تاریخ نشر: 1415 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/27 
 الاسلام و المسیحیه فی العالم المعاصر 
مولف: مونتجمری وات • مترجم: عبدالرحمن عبدالله الشیخ 
ناشر: الهیئه المصریه العامه الکتاب • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/22 
 الانتصار فیالرد علی المنزله القدریه الاشرار الجزءالاول 
مولف: یحیی بن ابی الخیر العمرانی • مصحح: سعود بن عبدالعزیز الخلف 
ناشر: مکتبه الاضواء السلف • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/1 
 الانتصار فیالرد علی المنزله القدریه الاشرار الجزءالثالث 
مولف: یحیی بن ابی الخیر العمرانی • مصحح: سعود بن عبدالعزیز الخلف 
ناشر: مکتبه الاضواء السلف • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/3 
 الانتصار فیالرد علی المنزله القدریه الاشرار الجزءالثانی 
مولف: یحیی بن ابی الخیر العمرانی • مصحح: سعود بن عبدالعزیز الخلف 
ناشر: مکتبه الاضواء السلف • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/2 
 البهائیه صلیبیه الغرس .. اسرائیلیه التوجیه 
مولف: محمود ثابت الشاذلی 
ناشر: مکتبه وهبه • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/19 
 الحجه فی بیان المحجه و شرح عقیده اهل السنه الجزءالاول 
مولف: حافظ قوام السنه ابی القاسم اسماعیل ابن محمد بن الفضل التیمی • مصحح: محمد بن ربیع بن هادی عمیر المدخلی 
ناشر: دار الرایه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/4 
 الحجه فی بیان المحجه و شرح عقیده اهل السنه الجزءالثانی 
مولف: حافظ قوام السنه ابی القاسم اسماعیل ابن محمد بن الفضل التیمی • مصحح: محمد بن ربیع بن هادی عمیر المدخلی 
ناشر: دار الرایه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/5 
 الرد علی النصاری 
مولف: ابی البقاء صالح بن الحسین الجعفری • مصحح: محمد محمد حسانین 
ناشر: مکتبه وهبه • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/20 
 الرد علی النصاری 
مولف: قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل الرسی • مصحح: حنفی عبدالله 
ناشر: دار الآفاق العربیه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/17 
 الرساله الوافیه 
مولف: ابی عمرو عثمان بن سعید الدانی • مصحح: محمد بن سعید بن سالم القحطانی 
ناشر: دار ابن جوزی • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/6 
 الفکر الدینی الشرقی القدیم و موقف المتکلمین 
مولف: علی عبدالفتاح المغربی 
ناشر: مکتبه وهبه • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/16 
 براءه الائمه الاربعه من مسائل المتکلمین المبتدعه 
مولف: عبدالعزیز بن احمد بن محسن الحمیدی 
ناشر: دار ابن عفان • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/10 
 بهاییگری 
مولف: احمد کسروی 
ناشر: بنگاه مطبوعاتی فرخی • تاریخ نشر: 1344 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/34 
 ترجمه محاسن اصفهان از عربی به فارسی 
مولف: حسن الصفار 
ناشر: دار الواحه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/25 
 در پیرامون اسلام 
مولف: احمد کسروی 
ناشر: پایدار • تاریخ نشر: 1342 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/4/38 
 رفع الملام عن الائمه الاعلام 
مولف: شیخ الاسلام ابن تیمیه • مصحح: مرشد محمد 
ناشر: مکتبه القدس • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/18 
 شرح السنه 
مولف: ابی محمد الحسن بن علی بن خلف البربهاری • مصحح: خالد بن قاسم الردادی 
ناشر: دار السلف • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/24 
 صهیونیه الخزر و صراع الحضارات 
مولف: ولید محمد علی 
ناشر: دار التضامن • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/23 
 ظاهره الارجاء فی الفکر الاسلامی الجزء الاول 
مولف: سفربن عبدالرحمن الحوالی • مصحح: محمد قطب 
ناشر: مکتبه الطیب • تاریخ نشر: 1417ق • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/25 
 ظاهره الارجاء فی الفکر الاسلامی الجزء الثانی 
مولف: سفربن عبدالرحمن الحوالی • مصحح: محمد قطب 
ناشر: مکتبه الطیب • تاریخ نشر: 1417ق • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/26 
 عقیده الامام ابن عبدالله فی التوحید و الایمان 
مولف: سلیمان بن صالح بن عبدالعزیز الغصن 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/8 
 عیسی اسطوره یا تاریخ 
مولف: آرچیبالد رابرتسون • مترجم: حسین توفیقی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/30 
 قاعده عظیمه 
مولف: شیخ الاسلام احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه • مصحح: سلیمان بن صالح الغصن 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/7 
 گفتگو عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان 
مولف: عبدالمجید میردامادی و آندریاس بشته 
ناشر: دبیرخانه گفتگوی بین ادیان • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/29 
 مسیحیت 
مولف: هاروی کاکس • مترجم: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/32 
 نقد المسلمین للثنویه و المجوس مع الرد علی ابن المقفع 
مولف: قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل الرسی • مصحح: حنفی عبدالله 
ناشر: دار الآفاق العربیه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/15 
 نیاز به علم مقدس 
مولف: حسین نصر • مصحح: احمد رضا جلیلی • مترجم: حسن میانداری 
ناشر: موسسه فرهنگی طه • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/33 
 آیین های : کنفوسیوس دائو و بودا 
مولف: دو وی مینک - مایکل ا • مترجم: غلامرضا شیخ زین الدین 
ناشر: فیروزه • تاریخ نشر: 1369 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/14 
 آیینها و افسانه های ایران و چین باستان 
مولف: جی . سی . کویاجی • مترجم: جلیل دوستخواه 
ناشر: فرانکلین • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/17 
 التوضیح فی بیان حال الانجیل و المسیح 
مولف: محمد الحسین آل کاشف 
ناشر: دارالغدیر • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/20 
 السنه ج 5 - 4 
مولف: ابی بکر احمد بن محمد 
ناشر: دار الرایه • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/5/31 
 العثمانیه 
مولف: ابی عثمان عمرو بن بحرالجاحظ • مصحح: عبدالسلام محمد هارون 
ناشر: دار الکتاب العربی • تاریخ نشر: 1955 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/44 
 القادیانیه و الاستعمار الانجلیزی 
مولف: عبدالله سلوم السامرائی 
ناشر: دار واسط • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/1/4 
 المسیحه بین النقل و العقل 
مولف: عبدالفتاح احمد الفاوی 
ناشر: دار العلوم • تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/4/24 
 المسیحیون و العروبه 
مولف: ریاض نجیب الریس 
ناشر: ریاض الریس للکتب و النشر • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/34 
 المعتزله فی بغداد و اثرهم فی الحیاه الفکریه و السیاسیه 
مولف: احمد شوقی ابراهیم العمرجی 
ناشر: مکتبه مدبولی • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/25 
 الملل المعاصره فی الدین الیهودی 
مولف: اسماعیل راجی الفاروقی 
ناشر: مکبته وهبه • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/7 
 الکامل فی الاستقصاء فیما بلغنا من کلام القدماء 
مولف: تقی الائمه و الدین مختار بن محمود العجالی المعتزلی • مصحح: محمد الشاهد 
ناشر: المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/48 
 ایران کوده ش6 - داستان جم - متن اوستا و زند 
مولف: مقدمه ای از سید صادق حسینی اشکوری 
ناشر: انجمن ایرانویج • تاریخ نشر: 1341 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/49 
 بابی گری و بهایی گری 
مولف: محمد محمدی اشتهاردی 
ناشر: کتاب آشنا • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/43 
 پژوهشی در آرمان پارسایی در ایران 
مولف: حسین وحیدی 
ناشر: زندگی • تاریخ نشر: 1355 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/3/14 
 تاریخ الوهابیین 
مولف: العمید ایوب صبری • مترجم: عبدالناصر الجزائری 
ناشر: موسسه عاشورا • تاریخ نشر: 1381 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/50 
 تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناسی، ج2، جامعه شناسی تاریخی اسلام 
مولف: حسین ابوالحسن تنهایی 
ناشر: روزگار • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/2 
 جامعه شناسی تاریخی اسلام تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناسی ج2 
مولف: حسین ابوالحسن تنهایی 
ناشر: روزگار • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/3/2 
 رساله احقاق الحق و ابطال الباطل ـ چاپ سنگی 
مولف: محمد باقر همدانی 
تاریخ نشر: 1310 ق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/50 
 فضح التلمود، تعالیم الحاخامین السریه 
مولف: آی. بی. براناتیس • مترجم: زهدی الفاتح 
ناشر: دار النفائس • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/21 
 قاموس الکتاب المقدس 
مولف: مولفان 
ناشر: دار الثقافه • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/20 
 مانی و دین او 
مولف: حسین تقی زاده • مصحح: عزیز الله علیزده 
ناشر: فردوس • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/47 
 معانی رمز صلیب - تحقیقی در فن معارف تطبیقی 
مولف: رنه گنون • مترجم: بابک عالیخانی 
ناشر: سروش • تاریخ نشر: 1374 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/5/42 
 مفتاح باب الابواب 
مولف: زعیم الدوله - میرزا محمد مهدی خان رئیس الحکماء 
ناشر: مطبعه مجله المنار • تاریخ نشر: 1321 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/15 
 مفصل العرب و الیهود فی التاریخ 
مولف: احمد سوسه 
ناشر: دار الحریه • تاریخ نشر: 1980 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/8 
 مقدمه انجیل برنابا 
مصحح: محمد رشید رضا • مترجم: خلیل سعاده 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/46 
 من الکندی الی ابن رشد 
مولف: موسی الموسوی 
تاریخ نشر: 1972 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/24 
 موسوعه الادیان فی العالم العلویون 
مولف: مولفان 
ناشر: کرپس • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/10 
 میزان الموازین 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/45 
 نشاه النحو و تاریخ اشهر النحاه 
مولف: محمد الطنطاوی • مصحح: محمد اللحام 
ناشر: عالم الکتب • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/36 
 کتاب لسان المسلمین فی رد المبلغین من المسیحیه و الکلیمیین 
مولف: عبدالحسین شرع الاسلام نجفی 
ناشر: اتحاد • تاریخ نشر: 1349ش • مکان نشر: اصفهان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/23 
 آئین بودا 
مولف: هانس ولفگانگ شومان • مترجم: ع . پاشائی 
ناشر: مروارید • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/17 
 آب در مراسم مذهبی 
مولف: اسقف اعظم آرداک مانو • مترجم: جانی زرگریان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/19 
 ابحاث المجتهدین فی الخلاف بین النصاری والمسلمین 
مولف: یعقوب غبریل 
تاریخ نشر: 1901 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/40 
 ادیان جهان باستان جلد سوم ایران 
مولف: وهاب ولی و میترا بصیری 
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/1/30 
 استقصاء الافحام و استیفاء الانتقام 
مولف: میرحامد حسین 
ناشر: سنگی • تاریخ نشر: 1276 • مکان نشر: هند 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/6/13 
 اعیاد کلیسای ارمنی 
مولف: اسقف اعظم آرداک مانو • مترجم: هرایر خالاتیان 
ناشر: نایری • تاریخ نشر: 1360 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/20 
 الاسلام ـ بحث تاریخی، کلامی، فقهی، ادبی و فلسفی 
مولف: مرکز الدراسات الثقاف • مترجم: ماجد الغرباوی 
ناشر: موسسه الهدی • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/52 
 الملل و النحل ج1 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/39 
 انجیل برنابا 
مترجم: حیدرقلی سردار کابلی 
ناشر: نیایش • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/45 
 انجیل برنابا بفارسی 
مترجم: حیدر قلیخان قزلباش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/18 
 پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن 
مولف: محمد تقی دیاری 
ناشر: دفتر پژوهش و نشر سهروردی • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/27 
 پسر خدا در عهدین و قرآن 
مولف: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی 
ناشر: موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/38 
 تاریخ جهنم 
مولف: جورج مینوا • مترجم: حسین علی عربی 
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/37 
 تاریخ فرق اسلامی ج1 
مولف: محمد نجمی زنجانی 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1340 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/6 
 تعالیم کنفوسیوس ـ گلچین ادبیات عرفانی 
مترجم: فریده مهدوی دامغانی 
ناشر: نشر تیر • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/46 
 تنها بازماندگان خوارج ـ جستاری در تاریخ و معتقدات اباضیه 
مولف: مسعود جلالی مقدم 
ناشر: نگاه سبز • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/44 
 چکیده ای از سخنان گهربار اشوزرتشت 
مولف: مهربان گشتاسب پورپارسی 
تاریخ نشر: 2535 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/39 
 خوارج در ایران 
مولف: حسین مفتخری، حسین زمانی 
ناشر: مرکز بازشناسی اسلام و ایران • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/42 
 رمز کل کتاب مقدس و ادبیات 
مولف: نورتروپ فرای • مترجم: صالح حسینی 
ناشر: نیلوفر • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/5 
 سیری در آموزشهای گاتها 
مولف: موبد رستم شهزادی 
ناشر: انجمن زرتشتیان تهران • تاریخ نشر: 1367 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/16 
 سیری در کتابهای بهائیان 1 خداپرستی در بهائیت 
مولف: رضا سلطانزاده 
ناشر: دار الکتب الاسلامیه • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/49 
 سیری در کتابهای بهائیان 2 میرزا علی محمد باب از دیدگاه بهائیت 
مولف: رضا سلطانزاده 
ناشر: دار الکتب الاسلامیه • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/50 
 ضوابط التکفیر عند اهل السنه و الجماعه 
مولف: عبدالله بن محمد القرنی 
ناشر: دار عالم الفوائد • تاریخ نشر: 1420 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/36 
 فروغ مزدیسنی 
مولف: کیخسرو شاهرخ کرمانی 
تاریخ نشر: 1327ق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/26 
 قاعده جلیله فی التوسل و الوسیله 
مولف: ابن تیمیه 
ناشر: مطبعه المنار • تاریخ نشر: 1331ق • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/4 
 ماجرای باب و بهاء 
مولف: مصطفی حسینی طباطبایی 
ناشر: روزنه • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/1 
 منهاج الطالبین فی الرد علی الفرقه الهالکه البابیه 
مولف: حسینقلی جدید الاسلام 
تاریخ نشر: 1320 • مکان نشر: بمبئی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 3/6/46 
 هفتاد و دو ملت 
مولف: میزرا آقاخان کرمانی • مصحح: محمد جواد مشکور 
ناشر: عطائی • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/4/22 
 کتاب الرد علی الاخنائی و استحباب زیاره خیر البریه الزیاره الشرعیه 
مولف: ابن تیمیه 
ناشر: مطبعه السلفیه • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/2 
 کتاب الصلوه العامه جامعه احکام و عقاید و اعمال نصاری 
ناشر: مطبعه المدرسه • تاریخ نشر: 1871 • مکان نشر: آکسفورد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/51 
 آشنایی با ادیان بزرگ 
مولف: حسین توفیقی 
ناشر: سمت • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/32 
 اسرار پیدایش شیخیه و بابیه و بهائیه یا جاسوسی احمد احسائی و کاظم رشتی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/13 
 الابداع فی مضار الابتداع 
مولف: شیخ علی محفوظ 
ناشر: دارالکتب العربی • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/24 
 الثوره الوهابیه 
مولف: عبدالله علی القصیمی 
ناشر: مطبعه الرحمانیه • تاریخ نشر: 1936 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/15 
 الحق الیقین فی دخض مزاعم الوهابین 
مولف: یوسف الفقیه 
ناشر: مطبعه العرفان • تاریخ نشر: 1345هـ 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/17 
 الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه 
مولف: احمد بن زینی دخلان 
تاریخ نشر: 1976 • مکان نشر: استانبول 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/21 
 الدین بحوث ممهده لدارسه تاریخ الادیان 
مولف: محمد عبدالله دراز 
تاریخ نشر: 1969 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/26 
 الرد علی فتاوی الوهابین 
مولف: حسن صدر الدین الکاظم 
ناشر: مطبعه العصریه • تاریخ نشر: 1344 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/16 
 الفرق الاسلامیه و حق الامه السیاسی 
مولف: محمد ابراهیم الفیومی 
ناشر: دارالشروق • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/35 
 الملل و النحل للامام ابی الفتح محمد بن عبدالکریم الشهرستانی ج1 
مولف: عبدالکریم شهرستانی 
ناشر: مطبعه حجازی • تاریخ نشر: 1948 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/7 
 الملل و النحل للامام ابی الفتح محمد بن عبدالکریم الشهرستانی ج2 
مولف: عبدالکریم شهرستانی 
ناشر: مطبعه حجازی • تاریخ نشر: 1948 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/8 
 الملل و النحل للامام ابی الفتح محمد بن عبدالکریم الشهرستانی ج3 
مولف: عبدالکریم شهرستانی 
ناشر: مطبعه حجازی • تاریخ نشر: 1949 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/9 
 الکتاب المقدس ای کتب العهد القدیم و العهد الجدید 
تاریخ نشر: 1870 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/14 
 انسان و ادیان نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی 
مولف: میشل مالرب • مترجم: مهران توکلی 
ناشر: نی • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/12 
 بررسی لطائف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی 
مولف: بابک عالیخانی 
ناشر: هرمس • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/28 
 بشارت های کتب مقدس درباره ی محمد (ص) و اهل بیت علیهم السلام 
مولف: تامر میر مصطفی • مترجم: بزرگ نیا 
ناشر: دلیل • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/11 
 بیان حقیقت در پاسخ ادعای سنجش حقیقت 
مولف: مهدی بروجردی 
ناشر: حکمت • تاریخ نشر: 1329 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/19 
 تاریخ الفرق الاسلامیه و نشاه علم الکلام عند المسلمین 
مولف: علی مصطفی الغرابی 
مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/3 
 تاریخ زرتشتیان ـ فرزانگان زرتشی 
مولف: رشید شهمردان 
ناشر: فروهر • تاریخ نشر: 1363 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/33 
 تطهیر الفواد من دنس الاعتقاد 
مولف: محمد بخیت المطیعی الحنفی 
تاریخ نشر: 1977 • مکان نشر: استانبول 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/10 
 درباره مفهوم انجیلها 
مولف: کری ولف • مترجم: محمد قاضی 
ناشر: فرهنگ • تاریخ نشر: 1348 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/23 
 دیالوگ با اندیشمندان مسیحی 
مولف: محمد علی ابطحی 
ناشر: طرح نو • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/34 
 شناخت دانش ادیان 
مولف: مولفان • مترجم: همایون همتی 
ناشر: نقش جهان • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/31 
 عقائد اهل سنت و الجماعت در رد وهابیت و بدعت 
مولف: احمد سهارنپوری • مترجم: عبدالرحمن سربازی 
ناشر: مدیر مدرسه عربیه اسلامیه چابهار • تاریخ نشر: 1370 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/25 
 گذر از جهان اسطوره به فلسفه 
مولف: محمد ضمیران 
ناشر: هرمس • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/29 
 ماجرای باب و بهاء ـ پژوهشی نو و مستند درباره بهایی گری 
مولف: مصطفی حسینی طباطبائی 
ناشر: روزنه • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/22 
 مساله خلق القرآن و اثرها فی صفوف الرواه و المحدثین و کتب الجرح وتعدیل 
مولف: عبدالفتاح ابوغده 
ناشر: مکتب المطبوعات الاسلامیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/20 
 مقدمه ای بر شناخت مسیحیت 
مولف: مولفان • مترجم: همایون 
ناشر: نقش جهان • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/30 
 کشف النقاب عن عقائد ابن الوهاب 
ناشر: مطبعه الحیدریه • مکان نشر: نجف 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/18 
 کشف النقاب عن عقائد ابن عبدالوهاب 
مولف: مولفان 
ناشر: مطبعه الحیدریه • تاریخ نشر: 1345هـ • مکان نشر: نجف 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/27 
 آذرخشی در ظلمت 
مولف: دالایی لاما • مترجم: غلامحسین سالمی 
ناشر: تندیس • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/42 
 آشنایی با ادیان و مذاهب اسلامی 
مولف: رضا برنجکار 
ناشر: موسسه فرهنگی طه • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/16 
 آیین پر رمز و راز میترایی ـ رازهای میترا 
مولف: فرانتس کومن • مترجم: هاشم رضی 
ناشر: بهجت • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/2 
 افسانه اسطوره 
مولف: نجف دریابندری 
ناشر: کارنامه • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/44 
 الاسلام و الادیان فی الیابان 
مولف: سمیر عبدالحمید ابراهیم 
ناشر: مکتبه الملک عبدالعزیز العامه • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/37 
 البدیعه فی رد البابیه - سنگی 
مولف: حاجی سید اسماعیل الحسینی 
تاریخ نشر: 1312 • مکان نشر: اصفهان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/14 
 الروض الباسم فی الذهب عن سنه ابی القاسم ج1 
مولف: محمد بن ابراهیم الوزیر الیمانی 
ناشر: اداره الطباعه المنیریه • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/3 
 السیف الصقیل ـ تنویر الاذهان فی الرد علی مدعی تحریف القرآن 
مولف: بکر بن السید عمر الت 
ناشر: مطبعه المحروسه • تاریخ نشر: 1313 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/13 
 العهد الجدید الانجیل و المزابیر 
ناشر: مطبعه المدرسه • تاریخ نشر: 1871 • مکان نشر: آکسفورد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/41 
 الفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه منهم 
مولف: عبدالقاهر بن طاهر البغدادی 
تاریخ نشر: 1948 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/4 
 الملل و النحل 
مولف: عبدالقاهر بن طاهر البغدادی 
ناشر: دارالمشرق • تاریخ نشر: 1986 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/6 
 باب الشیطان من کتاب الشجره 
مولف: ابو تمام 
ناشر: بریل • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: هلند 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/36 
 تاریخ تفکر مسیحی 
مولف: تونی لین • مترجم: روبرت آسریان 
ناشر: شمشاد • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/17 
 تاریخ و عقاید وهابیان 
مولف: علی اصغر فقیهی 
ناشر: کتابفروشی سید عبدالحسین کتابچی • تاریخ نشر: 1323 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/10 
 تقویم العوج ـ چاپ سنگی 
مولف: محمد خان کرمانی 
ناشر: مطبعه گلزار • تاریخ نشر: 1311 • مکان نشر: بمبئی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/5 
 حروفیه تاریخ عقاید و آراء 
مولف: روشن خیاوی، ساوالان پور اکبر خیاوی، عاکفه صیامی 
ناشر: آتیه • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/18 
 رساله فی التوحید و التثلیث 
ناشر: مطبعه العرفان • تاریخ نشر: 1332 • مکان نشر: صیدا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/9 
 سوسنه سلیمان فی اصول العقائد و الادیان 
مولف: نوفل افندی نوفل 
تاریخ نشر: 1876 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/47 
 سیف الامه ـ چاپ سنگی 
مولف: حاج ملا محمد 
تاریخ نشر: 1267 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/48 
 فلسفه تاریخ در کتاب مقدس ـ کتاب مکاشفه و کتاب دانیال 
مولف: والتر سی کامبرا • مترجم: معصومه نور محمدی 
ناشر: هونام • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/40 
 مرآت العارفین فی دفع شبهات المبطلین در رد بابیان ـ چاپ سنگی 
مولف: احمد مجتهد شاهرودی 
تاریخ نشر: 1343 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/15 
 مسیح و اساطیر 
مولف: رودلف بولتمان • مترجم: مسعود علیا 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/39 
 مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین ج2-1 
مولف: ابی الحسن علی بن اسماعیل الاشعری • مصحح: محمد محی الدین عبدالحمید 
ناشر: مکتبه النهضه المصریه • تاریخ نشر: 1950 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/3 
 مقاله فی الکفر ج2 
مولف: محمد علی همت آبادی 
ناشر: سپهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/7 
 منهج الرشاد لمن اراد السداد 
مولف: جعفر النجفی 
ناشر: مطبعه الحیدریه • تاریخ نشر: 1343 • مکان نشر: نجف 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/8 
 مهربانی شفافیت و بینش 
مولف: دالایی لاما • مترجم: لادن جهانسوز 
ناشر: تندیس • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/38 
 ناصر الدین شاه و بابیلر 
مولف: سلیمان نظیف 
تاریخ نشر: 1342 • مکان نشر: استانبول 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/12 
 نخب الملح ج1 
تاریخ نشر: 1885 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/11 
 هدایه الجاحدین - سنگی 
مولف: محمدتقی فاضل کاشانی 
تاریخ نشر: 1305 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/46 
 هنر شادمانگی 
مولف: دالایی لاما • مترجم: محمد علی حمید رفیعی 
ناشر: تندیس • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/43 
 آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی 
مولف: امان الله قرشی 
ناشر: هرمس • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/27 
 الآلهه البیض العظام - ج1 
مولف: ادورد ستوکن • مترجم: زهیر احمد القیسی 
ناشر: دارالشوون الثقافه العامه • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/37 
 الآلهه البیض العظام - ج2 
مولف: ادورد ستوکن • مترجم: زهیر احمد القیسی 
ناشر: دارالشوون الثقافه العامه • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/38 
 الاختلاف فی اللفظ و الرد علی الجهیمه و المشبهه 
مولف: ابن قتیبه دینوری 
ناشر: مطبعه السعاده • تاریخ نشر: 1349 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/5 
 الالوهیه و الحاکمیه دراسه علمیه من خلال القرآن الکریم 
مولف: سامر اسلامبولی 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/45 
 البیهقی و موقفه من الالهیات 
مولف: احمد بن عطیه بن علی الغامری 
ناشر: مکتبه العلوم و الحکم • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/24 
 الجدل الدینی بین المسلمین و اهل الکتاب بالاندلس ¬ ابن حزم ¬ الخزرجی 
مولف: خالد عبدالحلیم عبدالرحیم السیوطی 
ناشر: دارقباء • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/43 
 المسیحیه الاسلام و النقد العلمانی 
مولف: ولیم الشریف 
ناشر: دارالطلیعه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/44 
 ایمان به فرشتگان و تاثیر آن در زندگی امت اسلام 
مولف: صالح بن فوزان الفوزان • مترجم: اسحاق بن محمد الدبیری العوضی 
ناشر: دارالقاسم • تاریخ نشر: 1421 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/47 
 بندهش هندی - متنی به زبان پارسی میانه - پهلوی ساسانی 
مصحح: رقیه بهزادی • مترجم: رقیه بهزادی 
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/36 
 بنیاد های اسطوره و حماسی ایران 
مولف: جهانگیر کوورجی کویاج • مصحح: جلیل دوستخواه 
ناشر: آگه • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/51 
 پژوهشی در ناگزیری مرگ گیل گمش 
مولف: یانیک بلان • مترجم: جلال ستاری 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/35 
 پژوهشی نو در میترا پرستی 
مولف: دیوید اولانسی • مترجم: مریم امینی 
ناشر: چشمه • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/2 
 جهان اسطوره شناسی ج5 ـ اسطوره و حماسه در اندیشه ی ژرژ دو مزیل 
مترجم: جلال ستاری 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/35 
 دراسات سریانیه 
مولف: شادیه توفیق حافظ 
ناشر: نهضه مصر • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/32 
 دنیای تئو - داستانی درباره تاریخ ادیان و مذاهب مردمان جهان 
مولف: کاترین کلمان 
ناشر: نقش جهان • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/31 
 دور الاباضیه فی نشر الاسلام بغرب افریقیا 
مولف: محمد ناصرالدین الالبانی 
ناشر: مکتبه الضامری • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/48 
 ذن 
مولف: پرویز فروردین 
ناشر: چاپخانه بهمن • تاریخ نشر: 1351 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/41 
 راه حق - دماپادا متن بودایی 
مولف: دماپادا • مترجم: رضا علوی 
ناشر: فرزان روز • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/1 
 رساله ازاله الاوهام فی جواب ینابیع الاسلام - چاپ سنگی 
مولف: احمد مجتهد شاهرودی 
تاریخ نشر: 1343 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/3 
 رساله البراهین الجلیله فی رفع تشکیکات الوهابیه - چاپ سنگی 
مولف: محمد حسن القزوینی 
ناشر: مطبعه العلویه • تاریخ نشر: 1346 • مکان نشر: نجف 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/26 
 زرتش پیامبر ایران باستان 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: بهجت • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/49 
 سه گام کیهانی - رساله در آیین ویشنو پرستی دین هندویی 
مولف: مسعود جلالی مقدم 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/29 
 شرح النسفیه فی العقیده الاسلامیه 
مولف: عبدالملک عبدالرحمن ا 
ناشر: دارمکتبه الانبار • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/40 
 شیوه زندگی هندو 
مولف: سروپالی راداکریشنان • مترجم: رضا حسینی آهی دشتی 
ناشر: ماکان • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/4 
 عقیده هر مسلمان 
مولف: محمد جمیل زینو • مترجم: اسحاق بن محمد الدبیری العوضی 
ناشر: دارالقاسم • تاریخ نشر: 1421 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/46 
 متافیزیک بوئتیوس - بحثی در فلسفه و کلام مسیحی 
مولف: محمد ایلخانی 
ناشر: الهام • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/39 
 نظری بر تاریخ وهابیت 
مولف: زهرا مسجد جامعی 
ناشر: صریر دانش • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/33 
 نگرشی ژرف به یی چینگ و مفاهیم آن 
مولف: فرامرز جواهری نیا 
ناشر: بدیهه • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/32 
 کتابشناسی اساطیر و ادیان 
مولف: فرخنده حاجی زاده 
ناشر: آگرا • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/20 
 آیین بودا 
مولف: بردلی هوکینز • مترجم: محمد رضا بدیعی 
ناشر: امیرکبیر • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/23 
 آیین هندو 
مولف: سیبل شاتوک • مترجم: محمد رضا بدیعی 
ناشر: امیرکبیر • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/22 
 اسطوره و تفکر مدرن 
مولف: کلود لوی استروس • مترجم: فاضل لاریجانی - علی جهان پولاد 
ناشر: فرزان روز • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/29 
 التبشیر بین الاصولیه المسیحیه و سلطه التغریب 
مولف: عدنان عوید 
ناشر: دارالمدی • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/20 
 الدوله و الکنیسه ج2 - الوثنیه و المسیحیه 
مولف: رافت عبدالحمید 
ناشر: دار قباء • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/26 
 الدوله و الکنیسه ج3 - قیصر و المسیح 
مولف: رافت عبدالحمید 
ناشر: دار قباء • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/27 
 الدوله و الکنیسه ج4 - المسیحیه الجدیده 
مولف: رافت عبدالحمید 
ناشر: دار قباء • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/28 
 الدیانه الیزیدیه بین الاسلام و المانویه 
مولف: محمد عبدالحمید الحمد 
ناشر: وزاره الاعلام • تاریخ نشر: 2001 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/10 
 الزندقه و الزنادقه - تاریخ و فکر 
مولف: محمد عبدالحمید الحمد 
ناشر: دارالطلیعه الجدیده • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/14 
 العبادات فی الادیان السماویه - الیهودیه - المسیحیه - الاسلام 
مولف: عبدالرزاق رحیم صلال الموحی 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/17 
 المسیحیه و المسیحیون العرب واصول الموازنه 
مولف: فرج الله صالح دیب 
ناشر: نوفل • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/13 
 المعتزله و اصولهم الخمسه و موقف اهل السنه منها 
مولف: عواد بن عبدالله المعتق 
ناشر: مکتبه الرشد • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/16 
 تاریخ الکنیسه 
مولف: یوحنا الآسیوی 
ناشر: المجلس الاعلی للثقافه • تاریخ نشر: 2000 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/18 
 تاریخ نقد العهد القدیم من اقدام العصور حتی العصر الحدیث 
مولف: زالمان شازار • مترجم: احمد محمد هویدی 
ناشر: المجلس الاعلی للثقافه • تاریخ نشر: 2000 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/11 
 تطور المذهب المالکی فی الغرب الاسلامی حتی نهایه العصر المرابطی 
مولف: محمد بن حسن شرحبیلی 
ناشر: وزاره الاوقاف و الشوون الاسلامیه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: مغرب 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/12 
 جهان اسطوره شناسی ج1 
مترجم: جلال ستاری 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/31 
 جهان اسطوره شناسی ج2 
مترجم: جلال ستاری 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/32 
 جهان اسطوره شناسی ج3 
مترجم: جلال ستاری 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/33 
 چهار شب جمعه 
مولف: جلال دری 
ناشر: چاپ سعدی • تاریخ نشر: 1313 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/6 
 خط عبدالله ولد اسماعیل هاشمی مشتمل بر دعوت اسلام - چاپ سنگی 
ناشر: مطبع چرچ کنگریگیشنل پریس • تاریخ نشر: 1888 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/7 
 راه بودا - آیین بودای مهایانه 
مولف: بئارتریس لین سوزوکی • مترجم: پاشایی 
ناشر: نگاه معاصر • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/25 
 رد بابیه ـ سنگی 
ناشر: گلزار حسنی • تاریخ نشر: 1314 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/45 
 رساله مراه العارفین فی دفع شبهات المبطلین - چاپ سنگی 
تاریخ نشر: 1341 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/8 
 عبده الشیطان و حرکات انحرافیه اخری 
مولف: حسن الباش 
ناشر: دارقتیبه • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/19 
 عقیده الامام ابی حنیفه النعمان بن ثابت الکوفی 
مولف: محمد بن عبدالرحمن الربیع. فهد بن عبدالله السماری 
تاریخ نشر: 2001 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/15 
 فلسفه در مسیحیت باستان 
مولف: کریستوفر استید 
ناشر: مرکز تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/21 
 مشکوه صدق - چاپ سنگی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/9 
 نیچه و مسیحیت 
مولف: کارل یاسپرس • مترجم: عزت الله فولادوند 
ناشر: سخن • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/30 
 یزیدیان یا شیطان پرستان ـ ترجمه متن کتاب جلوه و مصحف رش 
مولف: محمد تونجی • مترجم: احسان مقدس 
ناشر: عطائی • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/30 
 کتابهایی از عهد عتیق - کتابهای قانونی ثانی بر اساس کتاب اورشلیم 
ناشر: نی • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/24 
 آشنایی با ادیان قدیم مصر 
مولف: مهرداد ایزدپناه 
ناشر: محور • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/22 
 اساطیر در متون تفسیری فارسی 
مولف: صابر امامی 
ناشر: گنجینه فرهنگ • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/44 
 التفکیر الدلالی عند المعتزله 
مولف: علی حاتم الحسن 
ناشر: دارالشوون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/10 
 التوحید و الادله و التدبیر المروی عن المفضل بن عمرو عن الامام جعفر(ع) 
ناشر: open school • تاریخ نشر: 1422 • مکان نشر: شیکاگو 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/7 
 الحنابله فی بغداد 
مولف: محمد احمد علی محمود 
ناشر: المکتب الاسلامی • تاریخ نشر: 1986 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/4 
 المسوولیه المدنیه فی شریعه حمورابی 
مولف: لیلی عبدالله سعید 
ناشر: دارالشوون الثقافه العامه • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/40 
 النجاه 
مولف: الناصرلدین الله احمد بن الهادی الی الحق یحیی بن الحسین • مصحح: امام حنفی سید عبدالله 
ناشر: دارالآفاق العربیه • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/39 
 الکنت الطریفه فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبه علی ابی حنیفه 
مولف: محمد زاهد بن الحسن الکوثری 
ناشر: مکتبه الازهریه للتراث • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/38 
 اهل الملک و الرده و الزنادقه و تارک الصلاه و الفرائض ـ الجامع ج1 
مولف: احمد بن محمد الخلال • مصحح: ابراهیم بن السلطان 
ناشر: مکتبه المعارف • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/45 
 اهل الملک و الرده و الزنادقه و تارک الصلاه و الفرائض ـ الجامع ج2 
مولف: احمد بن محمد الخلال • مصحح: ابراهیم بن السلطان 
ناشر: مکتبه المعارف • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/46 
 بانگ وحدت ـ ویژه نماز جمعه 
مولف: علی محمدی آشنانی 
ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/9 
 تانیب الخطیب علی ماساقه فی ترجمه ابی حنیفه من الاکاذیب 
مولف: محمد زاهد بن الحسن الکوثری 
ناشر: مکتبه الازهریه للتراث • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/33 
 درآمدی به مسیحیت 
مولف: مری جو ویور • مترجم: حسن قنبری 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/11 
 درباره مسئله یهود و گامی در نقد فلسفه ی حق هگل مقدمه 
مولف: کارل مارکس، فریدریش انگلس • مترجم: مرتضی محیط 
ناشر: اختران • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/8 
 راه آئین - ذمه پده یا سخنان بودا 
مترجم: ع - پاشائی 
ناشر: انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/13 
 رساله الی اهل الثغر 
مولف: ابی الحسن الاشعری • مصحح: عبدالله شاکر محمد الجنیدی 
ناشر: مکتبه العلوم و الحکم • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/3 
 زرتشت و جهان غرب 
مولف: ژ • دوشن گیمن • مترجم: مسعود رجب نیا 
ناشر: مروارید • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/8 
 زردشتیان - باورها و آداب دینی آن ها 
مولف: مری بویس • مترجم: عسکر بهرامی 
ناشر: ققنوس • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/9 
 عقائد الثلاث و السبعین فرقه ج1 
مولف: ابی محمد الیمینی • مصحح: محمد بن عبدالله زربان الغامدی 
ناشر: مکتبه العلوم و الحکم • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/1 
 عقائد الثلاث و السبعین فرقه ج2 
مولف: ابی محمد الیمینی • مصحح: محمد بن عبدالله زربان الغامدی 
ناشر: مکتبه العلوم و الحکم • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/2 
 فراسوی فرزانگی ـ پرگیا پارمیتا 
مولف: پاشایی 
ناشر: موسسه نگاه معاصر • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/42 
 فرقه الاحباش ج1 
مولف: سعد بن علی الشهرانی 
ناشر: دارعالم الفوائد • تاریخ نشر: 1423 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/47 
 فرقه الاحباش ج2 
مولف: سعد بن علی الشهرانی 
ناشر: دارعالم الفوائد • تاریخ نشر: 1423 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/48 
 فلسفه زندگی و مرگ 
مولف: کاماث مادهاو • مترجم: علی احمد بیات 
ناشر: بهجت • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/16 
 مختصر الاسئله و الاجوبه الاصولیه علی العقیده الواسطیه ج1 
مولف: عبدالعزیز المحمد السلمان 
ناشر: مطابع المدینه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/5 
 مختصر الاسئله و الاجوبه الاصولیه علی العقیده الواسطیه ج2 
مولف: عبدالعزیز المحمد السلمان 
ناشر: مطابع المدینه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/6 
 مرجئه و جهمیه در خراسان عصر اموی 
مولف: حسین عطران • مترجم: حمیدرضا آژیر 
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/12 
 هینه یانه ـ شاخه ای از آیین بودا 
مولف: پاشایی 
ناشر: موسسه نگاه معاصر • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/41 
 یهود شناخت 
مولف: شهیلا جلالی کندری 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/39 
 کوجیکی ـ کتاب مقدس آیین شینتو 
مولف: احسان مقدس 
ناشر: نیروانا • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/43 
 آیین بودا 
مولف: بردلی کی هاوکینز • مترجم: علی حاجی بابایی 
ناشر: ققنوس • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/41 
 اجتماع الجیوش الاسلامیه علی غزو المعطله و الجهمیه 
مولف: شمس الدین ابی عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبی • مصحح: بشیر محمد عیون 
ناشر: مکتبه دارالبیان • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/34 
 افسانه های دینی در مصر قدیم 
مولف: موسی جوان 
ناشر: چاپخانه رنگین • تاریخ نشر: 1343 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/1 
 اقامه البرهان علی اصول دین الاسلام ـ یادداشتها و خاطرات قائم مقام فراهانی 
مولف: میرزا برزرگ قائم مقام فراهانی • مصحح: عبدالمجید قائم مقام فراهانی 
ناشر: وحید • تاریخ نشر: 1366 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/43 
 الانسان و الادیان ـ دراسه و مقارنه 
مولف: محمد کمال جعفر 
ناشر: دارالثقافه • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: قطر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/27 
 التحفه المسجدیه فیما دار من الاختلاف بین العدلیه و الجبریه 
مولف: هادی الحسن بن یحیی بن علی القاسمی المویدی 
ناشر: ابو ایمن للطباعه و النشر • مکان نشر: یمن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/38 
 الخوارج ، عقیده و فکرا و فلسفه 
مولف: عامر النجار 
ناشر: دارالمعارف • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/30 
 الذات الالهیه و المجازات القرآنیه و النبویه و ازاله شبهه التشبیه و التجسیم من اساسها 
مولف: سعد رستم 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/31 
 السیف الصقیل فی الرد علی رساله البرهان - تنویر الاذهان 
مولف: بکر بن السید عمر الت 
ناشر: مطبعه المحروسه • تاریخ نشر: 1313 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/45 
 الیزیدیه قدیما و حدیث 
مولف: اسماعیل بک چول 
ناشر: کلیه الآداب و العلوم • تاریخ نشر: 1934 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/28 
 بشیر صلح ـ ویژه نامه میلاد حضرت مسیح (ع) 
مولف: محبوبه معلمی 
ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/26 
 بهگود گیتا سرود الهی 
مولف: محمد دارا شکوه • مصحح: محمدرضا جلالی نائینی 
ناشر: طهوری • تاریخ نشر: 1980 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/46 
 بودا ـ در جستجوی ریشه های آسمان 
مولف: امیرحسین رنجبری 
ناشر: فیروزه • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/33 
 ترجمه الفلسفیه 
مولف: ابوالقاسم خان الابراهیمی 
ناشر: مطبعه السعاده • مکان نشر: الرماد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/40 
 تفسیر اوستا و ترجمه گاتاها 
مولف: جیمس دار مستتر • مترجم: موسی جوان 
ناشر: چاپخانه رنگین • تاریخ نشر: 1348 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/2 
 جهان اسطوره شناسی ج6 - اسطوره و رمز در اندیشه میرچالد الیاده 
مترجم: جلال ستاری 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/36 
 حرکه الخوارج ـ نشاتها و تطورها الی نهایه العهد الاموی 
مولف: لطیفه البکای 
ناشر: دارالطلیعه • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/29 
 دراسات فی الفرق و العقائد الاسلامیه 
مولف: عرفان عبدالحمید 
ناشر: دارالتربیه ـ مطبعه اسد • تاریخ نشر: 1977 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/34 
 دعوه الامیر مجلد سوم از کتاب تحفه الملوک چاپ سنگی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/13 
 دین مسیح 
مولف: برایان ویلسون • مترجم: حسن افشار 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/25 
 رویکردهای علمی به اسطوره شناسی 
مولف: مهوش واحد دوست 
ناشر: سروش • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/42 
 عمر هزار ساله بازگشت به متوشلح 
مولف: برنارد شاو • مترجم: محمد حسین کریمی 
ناشر: پارسا • تاریخ نشر: 1369 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/48 
 گزیده اوپه نیشدها با مقدمه و حواشی و فهرست لغات 
مترجم: صادق رضا زاده 
ناشر: علمی و فرهنگی • تاریخ نشر: 1367 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/4 
 مانی به روایت ابن الندیم ـ متن عربی 
مولف: ابن ندیم • مترجم: محسن ابوالقاسمی 
ناشر: طهوری • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/44 
 محاوله فی تصحیح المسار 
مولف: زید بن علی الوزیر 
ناشر: مرکز التراث و البحوث الیمنی • تاریخ نشر: 1992 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/37 
 مختصر راماین، کهن ترین اشعار حماسی هندوان 
مولف: اقبال یغمائی 
ناشر: بنیاد فرهنگ ایران • تاریخ نشر: 2535 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/3 
 منتخب فرهنگ فلسفی 
مولف: ولتر • مترجم: نصرالله فلسفی 
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب • تاریخ نشر: 1337 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/47 
 نظره عن قرب فی المسیحیه 
مولف: باربارا براون • مترجم: مناف حسین الیاسری 
ناشر: شرکه التوحید • تاریخ نشر: 1995 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/32 
 یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر ج1 
مصحح: هما سرشار 
ناشر: مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/35 
 یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر ج2 
مصحح: هما سرشار 
ناشر: مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/36 
 آیین پروتستان 
مولف: لسلی دانستن • مترجم: عبدالرحیم سیلمانی اردستانی 
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/27 
 آیین مغان ـ آموزه ها و مراسم و باورهای بنیادی 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: سخن • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/28 
 اساطیر مصر 
مولف: ویو • مترجم: ابوالقاسم اسماعیل پور 
ناشر: کاروان • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/23 
 اساطیر همسان ایران و یونان 
مولف: مرتضی ذبیحی 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1376 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/7 
 اساطیر یونان 
مولف: فیلیکس ژیران • مترجم: ابوالقاسم اسماعیل پور 
ناشر: کاروان • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/21 
 اسطوره ی ایزیس، ازیریس و حماسه ی گیل گمش 
مولف: دنا رزنبرگ • مترجم: ابوالقاسم اسماعیل پور 
ناشر: اسطوره • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/20 
 الخوارج و المرجئه 
مولف: محمد ابراهیم الفیومی 
ناشر: دار الفکر العربی • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/31 
 القیم الاخلاقیه و السلوکیه بین تعالیم عنخ شاشنقی فی مصر وزرداشت فی ایران 
مولف: سوزان عباس عبداللطیف 
ناشر: دارالنهضه العربیه • تاریخ نشر: 1422 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/26 
 المعتزله تکوین العقل العربی اعلام و افکار 
مولف: محمد ابراهیم الفیومی 
ناشر: دار الفکر العربی • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/32 
 ایزدان و ایزد بانوان یونانی 
مولف: درو سیلور • مترجم: گلشن اسماعیل پور 
ناشر: اسطوره • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/19 
 بحثی درباره زندگی مانی و پیام او 
مولف: ناصح ناطق 
ناشر: امیر کبیر • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/15 
 بنیادهای مسیحیت ج1 
مولف: کارل کائوتسکی • مترجم: عباس میلانی 
ناشر: کتابهای جیبی • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/5 
 بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین 
مولف: نانسی ساندرز • مترجم: ابوالقاسم اسماعیل پور 
ناشر: کاروان • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/22 
 تاریخ طبیعی دین 
مولف: دیوید هیوم • مترجم: حمید عنایت 
ناشر: خوارزمی • تاریخ نشر: 1365 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/6 
 تاریخ یهود ایران ج1 
مولف: حبیب لوی 
ناشر: کتابفروشی یهود ابروخیم • تاریخ نشر: 1334 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/12 
 تاریخ یهود ایران ج2 
مولف: حبیب لوی 
ناشر: کتابفروشی یهود ابروخیم • تاریخ نشر: 1339 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/13 
 تاریخ یهود ایران ج3 
مولف: حبیب لوی 
ناشر: کتابفروشی یهود ابروخیم • تاریخ نشر: 1339 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/14 
 ترفند پیغمبر سازان و دساتیر آسمانی 
مولف: علی اصغر مصطفوی 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1370 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/11 
 دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: سخن • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/29 
 شیخ اهل السنه و الجماعه ابو منصور الماتریدی 
مولف: محمد ابراهیم الفیومی 
ناشر: دار الفکر العربی • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/34 
 شیخ اهل السنه و الجماعه الامام ابوالحسن الاشعری 
مولف: محمد ابراهیم الفیومی 
ناشر: دار الفکر العربی • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/33 
 قوم من - تاریخ بنی اسرائیل 
ناشر: کتابفروشی یهود ابروخیم • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/16 
 مناظرات امام فخر رازی درباره مذاهب اهل سنت 
مولف: یوسف فضایی 
ناشر: عطائی • تاریخ نشر: 1360 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/8 
 مکتب بازگشت ـ مروری اجمالی بر نظریه تناسخ 
مولف: حمید رضائیان 
ناشر: انجمن معارف اسلامی ایران • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/24 
 نامه ای از سن پالو 
مولف: امان الله شفا • مصحح: محمد باقر بهبودی 
ناشر: دارالکتب الاسلامیه • تاریخ نشر: 1349 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/30 
 نامه تنسر به گشنسپ 
مولف: مجتبی مینوی - محمد اسماعیل رضوانی 
ناشر: خوارزمی • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/10 
 نقطه الکاف در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه 
مولف: میرزا جانی کاشانی • مصحح: ادوارد براون 
ناشر: مطبعه بریل لیدن • تاریخ نشر: 1910 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/35 
 هوشی مین 
مولف: ژان لاکوتور • مترجم: هوشنگ وزیری 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/9 
 ویسپرد ـ آفرینش پیغمبر زرتشت، آتش، هفت کشور، سوگندنامه 
مولف: ابراهیم پور داود 
ناشر: اساطیر • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/36 
 کتاب مقدس ژاپن 
مولف: عبدالرحیم سیلمانی اردستانی 
ناشر: انجمن معارف اسلامی ایران • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/25 
 آرمان ها و واقعیت های اسلام 
مولف: حسین نصر • مترجم: انشاء الله رحمتی 
ناشر: جامی • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/17 
 آشنایی با اسلام و فرقه های آن 
مولف: مهرداد ایزدپناه 
ناشر: محور • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/24 
 آشنایی با دین زرتشت 
مولف: مهرداد ایزدپناه 
ناشر: محور • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/2/23 
 آیین بودا 
مولف: برادلی هاوکینز • مترجم: علی حاجی بابایی 
ناشر: ققنوس • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/18 
 آیین مهر ج1 ¬ تاریخ آیین راز آمیز میترایی در شرق و غرب 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: بهجت • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/4 
 آیین مهر ج2 ¬ تاریخ آیین راز آمیز میترایی در شرق و غرب 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: بهجت • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/5 
 اسلام 
مولف: دومینیک سوردل • مترجم: اسماعیل دولتشاهی 
ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/13 
 اقوال التابعین فی مسائل التوحید و الایمان ج1 
مولف: عبدالعزیز بن عبدالله الزیر آل حمد 
ناشر: دار التوحید • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/22 
 اقوال التابعین فی مسائل التوحید و الایمان ج2 
مولف: عبدالعزیز بن عبدالله الزیر آل حمد 
ناشر: دار التوحید • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/23 
 اقوال التابعین فی مسائل التوحید و الایمان ج3 
مولف: عبدالعزیز بن عبدالله الزیر آل حمد 
ناشر: دار التوحید • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/24 
 الاسلام ینابیعه، مناهجه، غایاته 
مولف: محمد امین زین الدین 
ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی • تاریخ نشر: 1985 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/16 
 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ج1 
مولف: ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه الحرانی • مصحح: علی بن حسن بن ناصر، عبدالعزیز بن ابراهیم العسکر، حمدان بن محمد الحمدان 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/25 
 الحجه فی بیان المحجه و شرح عقیده اهل السنه ج1 
مولف: ابی القاسم اسماعیل بن محمد بن الفضل الاصبهانی (قوام السنه) • مصحح: محمد بن ربیع بن هادی عمیر المدخلی 
ناشر: دار الرایه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/18 
 الحجه فی بیان المحجه و شرح عقیده اهل السنه ج2 
مولف: ابی القاسم اسماعیل بن محمد بن الفضل الاصبهانی (قوام السنه) • مصحح: محمد بن محمد ابو رحیم 
ناشر: دار الرایه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/19 
 بغان یسن ¬ متن اوستایی و زند 
مولف: مهشید میرفخرایی 
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/7 
 پیدایش دین و هنر 
مولف: جان دی مورگان • مترجم: ایرج احسانی 
ناشر: گوتنبرگ • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/15 
 جهل معنوی ایرانی از آغاز تا اسلام 
مولف: گئو ویدن گرن • مترجم: محمود کندری 
ناشر: میترا • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/10 
 دین هندو 
مولف: سی بل شاتوک • مترجم: حسن افشار 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/1 
 روح آیین پروتستان 
مولف: رابرت مک آفی براون • مترجم: فریبرز مجیدی 
ناشر: نگاه معاصر • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/6 
 سرودهای زرتشت ¬ گات ها 
مولف: اوستا ¬ یسنا • مترجم: بزرگمهر کیانی 
ناشر: جامی • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/11 
 سیری در کتابهای بهائیان ـ خداپرستی در بهائیت 
مولف: رضا سلطانزاده 
ناشر: دار الکتب الاسلامیه • تاریخ نشر: 1336 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/48 
 شریعه حمورابی - ترجمه النص المسماری مع الشروحات اللغویه - القواعد اللغویه - مقدمه الشریعه - المواد القانونیه (1-100) ج1 
مولف: نائل حنون 
ناشر: بیت الحکمه • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/5/49 
 عناصر ایرانی در کیش مانوی با رویکردی تطبیقی تقابلی 
مولف: پرادز اکتور شرور • مترجم: محمد شکری فومشی 
ناشر: طهوری • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/2 
 مسیحیت 
مولف: عبدالرحیم سیلمانی اردستانی 
ناشر: انجمن معارف اسلامی ایران • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/38 
 مسیحیت و ادیان جهان 
مولف: آرنولد توین بی • مترجم: حسین توفیقی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/12 
 نقش ادیان در تکامل انسان 
مولف: کمال الدین بخت آور 
ناشر: مشعل آزادی • تاریخ نشر: 1348 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/14 
 وهابیت و ریشه های آن 
مولف: نورالدین چهاردهی 
ناشر: فتحی • تاریخ نشر: 1633 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/17 
 یادداشتهای گات ها 
مولف: ابراهیم پور داود 
ناشر: اساطیر • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/3/37 
 کتاب العرش ج1 
مولف: ابی عبدالله محمد بن علی الحکیم الترمذی • مصحح: محمد بن خلیفه التمیمی 
ناشر: اضواء السلف • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/20 
 کتاب العرش ج2 
مولف: ابی عبدالله محمد بن علی الحکیم الترمذی • مصحح: محمد بن خلیفه التمیمی 
ناشر: اضواء السلف • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/21 
 الانتصار للصحابه الاخیار فی رد اباطیل حسن المالکی 
مولف: عبدالمحسن بن حمد العباد البدر 
ناشر: دار ابن عفان، دار ابن القیم • تاریخ نشر: 1422 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/8 
 التاریخ العسکری لبنی اسرائیل من خلال کتابهم ج1 ¬ قراءه جدیده للعهد القدیم 
مولف: یاسین سوید 
ناشر: شرکه المطبوعات • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/10 
 التاریخ العسکری لبنی اسرائیل من خلال کتابهم ج2 ¬ قراءه جدیده للعهد القدیم 
مولف: یاسین سوید 
ناشر: شرکه المطبوعات • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/11 
 التحذیر من الارجاء و بعض الکتب الداعیه الیه 
ناشر: دار عالم الفوائد • تاریخ نشر: 1422 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/9 
 التحریف و التناقض فی الاناجیل الاربعه 
مولف: ساره بنت حامد محمد العبادی 
ناشر: دار طیبه الخضراء • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/5 
 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ج2 
مولف: ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه الحرانی • مصحح: علی بن حسن بن ناصر، عبدالعزیز بن ابراهیم العسکر، حمدان بن محمد الحمدان 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/26 
 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ج3 
مولف: ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه الحرانی • مصحح: علی بن حسن بن ناصر، عبدالعزیز بن ابراهیم العسکر، حمدان بن محمد الحمدان 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/27 
 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ج4 
مولف: ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه الحرانی • مصحح: علی بن حسن بن ناصر، عبدالعزیز بن ابراهیم العسکر، حمدان بن محمد الحمدان 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/28 
 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ج5 
مولف: ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه الحرانی • مصحح: علی بن حسن بن ناصر، عبدالعزیز بن ابراهیم العسکر، حمدان بن محمد الحمدان 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/29 
 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ج6 
مولف: ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه الحرانی • مصحح: علی بن حسن بن ناصر، عبدالعزیز بن ابراهیم العسکر، حمدان بن محمد الحمدان 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/30 
 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ج7 ¬ فهارس 
مولف: ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه الحرانی 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/31 
 الزلزال صعقه لنسف اباطیل الرفض و الاعتزال ج1 
مولف: ابی عبدالرحمن مقبل بن هادی الوداعی 
ناشر: مکتبه صنعاء الاثریه • تاریخ نشر: 2002 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/14 
 الزلزال صعقه لنسف اباطیل الرفض و الاعتزال ج2 
مولف: ابی عبدالرحمن مقبل بن هادی الوداعی 
ناشر: مکتبه صنعاء الاثریه • تاریخ نشر: 2002 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/15 
 الصارم المنکی فی الرد علی السبکی 
مولف: محمد بن احمد بن عبدالله باجابر العقیلی الهاشمی • مصحح: ابو عبدالرحمن السلفی ¬ عقیل بن محمد بن زید المقطری الیمانی 
ناشر: موسسه الریان • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/2 
 اوستای کهن (متن کهن) همراه با فرضیه هایی پیرامون نجوم شناسی بخشهای کهن اوستا 
مولف: رضا مرادی غیاث آبادی 
ناشر: نوید شیراز • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: شیراز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/18 
 بودیسم ¬ بررسی تعالیم بودا و منتخبی از متون بودائی 
مولف: راهول • مترجم: قاسم خاتمی 
ناشر: طهوری • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/21 
 تاثیر المعتزله فی الخوارج و الشیعه ¬ اسبابه و مظاهره 
مولف: عبداللطیف بن عبدالقادر الحفظی 
ناشر: دار الاندلس الخضراء • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: جده 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/6 
 تاریخ ادیان 
مولف: علی شریفی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/22 
 تلبیس ابلیس ج1 
مولف: ابی الفرج عبدالرحمن بن الجوزی الجنبلی • مصحح: احمد بن عثمان المزید 
ناشر: دار الوطن • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/32 
 تلبیس ابلیس ج2 
مولف: ابی الفرج عبدالرحمن بن الجوزی الجنبلی • مصحح: احمد بن عثمان المزید 
ناشر: دار الوطن • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/33 
 تلبیس ابلیس ج3 
مولف: ابی الفرج عبدالرحمن بن الجوزی الجنبلی • مصحح: احمد بن عثمان المزید 
ناشر: دار الوطن • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/34 
 شرح السنه 
مولف: ابی محمد الحسن بن علی بن خلف البربهاری • مصحح: خالد بن قاسم الردادی 
ناشر: دار السلف، دار الصمیعی • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/12 
 صب العذاب علی من سب الاصحاب 
مولف: ابی المعالی محمود شک • مصحح: عبدالله البخاری 
ناشر: اضواء السلف • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/13 
 فرق الهند المنتسبه للاسلام فی القرن العاشر الهجری و آثارها فی العقیده 
مولف: محمد کبیر احمد شودری • مصحح: ابراهیم محمد ابراهیم احمد 
ناشر: دار ابن الجوزی • تاریخ نشر: 1422 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/4 
 قراءه موضوعیه فی جذور العلاقه التاریخیه بین الاسلام و الیهودیه 
مولف: محمد رفعت زنجیر 
ناشر: دار التوفیق، دار القرا • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/7 
 قمع الدجاجله ¬ الطاعنین فی معتقد ائمه الاسلام الحنابله ¬ رد علی حسن بن فرحان المالکی فی کتابه قراءه فی کتب العقائد 
مولف: عبدالعزیز بن فیصل الراجحی 
تاریخ نشر: 1423 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/1 
 ماهیت انسانی 
مولف: جورج تامسون • مترجم: حسین پیرانفر 
ناشر: تیرنگ • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/20 
 مذهب اهل التفویض فی نصوص الصفات 
مولف: احمد بن عبدالرحمن بن عثمان القاضی 
ناشر: دار ابن الجوزی • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: عربستان سعودی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/3 
 مذهب در آزمایشها و رویدادهای زندگی 
مولف: جان ایورت • مترجم: مهدی قائنی 
ناشر: دارالفکر • تاریخ نشر: 1348 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/26 
 نظری در تاریخ ادیان از لحاظ مردم شناسی، جامعه شناسی، تاریخ ادیان و مذاهب 
مولف: علی اکبر ترابی 
ناشر: فروزش • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/17 
 آیین هندو 
مولف: سیمن ویتمن • مترجم: علی موحدیان عطار 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/36 
 ارزش اعداد در نظر ادیان و ملل 
مولف: حسام نقبائی 
ناشر: چاپ عالی • تاریخ نشر: 1343 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/25 
 از آغاز تا انجام ¬ در گفتگوی دو دانشجو 
مولف: حسینعلی منتظری 
ناشر: سرایی • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/30 
 از برخورد تا گفت و گو - مقالاتی درباره مناسبات اسلام و مسیحیت 
مولف: گروهی از مولفان • مصحح: حمیدرضا شریعتمداری 
ناشر: لوح فکر • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/7 
 از جادو درمانگران تا اسلام 
مولف: میرچاد الیاده • مترجم: مانی صالحی علامه 
ناشر: ورجاوند • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/29 
 اقتدا به مسیح ¬ زمینه ای برای گفتگوی عرفانی اسلام و مسیحیت 
مولف: توماس کمپیس • مترجم: سعید عدالت نژاد 
ناشر: طرح نو ¬ مرکز گفتگوی تمدنها • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/19 
 الاباضیه 
مولف: محسن بربر 
ناشر: الموسسه الحدیثه للکتاب • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: طرابلس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/4 
 البابیه و البهائیه او نصائح الهدی و الدین الی من کان مسلما و صار بابیا 
مولف: محمد جواد البلاغی • مصحح: محمد علی الحکیم 
ناشر: دار المحجه البیضاء • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/3 
 الیزیدیه 
مولف: سعید الدیوه جی 
ناشر: الموسسه العربیه للدراسات و النشر • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/5 
 بهامیدا 
ناشر: مزدا • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/24 
 بی دلی در ذن 
مولف: دایستز تیتارو سوزوکی • مترجم: ع . پاشایی - نسترن پاشایی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/38 
 پیامبر آریایی - ریشه های ایرانی در کیش های جهانی 
مولف: امید عطایی فرد 
ناشر: عطائی • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/41 
 تاریخ ادیان 
مولف: علی شریفی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/23 
 تاریخ دیانت مسیح 
مولف: محمد علی فیضی 
ناشر: چاپ کیهان • تاریخ نشر: 1340 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/37 
 ترجمه اناجیل اربعه 
مصحح: رسول جعفریان • مترجم: میر محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی 
ناشر: میراث مکتوب • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/35 
 جهان اسطوره شناسی ج7¬ اسطوره ای نو، نشانه هایی در آسمان 
مولف: کارل گوستاو یونگ • مترجم: جلال ستاری 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/1/37 
 خلاصه از نامه های یک مسلمان و یک مسیحی 
ناشر: موسسه در راه حق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/36 
 دایره المعارف کتاب مقدس 
مولف: بهرام محمدیان 
ناشر: سرخدار • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/42 
 درآمدی به مسیحیت 
مولف: مری جو ویور • مترجم: حسن قنبری 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/40 
 دینهای ژاپنی 
مولف: میچیکو یوسا • مترجم: حسن افشار 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/6 
 رساله ای در رد یهودیت ¬ محضر الشهود فی رد الیهود 
مولف: حاج بابا قزوینی یزدی • مصحح: حامد حسن نواب 
ناشر: حضور • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/31 
 زندگی پس از مرگ در نظر ادیان و ملل ¬ اثبات وجود روح 
مولف: حسام نقبائی 
تاریخ نشر: 1337 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/16 
 سیری در تلمود 
مولف: آدین اشتاین سالتز • مترجم: باقر طالبی دارابی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/37 
 گاتهای زرتشت - متن تطبیقی بر اساس هشت ترجمه فارسی 
مصحح: فرانک دوانلو 
ناشر: نوید شیراز • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: شیراز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/42 
 گستره اسطوره ¬ گفتگوهای محمد رضا ارشاد با ابوالقاسم اسماعیل پور، رامین جهانبگلو، شایگان و غیره 
مولف: محمد رضا ارشادی نیا 
ناشر: هرمس • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/28 
 مانی شناسی 
مولف: حسن تقی زاده • مصحح: ایرج افشار 
ناشر: توس • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/43 
 مسیحیت شناسی مقایسه ای 
مولف: محمد رضا زیبایی نژاد 
ناشر: سروش • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/27 
 معجم مصادر الاباضیه 
مولف: علی اکبر ضیائی 
ناشر: الهدی • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/44 
 واتیکان کلیسای جهانی کاتولیک 
مولف: مجتبی عبدخدائی 
ناشر: الهدی • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/5/39 
 یهود در المیزان 
مولف: محمد حسین طباطبایی تبریزی • مترجم: حسین فعال عراقی 
ناشر: سبحان • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/4/35 
 آراء گوناگون درباره زردشت 
مولف: ژاک دوشن گیمن • مترجم: آرزو رسولی 
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/20 
 آهنگ بدیع ش19-1 
ناشر: نشر آثار امری • تاریخ نشر: 1328 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/1 
 اساطیر مشرق زمین - پژوهشی در باب سیر تکامل اندیشه آدمی 
مولف: جوزف کمبل • مترجم: علی اصغر بهرامی 
ناشر: جوانه رشد • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/14 
 الاباضیه بین الفرق الاسلامیه عند کتاب المقالات فی القدیم و الحدیث 
مولف: علی یحیی معمر 
ناشر: دار الحکمه • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: لندن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/1 
 الاتصال و اللاتناهی بین العلم و الفلسفه 
مولف: صلاح عثمان 
ناشر: منشاه المعارف • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/23 
 الحرکه الاباضیه فی المشرق العربی 
مولف: مهدی طالب هاشم 
ناشر: دار الحکمه لندن • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: لندن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/2 
 الیهود و دولتهم ج1 - الیهودیه و الصهیونیه 
مولف: حمدی الطاهری 
ناشر: مکتبه الآداب • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/27 
 الیهود و دولتهم ج2 - الموامره 
مولف: حمدی الطاهری 
ناشر: مکتبه الآداب • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/28 
 اوستای کهن - سرودهای زرتشت - گاتاها - برگردان هفت هات نخستین همراه با متن اوستایی و گزارش های زبانشناسی 
مولف: آبتین ساسانفر 
ناشر: بهجت • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/17 
 پنج گام 
مولف: مجذوب صفا 
ناشر: جوان • تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/16 
 تاریخ الدیانه الیهودیه 
مولف: محمد خلیفه حسن احمد 
ناشر: دار قباء • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/26 
 تاویلات اهل السنه ج2 (تاویلات القرآن) 
مولف: ابی منصور الماتریدی • مصحح: محمد مستفیض الرحمن 
ناشر: الموسسه الاسلامیه بنغلادیش • مکان نشر: داکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/21 
 حکایت دل - از دفتر خاطرات علی اکبر فروتن 
مولف: علی اکبر فروتن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/2 
 خاطرات حبیب 
مولف: حبیب موید 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/5 
 خاطرات نه ساله 
مولف: یونس افروخته 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/6 
 خداشناسی از ابراهیم تاکنون - دین یهود. مسیحیت و اسلام 
مولف: کرن آرمسترانگ • مترجم: محسن سپهر 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/15 
 دعوت مسیحیان به توحید در پرتو تعالیم قرآن و انجیل 
مولف: مصطفی حسینی طباطبایی 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1370 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/10 
 ذم الکلام 
مولف: عبدالله بن محمد بن عامر الشبراوی الشافعی • مصحح: سمیح دغیم 
ناشر: دار الفکر اللبنانی • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/25 
 رهیافتی به گاهان زرتشت و متن های نو اوستایی 
مولف: اوستا • مصحح: هانست رایشلت • مترجم: جلیل دوستخواه 
ناشر: ققنوس • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/13 
 ریشه های مسیحیت در اسناد بحر المیت 
مولف: ژان دانیلو • مترجم: علی مهدیزاده 
ناشر: ادیان • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/8 
 ریشه یابی درخت کهن 
مولف: بهرام بیضایی 
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/12 
 شاخه زرین - پژوهشی در جادو و دین 
مولف: جیمز جرج فریزر • مترجم: کاظم فیروزمند 
ناشر: آگاه • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/19 
 عقاید بعضی از دانشمندان درباره دیانت بهائی ج1 
مولف: علی محمد برافروخته 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/7 
 فرهنگ و مسیحیت در غرب 
مولف: محمد رضا کاشفی 
ناشر: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/9 
 فلسفه القدر فی فکر المعتزله 
مولف: سمیح دغیم 
ناشر: دار الفکر اللبنانی • تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/22 
 قراءه فی فکر الزیدیه و المعتزله 
مولف: عبدالعزیز المقالح 
ناشر: دار العوده • تاریخ نشر: 1982 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/24 
 مجموعه قوانین زرتشت یا وندیداد اوستا 
مولف: جیمس دار مستتر • مترجم: موسی جوان 
ناشر: دنیای کتاب • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/11 
 یسن های اوستا و زند آنها - فصل های 70-71-72 
مولف: سوزان گویری 
ناشر: ققنوس • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/18 
 کتاب الفرائد 
مولف: ابوالفضل محمد بن محمدرضا الجرفادقانی 
ناشر: مطبعه هندیه • تاریخ نشر: 1315 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/3 
 کتاب الفرائد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/4 
 آرامش برای جهان پر آشوب 
مولف: استانوود کاب • مترجم: جمشید فنائیان 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/16 
 اشراقیات 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/29 
 الرساله المدنیه 
مولف: فرج الله مریوانی 
ناشر: کردستان علمیه • تاریخ نشر: 1329ش 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/11 
 اماکن تاریخی بهائی در ارض قدس و وقایع مربوط به آنها 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/18 
 امر و خلق ج4 
مولف: فاضل مازندرانی 
ناشر: مطبوعات امری • تاریخ نشر: 1324ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/3 
 تاریخ سمندر و ملحقات 
مولف: عبدالصمد صمدانی 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/10 
 تایخ ظهور الحق ج8 ق2 
مولف: اسدالله فاضل مازندرانی 
ناشر: مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/25 
 تذکره الوفاه فی ترجمه حیاه قدماء الاحباء 
مولف: محمد حسین علی اکبر یزدی 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1343ش • مکان نشر: حیفا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/24 
 حضرت بهاء الله 
مولف: محمد علی فیضی 
ناشر: مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/20 
 حضرت نقطه اولی 
مولف: محمد علی فیضی 
ناشر: مطبوعات امری • تاریخ نشر: 1352 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/1 
 حیات حضرت عبدالبهاء و حوادث دوره میثاق 
مولف: محمد علی فیضی 
ناشر: مطبوعات امری • تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/30 
 خاطرات جناب عزیز الله عزیزی یا تاج وهاج 
مولف: ذبیح الله عزیزی 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/15 
 خاندان افنان سدره رحمان 
مولف: محمد علی فیضی 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/14 
 رحیق مختوم ج1 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/6 
 رحیق مختوم ج2 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/7 
 رسائل و رقائم جناب میرزا ابوالفضل گلپایگانی 
مولف: روح الله محرانجانی 
ناشر: مطبوعات امری • تاریخ نشر: 1304ق • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/8 
 رساله راهنمای تبلیغ 
مولف: محمد علی فیضی 
ناشر: مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/26 
 سالنامه جوانان بهائی ایران 
مولف: مولفین خارجی 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/12 
 شرح احوال جناب میرزا ابوالفضل گلپایگانی 
مولف: روح الله محرانجانی 
ناشر: مطبوعات امری • تاریخ نشر: 1331ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/9 
 گنجینه حدود و احکام 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: مطبوعات امری • تاریخ نشر: 1340 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/17 
 گوهر یکتا در ترجمه احوال مولای بی همتا 
مولف: امه البهاء • مصحح: ابوالقاسم فیضی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/23 
 مجموعه الواح مبارکه 
ناشر: مطبعه سعاده • تاریخ نشر: 1338ش • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/28 
 مجموعه الواح مبارکه به افتخار بهائیان پارسی 
ناشر: مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/27 
 مصابیح هدایت ج3 
مولف: عزیز الله سلیمانی 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/4 
 مصابیح هدایت ج7 
مولف: عزیز الله سلیمانی 
ناشر: مطبوعات امری • تاریخ نشر: 1347 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/5 
 مفاوضات عبدالبها 
مولف: کلیفورد بارنی امریکانیه 
ناشر: بریل • تاریخ نشر: 1908 • مکان نشر: لیدن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/19 
 منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی 
مولف: محمد علی فیضی 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/22 
 نشریات شیعه ایزم shia ism 
مولف: سلمان غفاری 
تاریخ نشر: 1355 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/13 
 نی ریز مشگبیز 
مولف: محمد علی فیضی 
ناشر: مطبوعات امری • تاریخ نشر: 1349ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/1/21 
 کتاب مستطاب ایقان 
مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/2 
 ادیان آسمانی و مسئله تحریف 
مولف: مرتضی عسکری • مترجم: حسن افتخارزاده 
ناشر: مجمع علمی اسلامی • تاریخ نشر: 1360 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/30 
 اسرار الآثار ج4 
مولف: فاضل مازندرانی 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/8 
 اسرار و رموز اعداد و حروف 
مولف: احمد آقاشریف 
ناشر: شهید سعید محبی • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/34 
 اقداح الفلاح ج1 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/9 
 الانجیل بحسب القدیس لوقا - دراسه و تفسیر و شرح 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/11 
 الانجیل بحسب القدیس متی - دراسه و تفسیر و شرح 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/12 
 الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه المارقه 
مولف: جمیل صدقی الزهاوی 
تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/32 
 القدیس بولس الرسول - حیاته. لاهوته. اعماله 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/3 
 المدخل لشرح انجیل القدیس یوحنا - دراسه و تحلیل 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/8 
 المزامیر - دراسه و شرح و تفسیر ج1 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/5 
 المزامیر - دراسه و شرح و تفسیر ج2 - من المزمور الاول الی المزمور الحادی و الاربعین 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/6 
 المعمودیه الاصول الاولی اللمسیحیه 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/1 
 النبوه و الانبیاء فی العهد القدیم 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/7 
 تاریخ شهدای امر - وقایع طهران 
مولف: محمد علی ملک خسروی نوری 
ناشر: مطبوعات امری • تاریخ نشر: 1346 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/11 
 تاریخ شهدای امر - وقایع قلعه شیخ طبرسی ج2 
مولف: محمد علی ملک خسروی نوری 
ناشر: مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/10 
 تاریخ عقاید فرقه آقاخانیه از کتاب تنبیهات الجلیه فی کشف اسرار الباطنیه 
مولف: محمد کریم فقیدی نیشابوری • مصحح: حسین حسنی بیرجندی 
ناشر: حسن حسنی بیرجندی • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/31 
 توقیعات مبارکه حضرت ولی امر الله ج1 
مولف: شوقی ابوخلیل 
ناشر: مطبوعات ملی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/16 
 توقیعات مبارکه حضرت ولی امر الله ج2 
مولف: شوقی ابوخلیل 
ناشر: مطبوعات ملی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/18 
 جشن های آب - نوروز. سوابق تاریخی تا امروز. جشن های تیرگان و آب پاشان. آبریزگان 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: بهجت • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/35 
 جشن های آتش - جشن مهرگان. چله. شب یلدا. جشن سده. چهارشنبه سوری 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: بهجت • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/36 
 درباره دین 
مولف: النور استامپ و دیگران • مترجم: مالک حسینی و دیگران 
ناشر: هرمس • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/33 
 شرح انجیل القدیس یوحنا ج1 - من الاصحاح الاول الی الاصحاح الثانی عشر 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/9 
 شرح انجیل القدیس یوحنا ج2 - من الاصحاح الثالث عشر الی الاصحاح الحادی و العشرین 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1990 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/10 
 شرح رساله القدیس بولس الرسول الی اهل رومیه 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/2 
 شرح رساله القدیس بولس الرسول الی اهل غلاطیه - رساله دفاع عن حق الانجیل 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/4 
 قاموس ایقان ج1 جزء1 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: مطبوعات ملی • تاریخ نشر: 1346 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/12 
 قاموس ایقان ج2 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: مطبوعات ملی • تاریخ نشر: 1346 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/13 
 قاموس ایقان ج3 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: مطبوعات ملی • تاریخ نشر: 1346 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/14 
 قاموس ایقان ج4 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: مطبوعات ملی • تاریخ نشر: 1346 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/15 
 مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریکا 
مولف: رضا هلال • مترجم: علی جنتی 
ناشر: ادیان • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/29 
 اثر الکنیسه علی الفکر الاوربی 
مولف: احمد علی عجیبه 
ناشر: دار الآفاق العربیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/19 
 الاباضیه بین الفرق الاسلامیه عند کتاب المقالات فی القدیم و الحدیث ج1 
مولف: علی یحیی معمر • مترجم: ماری شهرستان 
ناشر: وزارت التراث القومی و الثقافه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: مسقط 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/12 
 الاباضیه بین الفرق الاسلامیه عند کتاب المقالات فی القدیم و الحدیث ج2 
مولف: علی یحیی معمر • مترجم: ماری شهرستان 
ناشر: وزارت التراث القومی و الثقافه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: مسقط 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/13 
 الاباضیه فی مصر و المغرب و علاقتهم باباضیه عمان و البصره 
مولف: رجب محمد عبدالحلیم 
ناشر: مکتبه الضامری • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/14 
 الاسلام و المسلمون - السنه. الشیعه. الخوارج. الاباضیه 
مولف: عبدالله آل سیف 
تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/25 
 الانجیل بحسب القدیس مرقس - دراسه و تفسیر و شرح 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/13 
 التاریخ الاشتراعی - تفسیر اسفار یشوع و القضاه و صموئیل و الملوک 
مولف: الخوری بولس الفغالی 
ناشر: المکتبه البولسیه • تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/3 
 التوراه البابلیه 
مولف: سهیل قاشا 
ناشر: الفرات • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/21 
 الخریده النفیسه فی تاریخ الکنیسه 
مولف: ایسوذورس • مصحح: دیاکون میخائیل مکسی اسکندر 
ناشر: مکتبه المحبه • تاریخ نشر: 2002 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/22 
 الخوارج و الحقیقه الغائبه 
مولف: ناصر بن سلیمان بن سعید السابعی • مصحح: دیاکون میخائیل مکسی اسکندر 
تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: مسقط 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/23 
 الرهبانیه المسیحیه و موقف الاسلام منها 
مولف: احمد علی عجیبه 
ناشر: دار الآفاق العربیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/18 
 العقیده الاسلامیه - دراسه لتصحیح الاخطاء الوارده فی الموسوعه الاسلامیه الصادره عن دار بریل فی لیدن 
مولف: علی محیی الدین القره داغی 
ناشر: دار التقریب • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/27 
 العقیده الاسلامیه فی مواجهه التیارات الالحادیه 
مولف: فرج الله عبدالباری 
ناشر: دار الآفاق العربیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/15 
 الفرق و المذاهب المسیحیه منذ ظهور الاسلام حتی الیوم 
مولف: سعد رستم 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/7 
 الفرق و المذاهب الیهودیه منذ البدایات 
مولف: عبدالمجید همو 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/8 
 المدخل الی العهد الجدید 
مولف: موریس تاوضروس 
ناشر: دار القدیس یوحنا • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/5 
 المسیح حیاته اعماله 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/14 
 المعتزله - تاریخ. عقائد. فرق. اعلام 
مولف: سلیمان سلیم علم الدین 
ناشر: نوفل • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/2 
 المعتقدات الاغریقیه 
مولف: خزعل الماجدی 
ناشر: دار الشروق • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: اردن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/24 
 المندائیون الصابئه 
مولف: محمد الجزائری 
ناشر: بیسان - المعهد الملکی للدراسات الدینیه • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: اردن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/28 
 الموقف الیهودی من معجزه الاسراء و المعراج فی التاریخ و انعکاساته علی قضیه المسجد الاقصی 
مولف: زاهیه راغب الدجانی 
ناشر: الموسسه العربیه • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/10 
 الیهودیه بین الوحی الالهی و الانحراف البشری 
مولف: فرج الله عبدالباری 
ناشر: دار الآفاق العربیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/17 
 الیهودیه و الغیریه - غیر الیهود فی منظار الیهودیه 
مولف: البیرتو دانزول • مترجم: ماری شهرستان 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/11 
 تاریخ الکهنوتی - اسفار الاخبار الاول و الثانی و عزرا و نحمیا و المکابیین الاول و الثانی 
مولف: الخوری بولس الفغالی 
ناشر: المکتبه البولسیه • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/4 
 تذکر یا مروان - المدارس الفکریه و التیارات السیاسیه و دعوه التوحید الدرزیه 
مولف: سلیمان سلیم علم الدین 
ناشر: نوفل • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/1 
 تورات الیهود و الامام ابن حزم الاندلسی 
مولف: عبدالوهاب عبدالسلام طویله - محمد امین شاکر حلوانی 
ناشر: دار القلم • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/6 
 دراسات فی الادیان الوثنیه القدیمه 
مولف: احمد علی عجیبه 
ناشر: دار الآفاق العربیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/20 
 صراعنا مع الیهود فی ضوء السیاسه الشرعیه 
مولف: محمد عثمان شبیر 
ناشر: دار النفائس • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: اردن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/9 
 فی مذاهب اللااسلامیین - البابیه. البهائیه. القادیانیه 
مولف: عامر النجار 
ناشر: مکتبه الثقافه الدینیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/26 
 نقض دعوی عالمیه النصرانیه 
مولف: فرج الله عبدالباری 
ناشر: دار الآفاق العربیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/16 
 اپوکریفای عهد عتیق 
مترجم: عباس رسول زاده - جواد باغبانی 
ناشر: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/47 
 ادیان شرقی در کافر کیشی رومی 
مولف: فرانس کومون • مترجم: تیمور قادری 
ناشر: امیرکبیر • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/48 
 اضواء اسلامیه علی المعالم الاباضیه 
مولف: بکیر بن سعید اعوشت 
ناشر: الدار العمانیه • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/39 
 افخار ستیا عشاء الرب - قداس الرسل الاول و هو نواه جمیع القداسات 
مولف: الادب متی المسکین 
ناشر: دیر القدس انبا مقار • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/38 
 الاباضیه 
مولف: عامر النجار 
ناشر: مکتبه الثقافه الدینیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/33 
 الاباضیه فی الخلیج العربی فی القرنین الثالث و الرابع الهجریین 
مولف: نایف عید جابر السهیل 
ناشر: مکتبه الاستقامه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: مسقط 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/36 
 الاباضیه فی عمان - الامامه الاباضیه الثانیه 
مولف: عبدالله بن سعود بن حمد امبو سعیدی 
ناشر: دار الاملی • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: اردن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/34 
 الاباضیه مذهب لادین - دراسه تحلیلیه نقدیه لنشاه الاباضیه و لموقفهم من التعصب المذهبی 
مولف: هانی سلیمان الطعیمات 
ناشر: دار الشروق • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: اردن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/37 
 الاسلام و المسلون - السنه. الشیعه. الخوارج. الاباضیه 
مولف: عبدالله آل سیف 
تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/37 
 الافخار ستیا عشاء الرب - بحث فی الاصول الاولی للیتورجیا و مدخل لشرح القداس و تطوره من القرن الاول حتی عصرنا الحاضر 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/18 
 الانجیل کیف کتب و کیف وصل الینا 
مولف: عبدالمسیح بسیط ابوالخیر 
ناشر: مطبعه المصریین • تاریخ نشر: 1994 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/42 
 الرساله الی العبرانیین - اغنی الرسائل فی التعرف علی شخص المسیح 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/16 
 الرهبنه القبطیه فی عصر القدیس انبا مقار 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/15 
 السریان المسیحیون المسلمون 
مولف: سمیر عبده 
ناشر: دار علاء الدین • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/40 
 السلفیه بین العقیده الاسلامیه و الفلسفه الغربیه 
مولف: مصطفی حلمی 
ناشر: دار الدعوه • تاریخ نشر: 1983 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/30 
 الفرق و المذاهب المسیحیه منذ البدایات حتی ظهور الاسلام 
مولف: نهاد خیاطه 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/44 
 المکون الیهودی فی الثقافه المعاصره 
مولف: سعد عبدالرحمن البازعی 
ناشر: مرکز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتیجیه • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: امارات 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/45 
 ای چینگ یا کتاب پیشگویی و تقدیرات 
مولف: ریچارد ویلهلم • مترجم: دل آرا قهرمان 
ناشر: سخن • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/46 
 تاریخ الادیان - الالوهیه و تاریخ الآلهه 
مولف: فاروق الدملوجی 
ناشر: الاهلیه للنشر و التوزیع • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/21 
 تاریخ الفکر المسیحی عند آباء الکنیسه 
مولف: المطران کیرلس سلیم ب 
ناشر: المکتبه البولسیه • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/20 
 تاریخ فرق اسلامی ج2 - فرق شیعی و فرقه های منسوب به شیعه 
مولف: حسین صابری 
ناشر: سمت • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/38 
 جدل التنزیل مع کتاب خلق القرآن للجاحظ 
مولف: رشید الخیون 
ناشر: منشورات الجمل • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: آلمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/39 
 حیاه الصلاه - الارثوذ کسیه 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/19 
 سفر التاریخ الیهودی - الیهود. تاریخهم. عقائدهم. فرقهم و ... 
مولف: رجا عبدالحمید عرابی 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/22 
 شرح الرساله الی افسس للقدیس بولس الرسول 
مولف: الاب متی المسکین 
ناشر: دیر القدیس انبا مقار • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/1/17 
 صور بنیانی حیات دینی 
مولف: امیل دورکیم • مترجم: باقر پرهام 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/31 
 مختصر الاخبار البیعیه 
مولف: بطرس حداد 
ناشر: شرکه الدیوان • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/35 
 مختصر تاریخ الاباضیه 
مولف: ابی ربیع سلیمان البارونی 
ناشر: مکتبه الضامری • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/41 
 نشاه الحرکه الاباضیه 
مولف: عوض خلیفات 
ناشر: وزاره التراث و الثفافه • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: مسقط 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/29 
 نقد الدین الیهودی 
مولف: جمیل خرطبیل 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 6/6/43 
 آفرینش در اساطیر آمریکا 
مولف: حسن حسینی (آصف) 
ناشر: ادیان • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/5 
 ادیان و فلسفه آفریقایی 
مولف: جان اس مبیتی • مترجم: مرضیه شنکایی 
ناشر: ادیان • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/3 
 الطوفان الجارف لکتائب البغی و العدوان ج3 ق1 
مولف: سعید بن مبروک بن حمو 
تاریخ نشر: 2000 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/41 
 الطوفان الجارف لکتائب البغی و العدوان ج3 ق2 
مولف: سعید بن مبروک بن حمو 
تاریخ نشر: 2000 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/42 
 الغنوصیه فی الاسلام 
مولف: هاینس هالم • مصحح: سالمه صالح 
ناشر: الجمل • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: آلمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/20 
 بررسی عقاید و ایمان و رفع شبهات و صداهای ناموزون از ساحت دین اسلام 
مولف: مصطفی نورانی اردبیلی 
ناشر: چاپخانه علمیه قم • تاریخ نشر: 1386ق • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/21 
 برهان الساطع در اثبات صانع 
مولف: اسدالله خرقانی 
ناشر: موسسه خاور • تاریخ نشر: 1314ش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/22 
 پژوهشی درباره انجیل و مسیح 
مولف: محمد حسین آل کاشف الغطاء • مترجم: هادی خسروشاهی 
ناشر: دار التبلیغ اسلامی • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/23 
 تثلیث اقدس در مسیحیت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/9 
 تشبه به مسیح 
مولف: توماس آکمپیس • مصحح: مصطفی ملکیان • مترجم: سایه میثمی 
ناشر: هرمس • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/24 
 تعلیمات راجع بعشای ربانی 
مولف: بیشاپ لینطن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/14 
 حروف حی - البابیه و البهائیه مع نص کتاب اقدس 
مولف: رشید الخیون 
ناشر: منشورات الجمل • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: آلمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/18 
 دانیال نبی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/17 
 دین مراسم مذهبی و فرهنگ 
مولف: شون مک لولین • مترجم: افسانه نجاریان 
ناشر: رسش • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: اهواز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/43 
 دین و هنر 
مولف: شنن لدبتر • مترجم: افسانه نجاریان 
ناشر: رسش • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: اهواز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/2/44 
 زندگی روزانه مسیحی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/18 
 سرنوشت جنگجو 
مولف: ژرژ دومیزل • مترجم: مهدی باقی - شیرین مختاریان 
ناشر: قصه • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/7 
 سرنوشت شهریار 
مولف: ژرژ دومیزل • مترجم: مهدی باقی - شیرین مختاریان 
ناشر: قصه • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/6 
 فتنه باب 
مولف: اعتضاد السلطنه • مصحح: عبدالحسین نوائی 
ناشر: علم • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/1 
 فلسفه یهودی در قرون وسطا 
مولف: دن کوهن شرباک • مترجم: علی رضا نقدعلی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/4 
 قلب اسلام - ارزش های جاودان برای بشریت 
مولف: حسین نصر • مصحح: شهرام پازوکی • مترجم: مصطفی شهرآیینی 
ناشر: حقیقت - گفتگوی تمدنها • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/8 
 گیتای جدید - کتاب مقدس بهاگاوادگیتا 
مولف: ساتیا سایی بابا • مترجم: مرتضی بهروان 
ناشر: آویژه • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/2 
 مسیح یهودی و فرجام جهان - مسیحیت سیاسی و اصولگرا در آمریکا 
مولف: رضا هلال • مترجم: قبس زعفرانی 
ناشر: هلال • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/19 
 مسیحیت چیست 
مولف: ویلیام میلر • مترجم: کمال مشیری 
ناشر: حیات ابدی • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/11 
 ملاقات با لوقای پزشک 
مولف: ادیسن لیچ 
ناشر: نور جهان • تاریخ نشر: 1337 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/13 
 منحه القریب المجیب فی الرد علی عباد الصلیب ج1 
مولف: عبدالعزیز بن حمد بن ناصر بن معمر • مصحح: محمد بن عبدالله بن حمد السکاکر 
ناشر: الامانه العامه للاحتفال • تاریخ نشر: 1419ق • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/26 
 نجات و حیات 
ناشر: نور جهان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/12 
 نمد پوشان - تحلیلی کوتاه از جنبش حروفیان 
مولف: ابوذر ورداسبی 
ناشر: انتشارات امام • تاریخ نشر: 1358 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/10 
 نهضت حروفیه 
مولف: عمادالدین نسیمی. فضل الله نعیمی 
ناشر: میثاق - نور 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/15 
 هفت اصل اساسی نظارت مسیحی 
مولف: پل لیندهم • مترجم: جهانگیر پرنده 
ناشر: چاپخانه سرعت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/16 
 آفرینش و مرگ در اساطیر 
مولف: مهدی رضایی 
ناشر: اساطیر • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/1 
 اجتماع الجیوش الاسلامیه علی غزو المعطله و الجهمیه 
مولف: ابن قیم الجوزیه 
ناشر: مکتبه ابن تیمیه • تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/34 
 اجتماع اهل السنه النبویه علی تکفیر المعطله الجهمیه 
مولف: عبدالعزیز بن عبدالله الزیر آل حمد 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1415ق • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/35 
 ادیان چین 
مولف: جولیا چینگ • مترجم: حمید رضا ارشدی 
ناشر: باز • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/45 
 ارداویراف نامه (ارداویرازنامه) 
مولف: فیلیپ ژینیو • مترجم: ژاله آموزگار 
ناشر: معین - انجمن ایرانشناسی فرانسه • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/31 
 الاقتصاد فی الاعتقاد 
مولف: محمد ابی حامد الغزالی الطوسی 
ناشر: مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی • مکان نشر: مصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/37 
 البابیه و البهائیه او نصائح الهدی و الدین الی من کان مسلما و صار بابیا 
مولف: محمد جواد البلاغی • مصحح: محمد علی الحکیم 
ناشر: دار المحجه البیضاء • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/28 
 التاثیرات الاسلامیه فی العباده الیهودیه 
مولف: نفتالی فیدر • مترجم: محمد سالم الجرح 
ناشر: مرکز الدراسات الشرقیه جامعه القاهره • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/39 
 القربان فی الجاهلیه و الاسلام 
مولف: وحید السعفی 
ناشر: تبر الزمان • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: تونس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/42 
 الوهابیه و التوحید 
مولف: علی کورانی عاملی 
ناشر: دار الهدی - دار السیره • تاریخ نشر: 1423 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/2 
 اوپانیشاد 
مترجم: محمد داراشکور 
ناشر: کتابخانه طهوری • تاریخ نشر: 1356 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/48 
 اوستا کتاب مقدس پارسیان 
مصحح: کارل فریدریش گلدنر 
ناشر: اساطیر • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/1 
 بهائیان 
مولف: محمد باقر نجفی کازرونی (گرداوری) 
ناشر: مشعر • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/44 
 تاریخ یهود از آغاز تا تجزیه امپراطوری سلیمان (ع) 
مولف: علی شاهمرادی 
ناشر: نیکان کتاب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: زنجان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/43 
 تگرش اسلام به سایر ادیان و ملل 
مولف: محمد موسوی زاده 
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/4 
 جهان اسطوره شناسی 
مولف: یونگ - پل دیل - روژه کایوا - ... • مترجم: جلال ستاری 
ناشر: نشر مرکز • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/5 
 جهان وطنی و بخشایش 
مولف: ژاک دریدا • مترجم: امیر هوشنگ افتخاری راد 
ناشر: گام نو • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/46 
 چرا از بهائیت برگشتم؟ راه راست - جلد دوم 
مولف: مسیح الله رحمانی 
تاریخ نشر: 1352 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/6 
 حماسه اهورایی گاهان 
مولف: رحیم چاوش اکبری - یس 
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی . گفت و گوی تمدن ها • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/30 
 دروس قرآنیه للمسیحیین 
مولف: محمد الشاهد 
ناشر: دار قباء • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/38 
 سرگذشت وهابیت در آغاز پیدایش 
مولف: احمد بن زینی دحلان • مترجم: ابراهیم وحید دامغانی 
ناشر: گلستان کوثر • تاریخ نشر: 1376 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/47 
 فتنه باب در زنجان 
مولف: فرشته انصاری 
ناشر: نیکان کتاب • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: زنجان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/32 
 فرهنگ مشترک اسلام و مسیح 
مولف: محمد مهدی تاج لنگرودی (واعظ) 
ناشر: ممتاز • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/29 
 فلسفه العقائد المسیحیه 
مولف: محمد عثمان الخشت 
ناشر: دار قباء • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/41 
 قضیه الالوهیه بین الدین و الفلسفه مع تحقیق کتاب التوحید لابن تیمیه 
مولف: محمد السید الجلیند 
ناشر: دار قباء • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/33 
 منحه القریب المجیب فی الرد علی عباد الصلیب ج2 
مولف: عبدالعزیز بن حمد بن ناصر بن معمر • مصحح: محمد بن عبدالله بن حمد السکاکر 
ناشر: الامانه العامه للاحتفال • تاریخ نشر: 1419ق • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/27 
 منهج السلف بین العقل و التقلید 
مولف: محمد السید الجلیند 
ناشر: دار قباء • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/40 
 منهج اهل السنه و الجماعه فی نقد الرجال و الکتب و الطوائف 
مولف: ربیع بن هادی عمیر المدخلی 
ناشر: دار ابن رجب • تاریخ نشر: 1994 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/36 
 یهودیان و حیات اقتصادی مدرن 
مولف: ورنر سومبارت • مترجم: رحیم قاسمیان 
ناشر: ساقی • تاریخ نشر: 1384 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/3 
 کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید 
مترجم: فاضل خان همدانی - ویلیام گلن - هنری مرتن 
ناشر: اساطیر • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 1/3/6 
 ادیان در ایران 
مولف: آلفونس گابریل 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/9 
 ادیان ما قبل تاریخ 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/2 
 الاصول و الفروع 
مولف: ابن حزم اندلسی • مصحح: عاطف العراقی - سهیر فضل الله ابووافیه - ابراهیم ابراهیم هلال 
ناشر: مکتبه الثقافه الدینیه • تاریخ نشر: 1425 / 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/12 
 الخلافات السیاسیه بین الصحابه 
مولف: محمد بن المختار الشنقیطی 
ناشر: مکتبه الدار الزمان • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/30 
 السلفیه_ النشاه، المرتکزات، الهویه 
مولف: حسن الباش 
تاریخ نشر: 2004 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/24 
 العقیده النظامیه 
مولف: عبد الملک الجوینی • مصحح: الدکتور محمد الزبیدی 
ناشر: دار سبیل الرشاد_ دار النفائس • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/18 
 الفرق و المذاهب الاسلامیه منذ البدایات النشاه_ التاریخ_ العقیده_ التوزع الجغرافی 
مولف: سعد رستم 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/21 
 الفکر الاسلامی فی الرد علی النصاری الی نهایه الققرن الرابع/ العاشر 
مولف: عبد المجید الشرفی 
ناشر: الدار التونسیه للنشر _ الموسسه الوطنیه للکتاب • تاریخ نشر: 1986 • مکان نشر: تونس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/26 
 المذاهب الفقهیه الاسلامیه و التعصب المذهبی 
مولف: محمد تاجا 
ناشر: دار قتیبه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/23 
 النصیحه الذهبیه لابن تیمیه 
مولف: ابوالفضل محمد بن عبدالله القونوی 
ناشر: دار المامون للتراث • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/27 
 الکتاب و التوراه 
مولف: حسن الباش 
تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/25 
 بهائیت در ایران 
مولف: سید زاهد زاهدی 
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/14 
 بهائیت در ایران 
مولف: سعید زاهد زاهدانی - محمد علی سلامی 
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/14 
 تعمیدیان غریب - مطالعه مردم شناختی در دین ورزی صابئین مندائی ایران 
مولف: مهرداد عربستانی 
ناشر: افکار - سازمان میراث فرهنگی کشور • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/15 
 جهان اسطوره ها 
مولف: جرج هارت - میراندا جین گرین - لوسیلا برن - جین.ف.گاردنر - ر.ی.پیچ • مترجم: عباس مخبر 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/11 
 حجه البالغه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/22 
 حکمت بن سیرا بر اساس کتاب مقدس اورشلیم 
مترجم: پیروز سیار 
ناشر: نی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/8 
 حکمت سلیمان بر اساس کتاب مقدس اورشلیم 
مترجم: پیروز سیار 
ناشر: نی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/7 
 خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدی صبحی کاتب مؤسس بهائیت 
مولف: فضل الله مهتدی (صبحی) • مصحح: علی امیر مستوفیان 
ناشر: علم • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/10 
 خرده اوستا نامه مینوی 
مولف: ابراهیم پورداوود 
ناشر: دنیای کتاب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/13 
 دروس فی تاریخ الادیان 
مولف: حسین توفیقی • مترجم: انور الرصافی 
ناشر: مرکز جهانی علوم اسلامی • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 2/2/40 
 دیانت جهانی بهائی 
مولف: لجنه ملی جوانان بهائی ایران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/2/29 
 راهنمای احبای الهی در ترویج و انتشار امرالله 
ناشر: مؤسسه ملی مطبوعت امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/3/44 
 روایتی از تولد بودا 
مولف: بدر الزمان قریب 
ناشر: اسطوره • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/28 
 فرزندان استر 
مولف: هومن سرشار • مترجم: مهرناز نصریه 
ناشر: کارنگ • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/20 
 مجمع الرسائل سید کاظم رشتی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/3 
 مجموعه ای از مناجاتها 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/3/45 
 هرمتیکا، حکمت مفقودی فرعونان، گزیده هایی از متون هرمسی 
مولف: تیموتی فرک، پیتر گندی • مترجم: فریدالدین رادمهر 
ناشر: مرکز • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/35 
 کتاب کوچک عقل و خرد 
مولف: دالایی لاما • مترجم: محمد رضا آل یاسین 
ناشر: هامون • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/16 
 کلیسای مسیح در ادوار تاریخی 
مولف: محمد مددپور 
ناشر: پرسش • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: آبادان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/29 
 آثار قلم اعلی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/14 
 آثار قلم اعلی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعاتی امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/11 
 آرامش برای جهان پر آشوب 
مولف: استانوودکاب • مترجم: جمشید فنائیان 
ناشر: موسسه ملی مطبوعاتی امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/5 
 آیین های گذر در ایران: بررسی تطبیقی آیین های ایرانی در حوزه های فرهنگی و جغرافیایی 
مولف: محمد اسدیان 
ناشر: روشنان • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/33 
 التوراه الیودیه مکشوفه علی حقیقتها 
مولف: د. اسرائیل فنکلشتاین نیل اشر سیلبرمان • مترجم: سعد رستم 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/31 
 العقائد الوثنیه فی الدیانه النصرانیه 
مولف: السید عبدالرحیم الموسوی_ لجنه البحوث 
ناشر: المکتبه المرتضوی • تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/37 
 المعلم سیره عیسی المسیح 
مولف: یحیی البولاقی 
ناشر: دار الجیل • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/49 
 الواح نازله خطاب بملوک و رؤسای ارض 
ناشر: موسسه ملی مطبوعاتی امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/6 
 تاریخ مذاهب اسلامی 
مولف: محمد ابوزهره • مترجم: علیرضا ایمانی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/34 
 تلمود العم سام الاساطیر العبریه تاسست علیها امیرکا 
مولف: منیر العکش 
ناشر: ریاض الریس المکتب و النشر • تاریخ نشر: 2004 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/40 
 چند بحث امری 
مولف: علی اکبر فروتن 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/15 
 حضرت بهاءالله 
مولف: محمد علی فیضی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعاتی امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/7 
 حکایت دل 
مولف: علی اکبر فروتن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/2 
 خاطرات حبیب 
مولف: حبیب مؤید 
ناشر: موسسه ملی مطبوعاتی امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/3 
 دنیا ملعبه ی دست یهود 
مولف: سید محمد شیرازی • مترجم: محمد هادی مدرسی 
ناشر: انتشارات سید جمال 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/36 
 دین ایرانی بر پایه متنهای معتبر یونانی 
مولف: امیل بنونیست • مترجم: بهمن سرکاراتی 
ناشر: قطره • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/38 
 رسائل و رقائم میرزا ابوالفضائل گلپایگانی 
مصحح: روح الله مهراجانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/10 
 رساله فی جواب سوالات نظام العلماء 
مولف: حاج محمد کریم خان الکرمانی اعلی الله مقامه 
ناشر: بمطبعه السعاده • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: الرماد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/39 
 سلام مع الله 
مولف: بیلی غراهام 
ناشر: المکتبه الثقافیه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/50 
 سنت گفتگو و مناظره با ادیان و مذاهب (مجموعه مقالات) 
مولف: دبیرخانه نهضت آزاد اندیشی و تولید علم 
ناشر: حوزه علمیه، مرکز مدیریت • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/51 
 عدالت کیفری در آئین یهود (مجموعه مقالات) 
مولف: حسین سلیمانی 
ناشر: مرکز تحقیقات و ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/32 
 فلسفه اروپایی . ادیان آسیایی 
مولف: دکتر منوچهر خدایار محبی 
ناشر: چاپخانه طلوع آزادی • تاریخ نشر: 1359 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/41 
 قاموس ایقان ج2 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/16 
 گوهر یکتا: در ترجمه احوال مولای بیهمتا 
مولف: امه البهاء • مترجم: ابوالقاسم فیضی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/13 
 گوهر یکتا: در ترجمه احوال مولای بیهمتا 
مولف: امه البهاء • مترجم: ابوالقاسم فیضی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/8 
 مطالع الانوار: تلخیص نبیل زرندی 
ناشر: جمعیت زنان ایران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/17 
 مکاتیب عند البهاء ج2 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/12 
 مکاتیب عند البهاء ج3 
ناشر: موسسه ملی مطبوعاتی امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/4 
 مکاتیب عند البهاء ج6 
ناشر: موسسه ملی مطبوعاتی امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/1 
 کتاب الفرائد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/4/9 
 آغاز و منشاء مذهب 
مولف: لطفی لئونیان 
ناشر: چاپ تابان • تاریخ نشر: 1339 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/57 
 اتمام حجت 
تاریخ نشر: 1927 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/41 
 اسم او عجیب خواهد بود 
ناشر: انتشارات نور جهان • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/32 
 الاسماعیلیون بین الاعتزال و التشیع 
مولف: محمد امین ابوجوهر 
ناشر: التلوین للطباعه و النشر و التوزیع • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/45 
 الخوارج قدیما و حدیثا 
مولف: سلیمان بن عثمان بن سلیمان المنیعی 
ناشر: دار الامام احمد • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/53 
 المختار فی اصول السنه 
مولف: الامام ابی علی الحسن بن احمد بن عبدالله 
ناشر: مکتبه العلوم و الحکم • تاریخ نشر: 1425 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/54 
 انجیل و مسیح 
مولف: محمد حسین آل کاشف الغطاء • مترجم: سید هادی خسروشاهی 
ناشر: انتشارات دارالتبلیغ اسلامی • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/27 
 اینست شیخیگری 
مولف: لیقوانی 
ناشر: کتابخانه ولی عصر • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/25 
 بررسیهای تحقیقی درباره آئین یهود و مسیحیت 
مولف: یحیی نوری 
ناشر: انتشارات مجمع علم و دین • تاریخ نشر: 1344 • مکان نشر: گیلان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/5 
 بیست پاسخ به موسی جارالله 
مولف: سید شرف الدین عاملی • مترجم: سید محمد مختار شاهی (طبسی) 
ناشر: انتشارات جهان آرا • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/26 
 بیماری بهائیت: علائم، عوارض، جلوگیری و درمان 
مولف: کریم فتح اردوبادی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/30 
 پیام بهائی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/19 
 تاریخ الیهود 
مولف: محمود نعناعه 
ناشر: دار الفکر • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/52 
 تاریخ فرق اسلامی ج1 
مولف: محمد نجمی زنجانی 
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1340 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/55 
 جلاء القلوب در عقائد اهل سنت 
مولف: استاد فاضل محمد امین شریعتی 
ناشر: نشر علوم القران • مکان نشر: سنندج 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/44 
 چرا پرواز نمیکنید و بطرف خدا نمیروید 
مولف: مستر اروین 
ناشر: چاپخانه شرکت مهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/40 
 چراغ بدن چشم است 
مولف: لیختوارد 
ناشر: فاروس • تاریخ نشر: 1315 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/31 
 خدای قرن اتم (تعصبات، هادم بنیان انسانی است) 
مولف: محمد صالحی آذری 
ناشر: چاپخانه خراسان مشهد • تاریخ نشر: 1348 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/34 
 رساله ناصریه در تحقیق معاد جسمانی 
مولف: محمد خان کرمانی 
ناشر: چاپخانه سعادت • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: الرماد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/28 
 زبور داود 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/38 
 شناخت اسلام 
مولف: فریتیوف شوئون • مترجم: سید ضیاء الدین دهشیری 
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/58 
 شناخت مذاهب و ادیان 
مولف: سید صفا موسوی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/3/56 
 عجیب (حضرت مسیح) 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/33 
 عهد جدید یعنی انجیل مقدس 
مکان نشر: لندن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/24 
 مذهب در شرق و غرب 
مولف: رادها کریشنان • مترجم: فریدون گرگانی 
تاریخ نشر: 1963 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/43 
 نامه ای به پایتخت (رساله پولس به رومیان نقل از انجیل شریف) 
مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/39 
 نشاه العالم و البشریه قراءه معاصره لسفر التکرین 
ناشر: دار الجیل • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/46 
 نشاه العالم و البشریه قراءه معاصره لسفر التکرین 
ناشر: دار الجیل • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/47 
 نقش ادیان در مبارزات استعماری 
مولف: محمد باقر خالصی 
ناشر: انتشارات پگاه • مکان نشر: اراک 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/42 
 کیش کهن و دانش نو 
مولف: جان الدر • مترجم: سهیل آذری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/37 
 آئینه آئین مزده یسنی 
مولف: کیخسرو شاهرخ کرمانی 
ناشر: چاپ آفتاب • تاریخ نشر: 1337 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/13 
 آیا مسیح از مرگ برخاست؟ 
ناشر: انتشارات نور جهان • تاریخ نشر: 1333 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/7 
 اشا و هیشتا یا پیام زرتشت 
مولف: مهرداد مهرین 
ناشر: چاپ آسمان • تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/9 
 الملل و النحل 
مولف: ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی • مصحح: سید محمد رضا جلالی نائینی 
ناشر: انتشارات اقبال • تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/4 
 انسان کامل از دیدگاه اپیکور - رواقیون (یونان و روم) 
ناشر: موسسه مکاتباتی اسلام شناسی • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/8 
 بلوهر و بوذاسف 
مولف: شیخ صدوق، ملا محمد باقر مجلسی • مصحح: سید ابوطالب میرعابدینی 
ناشر: انتشارات امیرکبیر • تاریخ نشر: 1365 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/10 
 پژوهشی توصیفی در کتب مقدس، دفتر اول: اوستا، عهد قدیم، عهد جدید و قرآن 
مصحح: داود کمیجانی 
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/15 
 تاریخ دیانت اسرائیل: از مجموعه تاریخ ادیان 
مولف: محمد علی فیضی 
تاریخ نشر: 1340 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/20 
 تربیت در آیین بهایی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/23 
 حضرت نقطه اولی 
مولف: محمد علی فیضی 
ناشر: امری • تاریخ نشر: 1352 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/20 
 خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی 
مترجم: علی کاظمی 
تاریخ نشر: 1361 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/23 
 خودداری 
مولف: پرفسور لطفی لئونیان 
ناشر: انتشارات نور جهان • تاریخ نشر: 1339 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/17 
 دید کلی از خدا و انسان 
مولف: کنت آستر 
تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: کالیفورنیا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/22 
 راهنمای دین زرتشتی 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: سازمان انتشارات فروهر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/12 
 راهنمای دین زرتشتی 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: سازمان انتشارات فروهر • تاریخ نشر: 1352 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/11 
 سلسله درسهای تاریخ ادیان دکتر علی شریعتی 
مولف: دکتر علی شریعتی 
ناشر: انتشارات حسینیه ارشاد • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/2 
 شناخت اسلام 
مولف: فریتیوف شوئون • مترجم: سید ضیاء الدین دهشیری 
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی • تاریخ نشر: 1363 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/1 
 فر یزدان در تاریخ ادیان ،یا، مقام رهبر در فرهنگ ایران 
مولف: منوچهر خدایار محبی 
ناشر: انتشارات کمیته فرهنگ جشن دو هزار سال شاهنشاهی ایران • تاریخ نشر: 1350 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/19 
 فلسفه اروپایی و ادیان آسیائی 
مولف: منوچهر خدایار محبی 
ناشر: نهضت زنان مسلمان • تاریخ نشر: 1359 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/18 
 مجموعه اوستا گاثاها (سرودهای زرتشت) 
مصحح: بهرام فره وشی 
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/3 
 مذهب و متفکرین 
مولف: پرفسور لطفی لئونیان 
ناشر: انتشارات نور جهان • تاریخ نشر: 1339 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/16 
 مسیح و مسیحیت نزد ایرانیان - ج1 سیر اجمالی در تاریخ 
مولف: ح.ب دهقانی تفتی 
ناشر: سهراب • تاریخ نشر: 1994 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/9 
 مسیح و مسیحیت نزد ایرانیان - ج2 در شعر فارسی و دوران سبک کهن (کلاسیک) 
مولف: ح.ب دهقانی تفتی 
ناشر: سهراب • تاریخ نشر: 1994 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/8 
 مسیح و مسیحیت نزد ایرانیان - ج3 در نظم و نثر و هنر معاصر 
مولف: ح.ب دهقانی تفتی 
ناشر: سهراب • تاریخ نشر: 1994 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/7 
 مسیحیت از دیدگاه مسیحیان (مسیحیت شماره:8 ) 
ناشر: نشریه انتشارات دارالتبلیغ اسلامی • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/14 
 معتزله: بررسی و تحقیق در احوال و آراء و افکار و آثار معتزله 
مولف: محمود فاضل 
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/6 
 مفتاح باب الابواب یا تاریخ باب و بهاء 
مولف: میرزا محمد خان مهدیخان زعیم الدوله تبریزی • مترجم: حاج شیخ حسن فرید گلپایگانی 
ناشر: انتشارات فراهانی • تاریخ نشر: 1346 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/21 
 منتخبات از امثال انجیل شریف: روش نیکو 
تاریخ نشر: 1968 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/35 
 نسائم الرحمن 
مولف: مرکز الروحانی بهائیان 
ناشر: مرکز روحانی بهائیان • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/21 
 وعده صلح جهانی ترجمه بیانیه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/21 
 احقاق الحق و ابطال الباطل 
مولف: میرزا محمد باقر همدانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/11 
 اساطیر روم و سلت 
مولف: ف . ژیران - آ.و.پیر • مترجم: محمد شکری فومشی 
ناشر: کاروان • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/44 
 اسطورههای یونان و روم 
مولف: دان ناردو • مترجم: عسکر بهرامی 
ناشر: ققنوس • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/47 
 اصل و نسب و دین های ایرانیان باستان 
مولف: عبدالعظیم رضایی 
ناشر: اقبال • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/50 
 بن مایه های آیین زرتشت در اندیشه ی سهروردی 
مولف: هانری کربن • مترجم: محمود بهفروزی 
ناشر: انتشارات جامی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/42 
 بیداری ایمان در مهایانه (رساله در بیان بیداری ایمان در مهایانه) 
مولف: اشوه گوشه • مترجم: ع. پاشایی 
ناشر: نگاه معاصر • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/45 
 پژوهشی در بهاییت در روسیه معاصر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/10 
 تاریخ فرق اسلامی - ج1 
مولف: محمد نجمی زنجانی 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1340 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/52 
 تبصره الادله فی الاصول الدین - ج1 
مولف: ابی المعین میمون بن محمد النسفی • مصحح: حسین آتای - شعبان علی دوزکون 
ناشر: لرئاسه الشئون الدینیه للجمهوریه الترکیه • تاریخ نشر: 2003 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/53 
 تبصره الادله فی الاصول الدین - ج2 
مولف: ابی المعین میمون بن محمد النسفی • مصحح: حسین آتای - شعبان علی دوزکون 
ناشر: لرئاسه الشئون الدینیه للجمهوریه الترکیه • تاریخ نشر: 2003 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/54 
 ترجمه اناجیل اربعه 
مولف: محمد باقربن عبدالکریم سلماسی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/12 
 تصویر دیگری - تفاوت از اسطوره تا پیش داوری 
مولف: کاترینا استنو • مترجم: گیتی دیهیم 
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/49 
 چراغ راه 
مولف: سید علینقی اصفهانی (فیض الاسلام) 
ناشر: خاور • تاریخ نشر: 1320 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/5 
 چنین گویداو 
مولف: ایتی و وتکه • مترجم: ع. پاشایی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/36 
 حمار المسیح: الاصولیه الیهودیه الحاضر و الجذر 
مولف: سفی رخلافسکی • مترجم: اسماعیل دبج 
ناشر: دار کنعان • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/6 
 خاطرات زندگی صبحی _ تاریخ بابیگری و بهائیگری 
مولف: فضل الله مهتدی (صبحی) 
تاریخ نشر: 1351 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/7 
 خطر جهود برای جهان اسلام و ایران 
مولف: سید غلامرضا سعیدی 
ناشر: محمدی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/6 
 داعیه و لیس نبیا: قراءه نقدیه لمذهب الشیخ محمد بن عبدالوهاب فی التفکیر 
مولف: حسن بن فرحان المالکی 
ناشر: دار الرازی • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: اردن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/5 
 داغ گل سرخ و چهارده گفتار درباره اسطوره 
مولف: کتایون مزداپور 
ناشر: اساطیر • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/51 
 در ثمین - کلام منظوم 
مولف: میرزا غلام احمد قادیانی 
ناشر: اشاعت و تصنیف ربوه • مکان نشر: پاکستان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/4/17 
 درسنامه الهیات مسیحی شاخصه ها، منابع و روشها 
مولف: آلیستر مک گراث • مترجم: بهروز حدادی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/43 
 سواد آموزی و دبیری در دین زرتشت 
مولف: جمشید سروشیان 
تاریخ نشر: 1988 • مکان نشر: کالیفورنیا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/13 
 سیری گذرا در عهدین 
مولف: محمد مردانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/11 
 شاهین تورات - دیوان مولانا شاهین - تورات مقدس به شعر فارسی 
مولف: مولانا شاهین • مصحح: منوچهر خوبان 
ناشر: شرکت کتاب • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/55 
 شناخت اسلام 
مولف: فریتیوف شوئون • مترجم: سید ضیاء الدین دهشیری 
ناشر: مطالعات و تحقیقات فرهنگی • تاریخ نشر: 1363 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/48 
 عارفان مسیحی 
مولف: استیون فانینگ • مترجم: فریدالدین رادمهر 
ناشر: نیلوفرض • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/46 
 عجیب (آیا کسی را به اسم عجیب دیده یا شنیده اید؟) 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/33 
 گزیده جاته که: داستانهای تولد و زندگیهای پیاپی بودا 
مترجم: حسین اسماعیلی 
ناشر: انتشارات هرمس • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/3/21 
 معرفی مکتب های فلسفی هند 
مولف: ساتیش چاندرا چاترجی - دریندراموهان داتا • مترجم: فرناز ناظرزاده کرمانی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/42 
 کشاکش های مانوی - مزدکی در ایران عهد ساسانی 
مصحح: ملیحه کرباسیان، محمد کریمی زنجانی اصل 
ناشر: نشر اختران • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/14 
 آرمگدون: نبرد آخر الزمان به روایت مسیحیان صهیونیست 
مولف: محمود النجیری • مصحح: رضا عباسپور، قبس زعفرانی 
ناشر: انتشارات هلال • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/38 
 اثر المعتزله فی الفلسفه الالهیه عندالکندی 
مولف: هناء عبده سلیمان احمد 
ناشر: مکتبه الثقافه الدینیه • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/3 
 الانحرافات العقدیه و العلمیه الجزء الاول: فی القرنین الثالث عشر و الرابع عشر الهجریین و آثارهما فی حیاه الامه 
مولف: علی بن نجیب الزهرانی 
ناشر: دار طیبه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: الرماد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/1 
 الانحرافات العقدیه و العلمیه الجزء الثانی: فی القرنین الثالث عشر و الرابع عشر الهجریین و آثارهما فی حیاه الامه 
مولف: علی بن نجیب الزهرانی 
ناشر: دار طیبه • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: الرماد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/2 
 پای سخنان پدر 
مولف: محمد جعفر امامی 
ناشر: انتشارات اسوه، سازمان اوقاف و امور خیریه • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/31 
 تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهائی 
مولف: مرتضی. احمد. آ 
ناشر: دار الکتب اسلامی • تاریخ نشر: 1346 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/5/29 
 تولتک های هزاره جدید: میراث جادویی مکزیک کهن برای عصر آتی 
مولف: ویکتور سانچس • مصحح: مهران کندری 
ناشر: انتشارات میترا • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/20 
 ثنویان در عهد باستان 
مولف: محمدرضا جلالی نائینی 
ناشر: انتشارات طهوری • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/33 
 جامعه شناسی فلسفی _ دینی در غرب باستان همراه مطالعه ای در دینامیسیم تفکیک یافتگی و قشربندی اجتماعی 
مولف: حسین ابوالحسن تنهایی 
ناشر: انتشارات بهمن برنا • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/32 
 جهان اسطوره شناسی: اسطوره در جهان عرب و اسلام 
مولف: جلال ستاری 
ناشر: نشر مرکز • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/36 
 دین برای دیرباوران 
مولف: الیس فرانکلین بریانت • مترجم: مسعود رجب نیا 
ناشر: انتشارات نور جهان • تاریخ نشر: 1340 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/11 
 رفع سوء تفاهمات 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/16 
 رویکرد عقلانی بر باورهای وهابیت 
مولف: نجم الدین طبسی 
ناشر: انتشارات امیرالعلم • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/40 
 زرتشت و دین بهی 
مولف: علی اکبر جعفری 
ناشر: انتشارات جامی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/37 
 زرتشت و دین بهی 
مولف: علی اکبر جعفری 
ناشر: انتشارات جامی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/21 
 زندگانی مسیح 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/17 
 ستاره تاریک: سیر تحول یهودیان تا صهیونیسم 
مولف: مسعود صلواتی زاده 
ناشر: انتشارات سبط النبی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/39 
 ستاره ی تاریک: سیر تحول یهودیان تا صهیونیسم 
مولف: مسعود صلواتی زاده 
ناشر: سبط النبی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/12 
 سخنی کوتاه در موردآئین بهاء 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/13 
 علی هامش الفرق الاسلامیه 
مولف: احمد فرج الله 
ناشر: دار الشؤون الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/4 
 فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون 
مولف: اتین ژیلسون • مترجم: حسن فتحی 
ناشر: انتشارات حکمت • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/35 
 مانی، مانیگری، صوفیگری 
مولف: علی محمد آقا محمدی • مصحح: نیما آقا محمدی 
ناشر: انتشارات فرهاد • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/18 
 ماهی حقیقه الکتاب المقدس؟ 
مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/14 
 مجموع الواح مبارکه حضرت عبدالبهاء مخصوص جلسات تذکر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/24 
 مسئله اختیار در تفکر اسلامی و پاسخ معتزله به آن 
مولف: شیخ بوعمران • مترجم: اسماعیل سعادت 
ناشر: انتشارات هرمس • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/34 
 نامه سرگشاده دوست گرامی 
مولف: و. م. میلر 
ناشر: انتشارات نورجهان • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/15 
 یهودیت، مسیحیت و اسلام ج1 
مولف: اف. ئی. پیترز • مترجم: حسین توفیقی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/8 
 یهودیت، مسیحیت و اسلام ج2 
مولف: اف. ئی. پیترز • مترجم: حسین توفیقی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/9 
 یهودیت، مسیحیت و اسلام ج3 
مولف: اف. ئی. پیترز • مترجم: حسین توفیقی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/10 
 کتاب تبتی رهایی بزرگ: گزارش روان شناختی:کارل گوستاو یونگ 
مولف: ایوانز ونتز • مصحح: علیرضا اقدمی باهر 
ناشر: انتشارات میترا • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/19 
 اخبار امری (محفل ملی بهائیان ایران) شماره چهارم سال پنجاهم 
تاریخ نشر: 1971 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/25 
 اسب در قلمرو پندار: نگرشی بر باورهای اساطیری، افسانه ای و تاریخی درباره اسب 
مولف: ایرج بهرامی 
ناشر: انتشارات زوار • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/42 
 اسرار سازمان مخفی یهود 
مولف: رژر لامبلن • مترجم: مصطفی فرهنگ 
ناشر: نشر والعصر • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/44 
 الادیان العامه فی العالم الحدیث 
مولف: خوسیه کازانوفا • مترجم: قسم اللغات الحیه و الترجمه فی جامعه البلمند، بولس 
ناشر: المنظمه العربیه للترجمه • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/28 
 الطریق الی الاسلام 
مولف: محمد اسد شهاب 
ناشر: دار العلم للملایین • تاریخ نشر: 1977 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/7 
 این است انسان چگونه آن می شویم که هستیم 
مولف: فریدریش نیچه • مترجم: سعید فیروزآبادی 
ناشر: انتشارات جامی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/41 
 پژوهشی دقیق اهل حق تاریخچه، عقاید، فقه 
مولف: محمد محمدی اشتهاردی 
ناشر: انتشارات پازینه • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/29 
 ترجمه منظومه داستان کرشنا یا اصول فلسفه جاودانی هند 
مترجم: عباس شوشتری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/47 
 تنقیح الابحاث للملل الثلاث 
مولف: لابن کمونه عزالدوله سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبه الله البغدادی • مصحح: محمد کریمی زنجانی اصل 
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/27 
 جامعه شناسی دینی در شرق باستان 
مولف: حسین ابوالحسن تنهایی 
ناشر: انتشارات بهمن برنا • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/30 
 خلاصه همراه در احوالات باب و بها 
مولف: محمد مردانی 
ناشر: سپهر آذین • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/54 
 راز گل زرین: کتاب زندگی به روایت چینیان با گفتاری از کارل گوستاو یونگ 
مولف: ریچارد ویلهلم • مترجم: سیمین موحد 
ناشر: انتشارات ورجاوند • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/10 
 رساله النفس الباقیه 
تاریخ نشر: 1352 • مکان نشر: الرماد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/46 
 روانکاوی از اعتقادات انسان ها در جنگ و صلح خدایان 
مولف: صادق قدسی 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/6 
 سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات 
مولف: علی اصغر رضوانی 
ناشر: مسجد مقدس جمکران • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/26 
 عشق 
مولف: رنه آلندی • مترجم: جلال ستاری 
ناشر: انتشارات توس • تاریخ نشر: 1373 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/43 
 قرآن و کتاب مقدس درون مایه های مشترک ج2 
مولف: دنیز ماسون • مترجم: فاطمه سادات تهامی 
ناشر: دفتر پژوهش و نشر سهروردی • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/23 
 قرآن و کتاب مقدس، درون مایه های مشترک ج1 
مولف: دنیز ماسون • مترجم: فاطمه سادات تهامی 
ناشر: دفتر پژوهش و نشر سهروردی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/22 
 گرانباری و آرامی 
مولف: ح. ب. دهقانی 
ناشر: انتشارات نور جهان • تاریخ نشر: 1348 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/45 
 متون شرقی و سنتی زرتشتی ج1: ترجمه متون پهلوی صوفیگری و عرفان زرتشتی 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: انتشارات بهجت • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/24 
 متون شرقی و سنتی زرتشتی ج2: منظومه زراتشت نامه علم خشنوم یا دانش اسرار 
مولف: هاشم رضی 
ناشر: انتشارات بهجت • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/25 
 مسیحیت و بدعتها 
مولف: جوان ا. گریدی • مترجم: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی 
ناشر: موسسه فرهنگی طه • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/9 
 مکتبها و فرقه های اسلامی در سده های میانه 
مولف: ویلفردماد لونگ • مترجم: جواد قاسمی 
ناشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی • تاریخ نشر: 1375 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/5 
 نازنین: سیر و سفری به سوی حق و حقیقت 
مولف: سوسن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/8 
 نحو آفاق اوسع1: الدین فی مصر و العصور القدیمه و عند العبریین 
مولف: ابکار السقاف 
ناشر: الانتشار العربی • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/2 
 نحو آفاق اوسع2: الدین فی الهند والصین و ایران 
مولف: ابکار السقاف 
ناشر: الانتشار العربی • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/3 
 نحو آفاق اوسع3: الدین عند الاغریق والرومان والمسیحین 
مولف: ابکار السقاف 
ناشر: الانتشار العربی • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/4 
 نقش کلیسا در ممالک اسلامی 
مولف: مصطفی خالدی، عمر فروخ • مترجم: مصطفی زمانی 
ناشر: انتشارات پیام اسلام • تاریخ نشر: 1351 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/52 
 نمکدان 
مولف: عبدالحسین آیتی 
ناشر: مطبعه دانش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/53 
 یک شب جمعه در ساری یا مناظره چند ساعته با مبلغ بهایی 
مولف: محمد مردانی 
ناشر: سپهر آذین • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/1/55 
 آئین بودا: طرح تعلیمات و مکتب های بودائی 
مولف: هانس ولفگانگ شومان • مترجم: ع. پاشائی 
ناشر: انتشارات مروارید • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/30 
 اثبات وجود خدا 
مولف: جان کلوور مونسما • مترجم: احمد آرام، سید مهدی امین، علی اکبر صبا، عبدالعلی ک 
ناشر: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/26 
 ادیان و مذاهب جهان ج 1و2 در ملل و نحل 
مولف: حاج سید صادق بنی حسینی مرندی 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1372 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/4 
 از احساء تا کرمان: درباره عقائد و آداب مراسم مذهبی شیخیه 
مولف: نورالدین چهاردهی 
ناشر: انتشارات میر (گوتنبرگ) • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/27 
 اساطیر ملل آسیائی ج1 (اساطیر پارسی و چینی) 
مولف: جی. مناسک، م. سویمی • مترجم: محمد مصور رحمانی، خسرو پورحسینی 
ناشر: انتشارات مازیار • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/36 
 اسلام برای همه (ساده و آسان) 
مولف: رضا اصفهانی 
ناشر: موسسه اسلامی حسینیه ارشاد • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/45 
 اسم او عجیب خواهد بود 
ناشر: انتشارات حیات ابدی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/41 
 افتخار اسلام بر سایر ادیان 
مولف: شیخ محمدصادق فخر الاسلام 
ناشر: غفور آقازاده سلطانی • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/28 
 المذاهب المعاصره و موقف الاسلام منها 
مولف: عبدالرحمن عمیره 
ناشر: دار الجیل • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/1 
 انجیل عیسی مسیح ترجمه تفسیری عهد جدید 
ناشر: انتشارات آفتاب عدالت • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/29 
 بدانیم و سربلند باشیم: فشرده ای از آموزشهای دین زرتشت 
مولف: منوچهر منوچهرپور 
ناشر: موسسه ی انتشاراتی، فرهنگی فروهر • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/35 
 بر مزار خرد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/42 
 بهائیت سامراج کاخدمت گذار اداره 
مولف: مجتبی سلطانی 
ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی روابط بین الملل • تاریخ نشر: 1308 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/16 
 تاریخ ادیان: ادیان بدوی و منقرضه و حیه در جهان و در ایران از بدو تاریخ تاکنون 
مولف: علی اصغر حکمت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/21 
 جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان (نقطویان) 
مولف: علی میرفطروس 
ناشر: انتشارات بامداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/34 
 چهره واقعی وهابیت 
مولف: مرکز پژوهشهای اسلامی الغدیر • مترجم: حبیب روحانی 
ناشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/32 
 دیانت و مدنیت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/40 
 راه رستگاری 
تاریخ نشر: 1338 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/33 
 رجوع الشیاطین فی رد الملاعین اعنی البابیه 
مولف: ملا حبیب الله کاشانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/22 
 رساله تنبیه الغافلین دفع شبهات المطلبین 
مولف: احمد مجتهد شاهرودی 
تاریخ نشر: 1341 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/15 
 رساله خلاصه الکلام فی افتخار الاسلام 
مولف: فخر الاسلام 
مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/25 
 رساله شریف المسمی بایفاظ النائمین 
مولف: شیخ احمد مجتهدی شاهرودی 
ناشر: مطبعه نهضت شرق • تاریخ نشر: 1342 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/6/15 
 فروغ خاور: شرح زندگانی و آئین و رهبانیت (بودا) 
مولف: علامه هرمان الدنبورک • مترجم: بدرالدین کتابی 
ناشر: کتابفروشی تایید • مکان نشر: اصفهان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/23 
 قادیانیت: تحلیل و تجزیه 
مولف: مولا سید ابوالحسن علی ندوی 
ناشر: نشریات اسلام لکهنو 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/31 
 متافیزیک مسیحی 
مولف: سید محمدباقر نجفی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/44 
 مسیحیت چیست؟ 
مولف: ویلیام م. میلر • مترجم: کمال مشیری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/38 
 مسیحیت چیست؟ 
مولف: ویلیام م. میلر • مصحح: ط. میکائیلیان • مترجم: کمال مشیری 
ناشر: انتشارات حیات ابدی • تاریخ نشر: 1981 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/37 
 نقش ادیان (نقش اسلام در مبارزات استعماری) 
ناشر: انتشارات طلوع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/24 
 نهضت حروفیه (عمادالدین نسیمی، فضل الله نعیمی) 
مولف: احمد توکلی 
ناشر: انتشارات میثاق و نور 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/39 
 وهابیت: ایده استعمار، یادداشتهای یک جاسوس انگلیسی بنام مستر همفری 
مترجم: احمد. ع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/43 
 آئین راستین 
مولف: سلطان الواعظین شیرازی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/13 
 آشنایی با هندوییزم 
مولف: دارام ویرسینگ • مترجم: سید مرتضی موسوی ملایری 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1381 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/51 
 اخبار امری: محفل روحانی ملی بهائیان ایران _ مخصوص جامعه بهائی است، شماره سوم سال پنجاهم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/27 
 ادیان زنده جهان 
مولف: رابرت. ا. هیوم • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/17 
 ارغام الشیطان 
مولف: ملاحبیب الله کاشانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/31 
 الحوار الاسلامی المسیحی المبادی، التاریخ، الموضوعات، الاهداف 
مولف: بسام داود عجک 
ناشر: دار قتیبه • تاریخ نشر: 1998 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/6 
 العلاقه الجدلیه بین التاریخ و الطقوس المسیحیه حوار یدور فی فضاء اللاهوت المسیحی 
مولف: الاستاد احمد عمران 
ناشر: دارالوعی • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/10 
 المیزان فی مقارنه الادیان حقائق و وثائق 
مولف: المستشار محمد عزت الطهطاوی 
ناشر: دارالقلم • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/7 
 بابی گری و بهایی گری: مولود مدعیان دروغین نیابت خاص از امام زمان (عج) 
مولف: محمد محمدی اشتهاردی 
ناشر: انتشارات گلستان ادب • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/50 
 بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد 
مولف: هوشنگ معین زاده 
ناشر: انتشارات آذرخش • تاریخ نشر: 1384 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/53 
 تاریخ مختصر مظاهر مقدسه 
مولف: احمد اشراقی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/28 
 تاریخچه ادیان و مذاهب در ایران 
مولف: مسعود جلالی مقدم 
ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی، امیرکبیر • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/54 
 تثلیث اقدس در مسیحیت: در بیان عقیده مهم تثلیث اقدس در توحید خدای تعالی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/49 
 تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت 
مولف: محمدباقر سعیدی روشن 
ناشر: موسسه فرهنگی اندیشه • تاریخ نشر: 1375 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/16 
 حلقات من سلسله واحده 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/33 
 خوارج، تندیس فتنه: نگرشی تاریخی تحلیلی درباره پیدایش خوارج و پیامدهای شوم آن 
مولف: ولی الله عیسی زاده آملی 
ناشر: انتشارات میراث ماندگار • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/52 
 دانش نامه شیخ الاسلامی ج2 
مولف: محمدهادی فخرالمحققین 
ناشر: کتابفروشی محمدی • مکان نشر: شیراز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/14 
 دسائس و فتنه انگیزی های بهائیها (واقعه تاثر آور 11 مردادماه واقعه تاثر آور 1323 در شاهرود) 
ناشر: نشریات دینی نور 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/32 
 راه آئین (ذمه پده یا سخنان بودا) با مقدمه ای درباره زندگی بودا و توضیح اشعار متن 
مترجم: ع. پاشائی 
ناشر: انتشارات انجمن فلسفه ایران • تاریخ نشر: 1357 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/20 
 شمشیر بران: در رد بهائیت 
مولف: صدرالدین احمدی قادیانی 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1326 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/30 
 شناخت اسلام 
مولف: فریتیوف شوئون • مترجم: سید ضیاءالدین دهشیری 
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی • تاریخ نشر: 1362 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/18 
 صد مقاله سلطانی راهنمای یهود و نصاری و مسلمین در معرفت تورته و انجیل و قرآن کریم 
مولف: سلطان الواعظین شیرازی 
ناشر: کتابفروشی اسلامیه • تاریخ نشر: 1398 قمری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/12 
 صفحات من تاریخ الادیان الصابئه 
مولف: علی محمد عبدالوهاب 
ناشر: دار رکابی النشر • تاریخ نشر: 1996 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/15 
 غریب علی الطریق 
مولف: یحیی السائح 
ناشر: دار الجیل • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/48 
 فرهنگ ادیان جهان 
مولف: جان آر. هینلز • مصحح: ع. پاشایی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/46 
 فی علم الکلام دراسه فلسفیه لآراء الفرق الاسلامیه فی اصول الدین (1) المعتزله 
مولف: احمد محمود صبحی 
ناشر: موسسه الثقافیه الجامعیه • تاریخ نشر: 1982 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/8 
 فی علم الکلام دراسه فلسفیه لآراء الفرق الاسلامیه فی اصول الدین (2) الاشاعره 
مولف: احمد محمود صبحی 
ناشر: موسسه الثقافیه الجامعیه • تاریخ نشر: 1982 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/9 
 مدارای بین مذاهب 
مولف: سید صادق سیدحسینی 
ناشر: بوستان کتاب • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/47 
 مزداپرستی در ایران قدیم: ملاحظاتی درباره قدیمیترین عهود آئین زرتشتی و تحقیقات در باب کیش زرتشتی ایران باستانی 
مترجم: ذبیح الله صفا 
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1345 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/19 
 کتاب الفرائد 
مولف: ابوالفضل محمد بن محمدرضا الجرفادقانی 
تاریخ نشر: 1315 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/29 
 اخبار القرامطه فی الاحساء، الشام، العراق، الیمن 
مولف: سهیل زکار 
ناشر: دارالکوثر • تاریخ نشر: 1989 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/5 
 اسلام شناسی و پاسخ به شبهات: دفاع از اسلام و پیامبر 
مولف: علی اصغر رضوانی 
ناشر: مسجد مقدس جمکران • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/20 
 اظهار الحق 2_ 1 
مولف: رحمه الله بن خلیل الرحمن الهندی 
ناشر: دار الحجه البیضاء • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/2 
 المختار فی اصول السنه 
مولف: الامام ابی علی الحسن بن احمد بن عبدالله • مصحح: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
ناشر: مکتبه العلوم و الحکم • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/31 
 المسیح و المسیحیه والاسلام 
مولف: عبدالغنی عبود 
ناشر: دارالفکر العربی • تاریخ نشر: 1982 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/14 
 المسیحیه بین التوحید و التثلیث و موقف الاسلام منها 
مولف: عبدالمنعم فواد 
ناشر: مکتبه العبیکان • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/3 
 النصرانیه تاریخا و عقیده و کتبا و مذاهب دراسه و تحلیل و مناقشه 
مولف: مصطفی شاهین 
ناشر: دار الاعتصام • تاریخ نشر: 1992 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/15 
 الوهابیت فی المیزان 
مولف: جعفر السبحانی 
ناشر: موسسه الفکر الاسلامی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/12 
 الوهابیه دعاوی و ردود 
مولف: نجم الدین الطبسی 
ناشر: نشر مشعر • تاریخ نشر: 1420 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/2/55 
 الیهود و الیهودیه و الاسلام 
مولف: عبدالغنی عبود 
ناشر: دارالفکر العربی • تاریخ نشر: 1982 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/13 
 الکتب السماویه و العلم 
مولف: محمدعلی برو العاملی 
ناشر: دار الحجه البیضاء • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/1 
 این همه تبلیغات چرا؟ (تبلیغات پیگیر مسیحیت) 
مولف: عقیقی بخشایشی 
ناشر: انتشارات نسل جوان • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/27 
 بررسی تاریخی و مادی در عقاید مزدک 
مولف: سید علی مهدی نقوی خیال امروهوی 
ناشر: موسسه مطبوعاتی عطائی • تاریخ نشر: 1352 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/24 
 پایان اسلام، نتیجه صلح با یهود 
مولف: سید محمد حسینی شیرازی • مترجم: صادق داوری 
ناشر: انتشارات سلسله • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/33 
 تاریخ الآلهه الکتاب الاول 
مولف: فاروق الدملوجی 
ناشر: مطبعه الشباب • تاریخ نشر: 1954 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/23 
 تاریخ المذاهب الاسلامیه فی السیاسه و العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیه 
مولف: محمد ابوزهره 
ناشر: دار الفکر العربی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/4 
 تهنئه الصدیق المحبوب و نیل السرور المطلوب بمغازله اسفر المغلوب (نقد کتابه: منهج الاشاعره فی العقیده) 
مولف: حسن بن علی السقاف 
ناشر: دار الامام النوویی • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: اردن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/17 
 خمس الرسائل فی الفرق و المذاهب 
مولف: لشیخ الاسلام ابن کمال باشا، شمس الدین احمد بن سلیمان بن کمال باشا • مصحح: سید باغجوان 
ناشر: دار السلام • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/35 
 دراسه الکتب المقدسه فی ضوء المعارف الحدیثه 
مولف: موریس بوکای 
ناشر: دار الافکار • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/16 
 شاهراه هدایت، بسوی خدا و قیامت 
مولف: حاج شیخ صدرالدین شیرازی 
تاریخ نشر: 1347 • مکان نشر: شیراز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/30 
 شرح الصدور در حل مشکل اختلاف بین علماء 
مولف: امام علامه محمد بن علی شوکانی • مترجم: عبدالله حیدری 
تاریخ نشر: 1383 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/25 
 صوره الاسلام فی الادب الانجلیزی: دراسه تاریخیه نقدیه مقارنه 
مولف: عدنان محمد عبدالعزیز وازن 
ناشر: دار اشبیلیا • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/28 
 صوره الاسلام فی الادب الانجلیزی: دراسه تاریخیه نقدیه مقارنه 
مولف: عدنان محمد عبدالعزیز وازن 
ناشر: دار اشبیلیا • تاریخ نشر: 1998 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/29 
 عهد جدید (ترجمه تفسیری) 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/18 
 ما بین موسی و عزرا کیف نشات الیهودیه 
مولف: عبدالمجید همو • مصحح: اسماعیل الکردی 
ناشر: الاوائل • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/19 
 محاضرات فی الفرق الاسلامیه 
مولف: جعفر الهادی 
ناشر: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/11 
 نگاهی به مسیحیت و پاسخ به شبهات 
مولف: علی اصغر رضوانی 
ناشر: مسجد مقدس جمکران • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/21 
 نیمه پنهان 26: سایه شوم، خاطرات یک نجات یافته از بهائیت 
مصحح: مهناز رئوفی 
ناشر: انتشارات کیهان • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/22 
 یهود از نظر قرآن 
مولف: عفیف عبدالفتاح طباره • مترجم: علی منتظمی 
ناشر: موسسه انتشارات بعثت • تاریخ نشر: 1353 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/26 
 کتاب تبتی مرگان: از کتابهای مقدس تبتیان 
مولف: باردو تودل • مصحح: مهران کندری 
ناشر: نشر میترا • تاریخ نشر: 1376 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/32 
 اذکار المقربین ج1 
مولف: جمال قدم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/43 
 اسلام و دیانت بهائی 
مولف: علی اکبر فروتن 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 122 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/33 
 الواح وصایای مبارکه حضرت عبدالبهاء 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/21 
 برهان واضح 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 130 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/16 
 برهان واضح 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 129 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/13 
 پیام بیت العدل اعظم الهی شیدالله ارکانه 
تاریخ نشر: 122 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/10 
 پیامهای بیت العدل اعظم الهی شیدالله بنیانه 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 131 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/18 
 تاریخ امرالله 
مولف: عطاء الله ندیمی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 132 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/12 
 تجلیات وحی یا الهام و اشراق 
مولف: کمال الدین بخت آور 
تاریخ نشر: مارچ64 • مکان نشر: بمبئی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/24 
 تصحیح خطا تاریخی حول الوهابیه 
مولف: محمد بن سعد الشویعر 
ناشر: مکتبه المعارف للنشر و التوزیع • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/34 
 حال و آینده جهان از دیدگاه دیانت بهائی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/19 
 رد اتهام وابستگی سیاسی بهائیان به اسرائیل و صهیونیسم 
تاریخ نشر: 1359 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/22 
 رساله وحدت لسان و وحدت عالم انسانی 
ناشر: ملی نشر آثار امری • تاریخ نشر: 104 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/25 
 سرآغاز 
مولف: محمد صلواتی 
ناشر: نشر آزادان • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/23 
 صلوه بهائی 
مولف: اعلی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/39 
 عشق پیری 
مولف: محمد علیخان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/32 
 فوز و فلاح 
مولف: دکتر مسیح فرهنگی 
ناشر: لجنه ملی جوانان بهائی ایران • تاریخ نشر: 124 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/34 
 قافله سالار بندگی 
مولف: ایادی امرالله ابوالقاسم فیضی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 132 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/15 
 گفتاری به اختصار درباره آئین بهائی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 125 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/36 
 گفتاری به اختصار درباره آئین بهائی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 125 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/42 
 مثل اعلی: مختصری از شرح حیات حضرت عبدالبهاء 
مولف: فروغ ارباب 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 131 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/11 
 مجموعه مناجات 
مولف: اعلی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 133 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/41 
 مجموعه مناجات 2 
مولف: حضرت عبدالبهاء 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 133 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/38 
 مقام اعلی یا ملکه کرمک 
مولف: محمدعلی فیضی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 132 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/20 
 مناجاتها و الواح حضرت عبدالبهاء برای نونهالان 
مولف: حضرت عبدالبهاء 
ناشر: لجنه ملی نشریه نونهالان بهائی (ورقا) • تاریخ نشر: 132 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/8 
 منتخبات الواح مبارک: وصایای مقدسه حضرت عبدالبهاء جل ثنائه 
ناشر: لجنه ملی نشر آثار امری • تاریخ نشر: 105 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/35 
 منظومه نوبر گلپایگان 
مولف: سید علی روحانی متخلص به ایطا 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 118 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/37 
 نبذه من تعالیم حضرت بهاءالله 
مولف: فرج الله ادکی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/14 
 هدیه محفل روحانی ملی بهائیان ایران به یاران عزیز مهد امرالله 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/17 
 کلمات مکنونه 
مولف: بهاءالله، عبدالبهاء، امرالله و بیت العدل اعظم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/40 
 ازدواج بهائی 
مولف: طاهره خدادوست 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/31 
 الرساله المدنیه 
مولف: عبدالبهاء 
تاریخ نشر: 1292 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/14 
 النور الابهی فی مفاوضات عبدالبها (کفتکوبر سرناهار) 
مصحح: کلیفوزد بارنی امریکانیه 
ناشر: مطبعه بریل • تاریخ نشر: 1908 • مکان نشر: لیدن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/7 
 امر و خلق ج2 
مصحح: فاضل مازندرانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/11 
 پیام بیت العدل اعظم الهی 26 نوامبر 2003 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/16 
 پیام ملکوت 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 130 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/1 
 چراغ ابدی 
مولف: میرزا ترسون زاده 
ناشر: نشریات دولتی تاجیکستان • تاریخ نشر: 1958 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/3 
 حال و آینده جهان از دیدگاه دیانت بهائی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/25 
 حدایق میثاق 
مولف: مسیح فرهنگی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 121 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/26 
 حدایق میثاق 
مولف: مسیح فرهنگی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 121 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/29 
 حقایقی چند درباره امر بهائی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 130 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/30 
 خاطرات نه ساله 
ناشر: موسسه مطبوعات امری • تاریخ نشر: 124 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/5 
 خاطرات نه ساله 
ناشر: موسسه مطبوعات امری • تاریخ نشر: 124 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/6 
 داستان دوستان 
مولف: ایادی امرالله، ابوالقاسم فیضی 
ناشر: ملی نشر آثار امری • تاریخ نشر: 121 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/26 
 دور بهائی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/17 
 دیانت بهائی آئین فراگیر جهانی 
مولف: ویلیام هاچر، دوگلاس مارتین • مترجم: پریوش سمندری (خوشبین)، روح الله خوشبین 
ناشر: موسسه معارف بهائی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/12 
 دیوان اشعار میرزا محمد ناطق 
مولف: میرزا محمد ناطق 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 124 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/10 
 زیارت نامه حضرت سیدالشهداء روح العالمین له الفدا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/28 
 فرامین تبلیغی حضرت مولی الوری مستخرج از مکاتیب عبدالبهاء ج3 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/28 
 گنج شایگان 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه مطبوعات امری • تاریخ نشر: 124 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/4 
 مبادی روحانی 
مولف: جناب احمد یزدانی 
ناشر: لجنه ملی نشر آثار امری • تاریخ نشر: 104 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/2 
 مثل اعلی: مختصری از شرح حیات حضرت عبدالبهاء 
مولف: فروغ ارباب 
ناشر: ملی نشر آثار امری • تاریخ نشر: 125 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/27 
 مجموعه مقالات تربیتی 
مولف: علی اکبر فروتن 
ناشر: وزارت فرهنگ و هنر • تاریخ نشر: 53 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/13 
 مستخرجاتی از آثار مبارکه درباره ضیافات نوزده روزه 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 133 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/22 
 منایع تاریخ امر بهائی، سایر تواریخ امری 
مولف: حسام نقبائی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 133 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/24 
 منتخباتی از توقیعات حضرت ولی امر الله بهمراه پیام رضوان 2003 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/15 
 نمونه حیات بهائی: محفل روحانی ملی بهائیان ایران 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 131 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/27 
 کتاب دوازدهم درس اخلاق 
مولف: لجنه ملی تربیت امری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 133 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/23 
 کتاب سوم درس اخلاق 
مولف: ایادی امرالله، علی اکبر فروتن 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 124 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/9 
 کتاب قرن بدیع ج4 (نوروز 101) 
مولف: حضرت ولی امرالله • مترجم: نصرالله مودت 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 123 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/18 
 آیین جهانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/20 
 ادیان هند 
مولف: فیاض قرایی 
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/6 
 اشعار جناب نعیم و شرح آن موسوم به جنات نعیم ج2 
مولف: جناب اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 131 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/5 
 اصول نظم اداری بهائی 
مولف: لجنه ملی جوانان بهائی ایران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/21 
 امامت در اندیشه شیخ احمد کسمائی با توجه به تحولات تاریخی زمانه وی (پایان نامه) 
مولف: سید خلیل طاوسی 
تاریخ نشر: 1381 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/17 
 جهان اسطوره شناسی 10: اسطوره ایرانی 
مولف: جلال ستاری 
ناشر: نشر مرکز • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/20 
 خدا از دیدگاه وهابیان (سلسله مباحث وهابیت) 
مولف: علی اصغر رضوانی 
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/23 
 داستانهائی از حیات عنصری جمال اقدس ابهی 
مولف: علی اکبر فروتن 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/2 
 دراسات معاصره فی العهد الجدید و العقائد النصرانیه 
مولف: محمدعلی البار 
ناشر: دار القلم • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/2 
 دلیل و ارشاد: در بیان مقصود از لقاء الله که در کتب مقدسه الهیه نازل شده است 
مولف: احمد حمدی آل محمد • مترجم: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 126 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/8 
 دین در تاریخ تمدن 
مولف: ویل و آریل دورانت • مصحح: علی فتحی لقمان 
ناشر: انتشارات آوند اندیشه • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: شیراز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/19 
 دین های ایران باستان 
مولف: مهری باقری 
ناشر: نشر قطره • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/3 
 روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله ای در فقه زردشتی منسوب به سده سوم هجری) 
مصحح: حسن رضائی باغ بیدی 
ناشر: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/16 
 سیف الامه و برهان المله 
مولف: ملا احمد نراقی • مصحح: سید مهدی طباطبائی 
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/17 
 شمس حقیقت 
مولف: بهاء الله 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/3 
 شناخت سلفی ها: وهابیان (سلسله مباحث وهابیت) 
مولف: علی اصغر رضوانی 
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/22 
 فلسفه اروپایی و ادیان آسیایی 
مولف: منوچهر خدایار محبی 
تاریخ نشر: 1359 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 4/4/41 
 قاموس ایقان ج4 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 128 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/6 
 مبانی اعتقادی وهابیت (سلسله مباحث وهابیت) 
مولف: علی اصغر رضوانی 
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/21 
 مجموعه الواح مبارکه 
مولف: حضرت بهاءالله 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/7 
 مسیح الوهیت یا نبوت، یا، حضرت مسیح خدا یا پیامبر 
مولف: سید مرتضی موسوی جاجرمی 
ناشر: نشر روح • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/5 
 مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی 
مترجم: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 129 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/1 
 موارد شرک نزد وهابیان (سلسله مباحث وهابیت) 
مولف: علی اصغر رضوانی 
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/24 
 نشر معارف امری طرح عمومی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/19 
 نورین نیرین شامل الواح مبارکه شرح زندگانی و شهادت سلطان الشهداء و محبوب الشهداء 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 123 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/9 
 هزار تقلب دیگر از شجاع الدین شفا در تولدی دیگر: نقد و بررسی کتاب تولدی دیگر 
مولف: مهدی چهل تنی 
ناشر: انتشارات نارمک • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/7 
 یهودیت: بررسی تاریخی 
مولف: ایزیدور اپستاین • مترجم: بهزاد سالکی 
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/4 
 کتاب گلشن حقایق 
مولف: حاج مهدی ارجمند همدانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: بدیع 132 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/18 
 کتاب مستطاب اقدس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/4 
 کیف نتعامل مع التراث و التمذهب و الاختلاف 
مولف: یوسف القرضاوی 
ناشر: موسسه الرساله • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/1 
 ادعیه حضرت محبوب و فیها ما تشتهیه الانفس 
تاریخ نشر: 1994 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/70 
 ادعیه حضرت محبوب و فیها ما تشتهیه الانفس 
تاریخ نشر: 1994 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/71 
 اساطیر از دیدگاه سیمون مارکیش 
مولف: سیمون مارکیش • مترجم: احمد بیانی 
ناشر: نشر احیاء • تاریخ نشر: 1337 • مکان نشر: آمریکا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/14 
 اساطیر الخصب الانباتی: فی حضارات الشرق الادنی الآسیوی 
مولف: جورج نحاس 
ناشر: منشورات وزاره الثقافیه فی الجمهوریه العربیه السوریه • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/27 
 افشای واتیکان: پول، جنایت و مافیا 
مولف: پل ویلیامز • مترجم: ایوب باقرزاده 
ناشر: امید فردا • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/8 
 النور الابهی فی مفاوضات عبدالبهاء 
مصحح: کلیفوز ربانی آمریکانیه 
تاریخ نشر: 1908 • مکان نشر: برلین 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/32 
 الیهود فی القرآن 
مولف: محمود بن الشریف 
ناشر: منشورات دار و مکتبه الهلال • تاریخ نشر: 1991 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/30 
 بشارات صحف سماویه ج3 (بشارات تورات و انجیل در شان حضرت مهدی 
مصحح: سید علی اکبر شفعی 
ناشر: انتشارات دین و دانش • تاریخ نشر: 1370 • مکان نشر: اصفهان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/37 
 پیامهای بیت العدل اعظم خطاب بمحفل روحانی بهائیان طهران 
تاریخ نشر: 1976 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/61 
 دو هزار لغت 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 128 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/66 
 دیانت جهانی بهائی 
ناشر: لجنه ملی جوانان بهائی ایران • تاریخ نشر: 125 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/62 
 دین مهر در جهان باستان: مجموعه گزارش های دومین کنگره بین المللی مهر شناسی 
مترجم: مرتضی ثاقب فر 
ناشر: انتشارات توس • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/25 
 روانکاوی و دین 
مولف: اریک فروم • مترجم: آرسن نظریان 
ناشر: انتشارات پویش • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/12 
 ریختشناسی قصه های پریان 
مولف: ولادیمیر پراپ • مترجم: فریدون بدره ای 
ناشر: انتشارات توس • تاریخ نشر: 1368 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/29 
 سنت فلسفی یهودی در جهان اسلام 
مولف: جمعی از نویسندگان • مترجم: مهدی وهابی، مرتضی کربلایی لو 
ناشر: انتشارات آستانه • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/28 
 سیاسات الادیان الصراعات و ضرورات الاصلاح 
مولف: نبیل عبدالفتاح • مصحح: ناصر الانصاری 
تاریخ نشر: 2005 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/26 
 سیر تاریخی تورات 
ناشر: در راه حق • تاریخ نشر: 1355 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/38 
 سیری در اصول اسلام 
مولف: علی اکبر قرشی 
ناشر: دار التبلیغ اسلامی • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/11 
 شعله شمع 
مولف: گاستون باشلار • مترجم: جلال ستاری 
ناشر: انتشارات توس • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/13 
 صلوه و صیام: نشریه محفل روحانی ملی بهائیان ایران 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 123 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/65 
 عهد جدید یعنی انجیل مقدس: خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح 
ناشر: انجمن بین المللی گدیونز • تاریخ نشر: 1369 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/36 
 گلشن حقایق 
مولف: جناب حاج مهدی ارجمند همدانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعاتی امری • تاریخ نشر: 132 ربیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/9 
 لوح مبارک حطاب به شیخ محمدتقی مجتهد اصفهانی معروف به نجفی 
تاریخ نشر: بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/67 
 مجالس الطبری 
مولف: احمدبن موسی الطبری المکنی بابی الحسین • مصحح: عبدالله بن حمود العزی 
ناشر: موسسه الامام زیدبن علی الثقافیه • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: عمان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/31 
 مجموعه رسائل (تشتمل علی تسع رسائل) 
مولف: محمد کریم خان الکرمانی 
ناشر: مطبعه السعاده • مکان نشر: الرماد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/10 
 مجموعه مبارکه مسماه به اذکار المقربین ج2 
ناشر: لجنه ملی نشر آثار امری • تاریخ نشر: 104 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/69 
 من الدروس الاخلاقیه القسم الاول و الثانی 
تاریخ نشر: 1340 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/72 
 مناجاتها و الواح حضرت عبدالبهاء 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 132 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/60 
 هذا ما یذکره المجوس فی مبداء الخلق 
مولف: ناشناس • مصحح: محسن ابوالقاسمی 
ناشر: انتشارات هیرمند • تاریخ نشر: 1369 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/15 
 کتاب قرن بدیع نوروز 101 قسمت اول دوره حضرت بهاء 
مولف: حضرت ولی امر الله • مترجم: نصرالله مودت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/33 
 ارکان نظم بدیع 
مولف: غلامعلی دهقان 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 135 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/45 
 اصول نظم اداری بهائی (استخراج از الواح مقدسه مبارکه) 
مصحح: علی اکبر فروتن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/43 
 اصول نظم اداری بهائی قسمت اول محافل روحانیه محلیه 
مولف: علی اکبر فروتن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/35 
 الرساله المدینه 
مولف: حضرت عبدالبهاء 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 160 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/33 
 برنامه جشنهای مئوی اعلان امر حضرت بهاء الله مشتمل بر نه برنامه هر یک مخصوص یکی از ایام جشنهای منعقده 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 124 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/56 
 برهان واضح 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 129 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/54 
 برهان واضح 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 129 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/55 
 بسوی کمال 
مولف: جنوی یولنورکوی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/51 
 پیام دوست و بهار 120 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/41 
 تاریخ امر بهائی: مربوط به طرح حداقل معلومات امری 
ناشر: انتشارات لجنه ملی نشر معارف امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/44 
 تبیین حقیقت: راجع به تعرضات متدینین جهان به همگنان و پاسخ پرسشهای یکی از پیشوایان 
مولف: آقا میرزا منیر نبیل زاده قزوینی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/44 
 حال و آینده جهان از دیدگاه دیانت بهائی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/50 
 حال و آینده جهان از دیدگاه دیانت بهائی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/46 
 حکایات امری برای اطفال ج1 
مولف: روحی ارباب 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 129 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/31 
 حکایات امری برای اطفال ج2 
مولف: روحی ارباب 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 129 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/32 
 خصائل اهل بهاء و فرائض اصحاب شور 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/36 
 خصائل اهل بهاء و فرائض اصحاب شور 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/53 
 راهنمائی مقاله نویسی و معرفی کتاب برای محصلین کلاس دوازدهم درس اخلاق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/39 
 رساله تسبیحح و تهلیل 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/48 
 سالنامه جوانان بهائی ایران116_ 117 بدیع 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 117 بدیع 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/49 
 فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء 
مولف: محمود مجذوب 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/59 
 فهرست عناوین ترجمه کتاب انوار هدایت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/34 
 قافله سالار بندگی 
مولف: ایادی امرالله ابوالقاسم فیضی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 132 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/47 
 گفتاری درباره برخی عقاید فلسفی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/42 
 مقاله تربیتی: وظائف جامعه بهائی در قبال تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و جوانان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/37 
 منتخباتی از آثار مبارکه درباره تعلیم و تربیت 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 125 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/57 
 منتخباتی از آثار مبارکه درباره تعلیم و تربیت 
مصحح: نصرالله مودت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/58 
 نجوم بازغه: اقتباس از تاریخ نبیل 
مولف: روحی ارباب 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/40 
 نکاتی چند در مورد روش تبلیغ 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/38 
 هدیه محفل ملی ایران به یاران عزیز مهد امرالله 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/34 
 امر و خلق ج4 
مولف: فاضل مازندرانی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/17 
 بدایع الآثار ج2 
تاریخ نشر: 1921 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/30 
 بهاءالله و عصر جدید 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/29 
 ترانه ج4 
مولف: روحی ارباب 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/49 
 تعدیل معیشت عمومی و حل مشاکل اقتصادی از دیدگاه دیانت بهائی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/52 
 تعدیل معیشت عمومی و حل مشاکل اقتصادی از دیدگاه دیانت بهائی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/53 
 حکایات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/50 
 زنگ بیداری و آهنگ رستگاری عشق و صلح و وحدت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/47 
 لوح مبارک احمد 
ناشر: انتشارات لجنه ملی نشر معارف امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/45 
 مائده آسمانی ج3 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/19 
 مائده آسمانی ج4 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/20 
 مائده آسمانی ج9 منتخب از آثار مبارکه حضرت عبدالبهاء 
مولف: حضرت عبدالبهاء • مصحح: عبدالحمید اشراق خاوری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/21 
 مائده آسمانی ج9 منتخب از آثار مبارکه حضرت عبدالبهاء 
مولف: حضرت عبدالبهاء • مصحح: عبدالحمید اشراق خاوری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/22 
 مائده آسمانی ج9 منتخب از آثار مبارکه حضرت عبدالبهاء 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/23 
 مثل اعلی: مختصری از شرح حیات حضرت عبدالبهاء 
مولف: فروغ ارباب 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/46 
 مجموعه الواح مبارکه حضرت بهاءالله 
مولف: حضرت بهاءالله 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/18 
 مجموعه خطابات حضرت عبدالبهاء در سفر به اروپا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/1 
 مجموعه مناجات 
مولف: حضرت نقطه اولی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/55 
 مجموعه مناجات 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/56 
 مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبها 
مولف: حضرت عبدالبهاء 
تاریخ نشر: 1992 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/54 
 مکاتیب عبدالبهاء ج1 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/2 
 مکاتیب عبدالبهاء ج1 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/3 
 مکاتیب عبدالبهاء ج1 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/4 
 مکاتیب عبدالبهاء ج2 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/5 
 هدیه ازدواج 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/48 
 کتاب دهم درس اخلاق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/27 
 کتاب دهم درس اخلاق 
مولف: علی اکبر فروتن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/28 
 کتاب ششم درس اخلاق 
مولف: ایادی امرالله، علی اکبر فروتن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/25 
 کتاب نهم درس اخلاق 
مولف: علی اکبر فروتن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/26 
 کتاب نهم درس اخلاق 
مولف: امرالله علی اکبر فروتن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/24 
 آثار قلم اعلی 
مصحح: بهاءالدین یزدانی (بهاءالله) 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/14 
 آیات الهی: گلچینی از آثار حضرت بهاءالله برای تلاوت در هر صبح و شب 
ناشر: لجنه آثار امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/28 
 آیات الهی: گلچینی از آثار حضرت بهاءالله برای تلاوت در هر صبح و شب 
ناشر: لجنه آثار امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/29 
 النوار الابهی فی مفاوضات عبدالبهاء 
مصحح: کلیفوزد بارنی آمریکانیه 
تاریخ نشر: 1908 • مکان نشر: برلین 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/11 
 النوار الابهی فی مفاوضات عبدالبهاء 
مصحح: کلیفوزد بارنی آمریکانیه 
تاریخ نشر: 1908 • مکان نشر: برلین 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/12 
 النوار الابهی فی مفاوضات عبدالبهاء گفتگو بر سر ناهار 
مصحح: کلیفوزد بارنی آمریکانیه 
تاریخ نشر: 1920 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/13 
 امر و خلق 
مولف: فاضل مازندرانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/16 
 تذکره شعرای قرن اول بهائی ج1 
مولف: نعمت الله ذکائی بیضائی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/10 
 توقیعات مبارکه حضرت ولی امرالله 1922_ 1926 میلادی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/12 
 توقیعات مبارکه حضرت ولی امرالله 1952_ 1957 میلادی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/13 
 چهل و هشت فقره از دستخط های حضرت ورقه علیا 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/25 
 خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء 2 در سفر اول به اروپا 
ناشر: نشر آثار امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/20 
 خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در سفر اول به اروپا 
ناشر: نشر آثار امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/19 
 رساله تسبیح و تهلیل 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/26 
 رهبران و رهروان در تاریخ ادیان ج2 
مولف: اسدالله فاضل مازندرانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/11 
 شهادت مستشرقین و دانشمندان و بزرگان درباره امر بهائی 
مترجم: ذکر الله خادم 
ناشر: لجنه ملی نشر آثار امری • تاریخ نشر: 1327 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/23 
 صلوه بهائی 
مولف: اعلی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/34 
 لوح مبارک خطاب به شیخ محمدتفی مجتهد اصفهانی معروف به نجفی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/22 
 مجموعه مقالات تربینی 
مصحح: علی اکبر فروتن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/15 
 مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء 
مولف: حضرت عبدالبهاء 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/30 
 مرآه الحقیقه 
مولف: حسن رحمانی نوش آبادی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/24 
 مقاله شخصی سیاح 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/27 
 مناجات حضرت اعلی 
مولف: اعلی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/36 
 منتخبات آثار مبارکه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/37 
 مکاتیب عبدالبهاء ج4 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/8 
 مکاتیب عبدالبهاء ج5 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/6 
 مکاتیب عبدالبهاء ج5 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/7 
 مکاتیب عبدالبهاء ج7 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/9 
 مکاتیب عبدالبهاء ج8 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/10 
 یادداشت هائی درباره حضرت عبدالبهاء ج2 
مولف: هوشنگ محمودی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/21 
 آثار قلم اعلی ج7 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/1 
 اخلاق بهائی 
مولف: محمدعلی فیضی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/16 
 ارکان نظم بدیع 
مولف: غلامعلی دهقان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/34 
 اسرار الآثار خصوصی ج2 
مولف: فاضل مازندرانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 124 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/36 
 اسرار الآثار خصوصی ج3 
مولف: فاضل مازندرانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 128 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/35 
 الواح نازله خطاب بملوک و روسای ارض 
مولف: اعلی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 124 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/3 
 امر و خلق ج3 
مولف: فاضل مازندرانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 128 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/41 
 امر و خلق ج4 
مولف: فاضل مازندرانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 131 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/42 
 تذکره الوفاء فی ترجمه حیاه قدمآء الاحبآء 
تاریخ نشر: 1924 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/5 
 تذکره شعرای قرن اول بهائی ج2 
مولف: نعمت الله ذکائی بیضائی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 123 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/9 
 توقیعات مبارکه حضرت ولی امرالله خطاب به احبای شرق 
ناشر: لجنه ملی نشر آثار ملی امری • تاریخ نشر: 1992 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/14 
 توقیعات مبارکه حضرت ولی امرالله لوح قرن احباء شرق 
ناشر: لجنه ملی نشر آثار ملی امری 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/15 
 حکایت دل (از دفتر خاطرات علی اکبر فروتن) 
مولف: علی اکبر فروتن 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/7 
 دستخطهای بیت العدل اعظم شامل 120 فقره دستخطهای دوره اول 
مصحح: عبدالعلی علائی 
تاریخ نشر: 1968 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/17 
 دیانت بهائی: آئین فراگیر جهانی 
مولف: ویلیام هاچر، دوگلاس مارتین • مترجم: پریوش سمندری (خوشبین)، روح الله خوشبین 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/33 
 رحیق مختوم ج2 قاموس لوح مبارک قرن 
مولف: فاضل جلیل جناب عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 131 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/43 
 رساله ایام تسعه 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 129 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/8 
 رشحات حکمت ج4 و 5 
مولف: عزیزالله سلیمانی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 135 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/2 
 زیارت نامه حضرت سیدالشهداء روح العالمین له الفدا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/29 
 گنجینه حدود و احکام استخراج از الواح و آثار مبارکه درباره احکام دیانت مقدس بهائی 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/44 
 گنجینه حدود و احکام: استخراج از الواح و آثار مبارکه درباره احکام دیانت مقدس بهائی 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/32 
 مطالع الانوار تلخیض تاریخ نبیل زرندی 
مترجم: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/6 
 منتخبات آثار مبارکه ج2 
مولف: مبارکه 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/46 
 منتخبات آثار مبارکه ج2 
مولف: مبارکه 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/47 
 منتخبات آثار مبارکه ج2 
مولف: مبارکه 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/48 
 منتخبات ایات از آثار حضرت نقطه اولی 
مولف: نقطه اولی 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 134 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/4 
 منتخباتی از الواح و آثار مبارکه برحسب پیشنهاد لجنه محافل تذکر 
مولف: مبارکه 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 130 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/45 
 نشر معارف امری طرح عمومی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/30 
 کتاب قرن بدیع نوروز 101 قسمت دوم دوره حضرت بهاءالله 
مولف: حضرت ولی امرالله • مترجم: نصرت الله مودت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/18 
 کتاب هشتم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/31 
 آثار بهائیان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/72 
 آثار بهائیان 
تاریخ نشر: 1335 • مکان نشر: تاشکند 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/64 
 آموزه نجات از دیدگاه علامه طباطبائی: با نگاهی به دیدگاه رایج مسیحیت 
مولف: مصطفی آزادیان 
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/40 
 اخبار امری شماره 10: محفل روحانی ملی بهائیان ایران 
تاریخ نشر: 1344 • مکان نشر: Corum 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/4/35 
 اخبار امری: محفل روحانی ملی بهائیان ایران 
تاریخ نشر: 1344 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/10 
 ادیان خاور دور 
مولف: فیاض قرایی 
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/46 
 اسرار الآثار خصوصی ج3 
مولف: فاضل مازندرانی 
ناشر: مطبوعات امری • تاریخ نشر: 128 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/34 
 اقلیتهای مسلمان: مشکلات و راهکارها 
مولف: محمدعلی تسخیری • مترجم: محمد مقدس 
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/44 
 الاحادیث المشترکه حول عیسی المسیح (ع) 
مولف: مهدی منتظر القائم 
ناشر: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/39 
 المعتزله بین الحقیقه و الوهم 
مولف: احمد فرج الله 
ناشر: دار الشوؤن الثقافیه العامه • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: بغداد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/42 
 بهائی چه می گوید؟ 
مولف: جواد محدثی 
تاریخ نشر: 1335 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/68 
 تاریخ آفرینش 
مولف: مجید یکتائی 
ناشر: انتشارات زرین • تاریخ نشر: 1354 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/32 
 تاریخ خداباوری: 4000 سال جستجوی یهودیت، مسیحیت و اسلام 
مولف: کارین آرمسترانگ • مترجم: بهاءالدین خرمشاهی، بهزاد سالکی 
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/39 
 تاریخ دیانت اسلام از مجموعه تاریخ ادیان 
مولف: محمدعلی فیضی 
تاریخ نشر: 1341 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/38 
 تحقیق و تتبع: مستخرجاتی از آثار حضرت بهاءالله، عبدالبهاء، امرالله و بیت العدل اعظم 
مولف: بهاءالله، عبدالبهاء، امرالله و بیت العدل اعظم • مصحح: بخش تحقیق بیت العدل اعظم 
تاریخ نشر: 1995 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/39 
 حیات بهائی 
مولف: عنایت الله سهراب 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 127 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/37 
 خدایان آن سوی فضا (بازگشت به ستارگان) 
مولف: اریک فون دانیکن • مترجم: مهرداد شاهین 
ناشر: نگارستان کتاب • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/45 
 درس اخلاق کتاب ششم 
مولف: ایادی امری الله، علی اکبر فروتن 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: بدیع 133 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/63 
 دوره کشف الحقایق 
مولف: حاج آقا رضا مدنی کاشانی 
تاریخ نشر: 1398 • مکان نشر: Corum 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/33 
 دین و اسطوره در امریکای وسطا (پیش از کلمب) 
مولف: مهران کندری 
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/43 
 شناخت اساطیر اسکاندیناوی 
مولف: ه. و. آلیس دیویدسون • مترجم: باجلان فرخی 
ناشر: اانتشارات اساطیر • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/40 
 نبذه ای از نصوص مبارکه درباره خصائل اهل بهاء و فرائض اصحاب شور 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 130 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/40 
 نظرات فی انجیل برنابا المبشر بنبوه النبی محمد (ص) 
مولف: محمدعلی قطب 
ناشر: اانتشارات انوار الهدی • تاریخ نشر: 1372 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/3/41 
 ورقا: نشریه مخصوص نونهالان بهائی 
ناشر: لجنه ملی تربیت ملی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/7 
 ورقا: نشریه مخصوص نونهالان بهائی 
ناشر: لجنه ملی تربیت ملی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/8 
 ورقا: نشریه مخصوص نونهالان بهائی 
ناشر: لجنه ملی تربیت ملی • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/9 
 کارنامک اردشیر بابکان 
مولف: احمد کسروی 
تاریخ نشر: 1342 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/37 
 کتاب چهارم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/36 
 کتاب مستطاب اقدس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/38 
 کتاب مقدس چیست؟ معرفی و نقد عهد عتیق و عهد جدید 
مولف: کارل لوفمارک • مترجم: محمدکاظم شاکر 
ناشر: انتشارات دستان • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/41 
 احکام اهل الکتاب فی الاسلام 
مولف: الشیخ علی السعیدی 
ناشر: مجمع الذخائر الاسلامیه • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/42 
 اخبار امری سال 41 
مکان نشر: Corum 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/17 
 اخبار امری: نشریه محفل روحانی ملی بهائیان ایران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/1 
 اخبار امری: نشریه محفل روحانی ملی بهائیان ایران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/2 
 اخبار امری: نشریه محفل روحانی ملی بهائیان ایران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/3 
 اخبار امری: نشریه محفل روحانی ملی بهائیان ایران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/4 
 اخبار امری: نشریه محفل روحانی ملی بهائیان ایران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/5 
 اخبار امری: نشریه محفل روحانی ملی بهائیان ایران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/6 
 ادیان باستانی ایران 
مولف: فاروق صفی زاده 
ناشر: نشر اوحدی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/48 
 اشراقات 
مکان نشر: Corum 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/16 
 النور الابهی فی مفاوضات عبدالبها گفتگو بر سر ناهار 
مصحح: کلیفورد بارنی آمریکانیه 
تاریخ نشر: 1908 • مکان نشر: لیدن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/18 
 تعالیم بهائی 
مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/14 
 جریانات بزرگ در عرفان یهودی 
مولف: گر شوم شولم • مترجم: فریدالدین رادمهر 
ناشر: انتشارات نیلوفر • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/43 
 دیدگاه اهل سنت در مورد اصحاب 
مولف: محمد بن عبدالله الوهیبی • مترجم: اسحاق بن عبدالله دبیری العوضی 
ناشر: المملکه العربیه السعودیه • تاریخ نشر: 1427 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/50 
 راهنمای احبای الهی در ترویج و انتشار امرالله 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/12 
 رهبران وادی ضلالت 
مولف: مصطفی حسینی طباطبائی 
ناشر: انتشارات توکلی • تاریخ نشر: 1378 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/36 
 عقیده اهل سنت و جماعت 
مولف: شیخ محمد بن صالح العثیمین • مترجم: اسحاق بن عبدالله دبیری العوضی 
ناشر: وزارت الشؤون الاسلامیه • تاریخ نشر: 1425 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/49 
 فلسفه و آئین زرتشت: نقش تقدس و اسطوره ها در سیاست، و قدرت رهبری 
مولف: احمد عباسیان 
ناشر: نشر ثالث • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/44 
 گورو نانک و اسلام: پژوهشی در دین و آیین سیکها 
مولف: اکرم جوادی نیا 
ناشر: کتابخانه دانش • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/45 
 لوح مبارک عبدالبهاء بافتخار جناب دکتر فوران 
ناشر: نشر آثار امری • تاریخ نشر: 110 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/1/51 
 مائده آسمانی 
مولف: عبدالحمید اشراق خاوری 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/11 
 مانی پیامبر صلح و دوستی 
مولف: امین مالوف • مترجم: ماه منیر مینوی 
ناشر: انتشارات بهجت • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/46 
 مجموعه مقالات بهائیان 
مکان نشر: Corum 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/6/35 
 مخصوص جامعه بهائیست (بیانیه ها_ اخبار بین المللی) 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/31 
 مقدمه ای بر اساطیر: هویت، عرفان و فرهنگ 
مولف: محمد پیرحیاتی (مونس) 
ناشر: دفتر پژوهش و نشر سهروردی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/4/47 
 موسوعه الفرق الاسلامیه 
مولف: الدکتور محمدجواد مشکور 
ناشر: مجمع البحوث الاسلامیه للدراسات و النشر • تاریخ نشر: 1995 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/2/50 
 هدف نظم بدیع جهانی 
مولف: حضرت ولی الله امرالله • مترجم: جمشید فنائیان 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/13 
 کتاب قرن بدیع : دوره بهاء الله 
مولف: ولی امر الله • مترجم: نصرالله مودت 
ناشر: موسسه ملی مطبوعات امری • تاریخ نشر: 125 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/15 
 کتاب مستطاب اقدس: مجموعه الواح حضرت بهاءالله 
تاریخ نشر: 1348 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/7/35 
 کلمات مکنونه: جزوه معارف عمومی 
مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 7/5/52 
 آئین بهایی از 1944 _ 1844 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/6/6 
 آهنگ بدیع 327 
تاریخ نشر: 1353 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/6/4 
 آهنگ بدیع 328 
تاریخ نشر: 1353 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/6/5 
 آهنگ بدیع شماره 6 تا 11 بمناسبت پنجاهمین سال صعود حضرت عبدالبهاء 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/6/1 
 ادریان شرقی در کافر کیشی رومی 
مولف: فرانس کومون • مترجم: تیمور قادری 
ناشر: انتشارات امیرکبیر • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/10 
 الاسلام الخوارجی: قراءه فی الفکر و الفن و نصوص مختاره 
مولف: احمد معیطه 
ناشر: التکوین • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/2 
 الروحانیه فی ارض النبلاء: کیف اثرت ایران فی ادیان العالم 
مولف: ریتشارد سی فولتز • مترجم: بسام شیحا 
ناشر: الدار العربیه للعلوم • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/1 
 القربان فی الجاهلیه و الاسلام 
مولف: وحید السعفی 
ناشر: الانتشار العربی • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/3 
 اندیشه سیاسی معتزله 
مولف: نجاح محسن • مترجم: باقر صدری نیا 
ناشر: شرکت علمی و فرهنگی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/21 
 تاریخ الکنیسه 
مولف: یوحنا الآسیوی • مترجم: صلاح عبدالعزیز محجوب ادریس 
ناشر: المجلس الاعلی للثقافه • تاریخ نشر: 2000 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/8 
 تاریخ کلیسای کاتولیک 
مولف: هانس کونگ • مترجم: حسن قنبری 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/26 
 در آمدی بر مردم شناسی اعتقادات دینی 
مولف: محسن سعیدی مدنی 
ناشر: دانشگاه یزد • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: یزد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/20 
 درباره یهود: جستارهایی در باب بنی اسرائیل، تورات و تلمود 
مولف: لیلا هوشنگی، ابراهیم موسی پور، اسماعیل باغستانی 
ناشر: کتاب مرجع • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/27 
 درباره یهود: جستارهایی در باب بنی اسرائیل، تورات و تلمود 
مولف: لیلا هوشنگی، ابراهیم موسی پور، اسماعیل باغستانی 
ناشر: انتشارات کتاب مرجع • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/24 
 راپرت سالیانه بهائیان ایران سال 1322 
تاریخ نشر: 1322 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/6/2 
 راپرت سالیانه بهائیان ایران سال 1323 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/6/7 
 راپرت سالیانه بهائیان ایران سال 1324 
تاریخ نشر: 1324 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/6/3 
 رساله تحری حقیقت 
تاریخ نشر: 104 بدیع • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/19 
 فلسفه و آئین و زرتشت؛ نقش تقدس و اسطوره ها در سیاست و قدرت رهبری 
مولف: احمد عباسیان 
ناشر: نشر ثالث • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/7 
 قراءه فی وثائق البهائیه 
مولف: عائشه عبدالرحمن 
ناشر: مرکز الاهرام • تاریخ نشر: 1986 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/19 
 مثلث مقدس: راز دشمنی غرب با اسلام و مسلمانان 
مولف: اسماعیل شفیعی سروستانی 
ناشر: انتشارات هلال • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/25 
 مذهب قوم ایلام (2600 _ 5000 سال پیش) 
مولف: محمدرحیم صراف 
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/22 
 مسیحیت در ایران تا صدر اسلام 
مولف: سعید نفیسی • مصحح: عبدالکریم جربزه دار 
ناشر: انتشارات اساطیر • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/9 
 مسیحیت و اسلام: نقد سخن پاپ بندیکت شانزدهم 
مولف: عطاءالله مهاجرانی 
ناشر: امید ایرانیان • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/5 
 معمای ابوالهول بزرگ: اسرار هرم بزرگ _ راز حضرت مسیح و کتاب مردگان 
مولف: ژرژ بارباران • مترجم: شهلا المعی 
ناشر: انتشارات المعی • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/23 
 مقالات آتیه 
مکان نشر: Corum 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/21 
 مقاله شخصی صیاح که در تفصیل قضیه باب نوشته است 
مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/20 
 مقایسه قصص در قرآن و عهدین 
مولف: عباس اشرفی 
ناشر: انتشارات امیرکبیر • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/6 
 کتاب پنجم درس اخلاق 
مولف: علی اکبر فروتن 
مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/22 
 کتاب مفتاح باب الابواب 
مولف: میرزا محمد مهدی خان 
ناشر: دار الکتاب العربی • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: Tolede 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/4 
 ادیان چین و ژاپن 
مولف: مایکل ساسو، دیوید رید • مترجم: محمدعلی رستمیان 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذهب • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/11 
 ادیان زنده جهان 
مولف: رابرت. ا. هیوم • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: انتشارات علم • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/14 
 امشی بحشرات بهائی 
مولف: سید محمد مهدی مرتضوی 
ناشر: کتابفروشی علامه • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/25 
 باور به خدا: مطالعه ای در باب معرفت شناسی دین 
مولف: جورج آی. مورودس • مترجم: مسعود خیرخواه 
ناشر: نشر علم • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/16 
 باورها و آیین های یهودی 
مولف: الن آنترمن • مترجم: رضا فرزین 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذهب • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/13 
 پاسخ جوان شیعی به پرسش های وهابیان 
مولف: محمدطبری، جعفر سبحانی 
تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/17 
 پیدایش مسیحیت 
مولف: دان ناردو • مترجم: مهدی حقیقت خواه 
ناشر: انتشارات ققنوس • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/20 
 پیوندهای ایرانی و اسلامی اسطوره پارزیفال 
مولف: جلال ستاری 
ناشر: نشر ثالث • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/25 
 تاریخ فرق اسلامی (1): فرقه های نخستین، مکتب اعتزال، مکتب کلامی اهل سنت، خوارج 
مولف: حسین صابری 
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/14 
 تاریخ مختصر عبدالبهاء 
مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/23 
 تحفه الاریب فی رد اهل الصلیب 
مولف: عبدالله بن عبدالله الترجمان الاندلسی • مترجم: محمدتقی صدرالاشرف تبریزی 
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 8/6/28 
 تدارک جنگ بزرگ بر اساس پیشگوئی های انبیای بنی اسرائیل: اتحاد پنهانی میان اسرائیل و مسیحیان دست راستی ایالات متحده 
مولف: گریس هال سل • مترجم: خسرو اسدی 
ناشر: خدمات فرهنگی رسا • تاریخ نشر: 1377 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/21 
 حکمت مردان صحرا: سخنانی از راهبان صحرانشین سده ی چهارم میلادی 
مولف: تامس مرتون • مترجم: فروزان راسخی 
ناشر: نگاه معاصر • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/23 
 خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابیگری و بهائیگری 
مولف: فضل الله مهتدی • مصحح: هادی خسروشاهی 
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/17 
 درآمدی به الاهیات نظام مند 
مولف: ولفهارت پانن برگ • مترجم: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/18 
 راه حق: دماپادا: بودا و سروده هایش (متن بودایی) 
مولف: داماپادا • مترجم: رضا علوی 
ناشر: نشر و پژوهش فرزان • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/24 
 راهنمای مذهب شافعی 
مولف: محمد شیخ الاسلام کردستان 
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1374 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/11 
 راهنمای مذهب شافعی 
مولف: محمد شیخ الاسلام کردستان 
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1379 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/12 
 روان شناسی، دین و معنویت 
مولف: دیوید فونتانا • مترجم: الف. ساوار 
ناشر: نشر ادیان • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/15 
 زمینه های بحث فلسفی در ادیان جهان 
مصحح: فیلیپ ال. کویین، چالز تالیافرو • مترجم: گروهی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذهب • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/12 
 سوار سبز هشدار برای همه ی ادیان 
مولف: محمدرضا زارعی اژه ای 
ناشر: گلهای بهشت • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/22 
 شرح حدیث کنت کنز مخفیا 
مولف: علی شوکت پاشا 
مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/24 
 فرق تسنن 
مولف: جمعی از نویسندگان • مترجم: مهدی فرمانیان 
ناشر: نشر ادیان • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/16 
 مانی پیامبر صلح دوستی 
مولف: امین مالوف • مترجم: ماه منیر مینوی 
ناشر: انتشارات بهجت • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/18 
 محاکمه و بررسی در تاریخ و عقائد و احکام باب و بهاء 
مولف: محقق علامه مصطفوی 
ناشر: مرکز نشر و آثار علامه مصطفوی • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/21 
 مسیحیت در جهان امروز 
مولف: اندرو والز • مترجم: احمدرضا مفتاح، حمید بخشنده 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذهب • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/10 
 موسوعه المیثولوجیا و الادیان العربیه قبل الاسلام 
مولف: احمد محمود الخلیل 
ناشر: منشورات وزاره الثقافه فی الجمهوریه العربیه السوریه • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/15 
 نهال تحدد نورآوران 
مولف: نهال تجدد • مترجم: میترا معصومی 
ناشر: انتشارات علم • تاریخ نشر: 1382 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/13 
 ینابیع الاسلام 
مولف: شیخ احمد مجتهدی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/1 
 کتاب پنجم دینکرد: آوا نویسی، ترجمه، تعلیقات، واژه نامه، متن پهلوی 
مولف: ژاله آموزگار یگانه • مترجم: احمد تفضلی 
ناشر: انتشارات معین • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/19 
 ابحاث فی الفکر الیهودی 
مولف: حسن ظاظا 
ناشر: دار القلم • تاریخ نشر: 2002 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/6/8 
 ازاله الوساس و الاوهام عن قدس ساحه الاسلام 
مولف: حسین بن عبدالعلی تبریزی توتونچی 
ناشر: حقیقت • تاریخ نشر: 1351قمری • مکان نشر: Bamberg 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/43 
 اساطیر جهان: داستان ها و حماسه ها 
مولف: دونا روزنبرگ • مترجم: عبدالحسین شریفیان 
ناشر: انتشارات اساطیر • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/1 
 اساطیر جهان: داستان ها و حماسه ها 
مولف: دونا روزنبرگ • مترجم: عبدالحسین شریفیان 
ناشر: انتشارات اساطیر • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/2 
 الاسلام و المسیحیهمن التنافس و التصادم الی آفاق الحوار و التفاهم 
مولف: الیکسی جورافسکی • مترجم: خلف محمد الجراد 
ناشر: دار الفکر • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/30 
 پیدایش الاهیات نوین در مسیحیت: از رنسانس و آغاز انقلاب علمی تا فردریک شلایر ماخر 
مولف: جواد فیروزی 
ناشر: انتشارات امیرکبیر • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/24 
 پیوند اسلام و مسیحیت 
مولف: ریچارد بولییت • مترجم: عبدالرحیم گواهی 
ناشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/45 
 تاریخ و عقاید ماتریدیه 
مولف: سید لطف الله جلالی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/42 
 جستاری در آیین زرتشت 
مولف: مهرداد قدردان 
ناشر: رخشید • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: شیراز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/30 
 جستاری در فرقه شناسی ماتریدیه: تاریخ، عقاید و اصول آن 
مولف: محمود قیوم زاده 
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: ساوه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/46 
 جواب سوالات پادری نصرانی 
مولف: ملا محمدتقی کاشانی 
مکان نشر: تونس 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/32 
 خرده اوستا 
مصحح: به کوشش کتایون مزداپور 
ناشر: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشکده زبان و گویش • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/25 
 خرده اوستا 
مصحح: به کوشش کتایون مزداپور 
ناشر: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشکده زبان و گویش • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/26 
 درسنامه ادیان ابراهیمی 
مولف: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی 
ناشر: کتاب طه • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/28 
 درسنامه ادیان شرقی 
مولف: محمدعلی رستمیان، علی موحدیان عطار 
ناشر: کتاب طه • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/27 
 دین مهری 
مولف: فرانتز کومون (فرانتس کومن) • مترجم: احمد آجودانی 
ناشر: نشر ثالث • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/44 
 سیری اجمالی در اندیشه های کلامی معتزله و اشاعره 
مولف: اسعد شیخ الاسلامی 
ناشر: سمت • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/31 
 صابئین قوم همیشه زنده تاریخ (پرسش و پاسخ درباره صابئین مندائی 1) 
مولف: ساهی خمیسی 
ناشر: انتشارات آیات • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: اهواز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/3 
 صهیونیسم مسیحی: نقشه راه به سوی آرماگدون 
مولف: استیون آر. سایزر • مترجم: حمید بخشنده، قدسیه جوانمرد 
ناشر: کتاب طه • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/29 
 صواعق رد مذهب بهائیه - چاپ سنگی 
مولف: محمد کریم خان کرمانی 
ناشر: اداره معارف آذربایجان • تاریخ نشر: 1331 • مکان نشر: Bamberg 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 10/2/26 
 عقل در سه دین بزرگ آسمانی: زرتشت، مسیحیت و اسلام 
مولف: محمد منصورنژاد 
ناشر: مولف • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/4 
 فرقه های اسلامی ایران در سده های میانه 
مولف: محمدکاظم رحمتی 
ناشر: انتشارات بصیرت • تاریخ نشر: 1387 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/47 
 فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: موسسه امام صادق • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/27 
 فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: موسسه امام صادق • تاریخ نشر: 1383 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/28 
 گات های زرتشت: متن تطبیقی بر اساس هشت ترجمه فارسی 
مصحح: فرانک دوانلو 
ناشر: انتشارات نوید شیراز • تاریخ نشر: 1387 • مکان نشر: شیراز 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/29 
 محاکمه و بررسی در تاریخ و عقائد و احکام باب و بهاء 
مولف: محقق علامه مصطفوی 
ناشر: مرکز نشر و آثار علامه مصطفوی • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/22 
 محاکمه و بررسی در تاریخ و عقائد و احکام باب و بهاء 
مولف: محقق علامه مصطفوی 
ناشر: مرکز نشر و آثار علامه مصطفوی • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/23 
 مسیحیت از لا به لای متون 
مولف: رابرت ای. وان وورست • مترجم: جواد باغبانی و عباس رسول زاده 
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/41 
 همای جغد نما (نقد و تحلیل، آراء و عقاید موافقان و مخالفان طلاق ثلاثه از دیدگاه اهل سنت) 
مولف: کمال روحانی 
ناشر: انتشارات سامرند • تاریخ نشر: 1387 • مکان نشر: ابوظبی 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/33 
 وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی 
مولف: جعفر سبحانی 
ناشر: موسسه امام صادق • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/19 
 آشنایی با ادیان در قرآن 
مولف: عبدالکریم زیدان • مترجم: حسن سرباز 
ناشر: انتشارات حرمین • تاریخ نشر: 1384 • مکان نشر: زاهدان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/19 
 اسطوره خدایان آستک 
مولف: مهران کندری 
ناشر: نشر میترا • تاریخ نشر: 1387 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/38 
 اسطوره خدایان مایا 
مولف: مهران کندری 
ناشر: نشر میترا • تاریخ نشر: 1387 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/37 
 الایزیدیون: نشاتهم، عقائدهم، کتابهم المقدس 
مولف: توفیق الحسینی 
ناشر: دار الزمان • تاریخ نشر: 2008 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/21 
 الحوار الاباضی المالکی 
مولف: صوله الغدامسی، ابی العباس احمد بن سعید الشماخی 
ناشر: عاصمه الثقافه العربیه • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/14 
 الخلل الوهابی فی فهم التوحید القرآنی 
مولف: الشیخ عبدالله دشتی 
ناشر: مکتبه فدک • تاریخ نشر: 2008 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/18 
 الدم المقدس الکاس المقدسه 
مولف: میشیل بیجنت، هنری لنکولن، ریتشارد لی • مترجم: محمد الواکد 
ناشر: دارالاوائل • تاریخ نشر: 2008 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/10 
 الزندقه مانی و المانویه 
مولف: جیوواید نغرین • مترجم: سهیل زکار 
ناشر: دارالتکوین • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/20 
 السلفیه الوهابیه: افکارها الاساسیه و جذورها التاریخیه 
مولف: حسن بن علی السقاف 
ناشر: دارالمیزان • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/17 
 المناظره الکبری مع القس زکریابطرس حول الوهیه یسوع 
مولف: علاء ابوبکر 
ناشر: مکتبه وهبه • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/9 
 الوهابیه المقاله نقدیه 
مولف: حامد الگار • مترجم: عباس خضیر کاظم 
ناشر: منشورات الجمل • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: کولونیا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/24 
 الیزیدیه فی سوریه وجبل سنجار 
مولف: روجیه لیسکو • مترجم: احمد حسن 
ناشر: دار المدی • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/27 
 بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی 
مولف: هری اوسترین ولفسن • مترجم: علی شهبازی 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب • تاریخ نشر: 1387 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/34 
 بین الهلال و الصلیب وضع الیهود فی القرون الوسطی 
مولف: مارک ر. کوهین • مترجم: اسلام دیه _ معز خلفاوی 
ناشر: منشورات الجمل • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: کولونیا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/25 
 تاریخ الدعوه الموحدین (الدروز) 
مولف: نبیه القاضی 
ناشر: دار کیوان • تاریخ نشر: 2008 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/26 
 تاریخ الیزیدیین 
مولف: جون س. کیست • مترجم: عماد جمیل مزوری 
ناشر: الدار العربیه للموسوعات • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/13 
 حول المساله الیهودیه 
مولف: کارل مارکس • مترجم: نائله الصالحی 
ناشر: منشورات الجمل • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: کولونیا 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/23 
 در جستجوی خدایان باستان: دنیای من به تصاویر 
مولف: اریک فون دانیکن • مترجم: مهرداد شاهین 
ناشر: نگارستان کتاب • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/22 
 دراسات عن الاباضیه 
مولف: عمرو خلیفه النامی • مترجم: میخائیل خوری 
ناشر: دارالغرب الاسلامی • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/8 
 دراسه العقائد النصرانیه منهجیه ابن تیمیه و رحمت الله الهندی 
مولف: محمدالفاضل بن علی اللافی 
ناشر: المعهد العالمی للفکر الاسلامی • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: آخن 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/12 
 زندقه در سده های نخستین اسلامی 
مولف: حمیدرضا مطهری 
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی • تاریخ نشر: 1387 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/36 
 فتنه السلطه الصراع و دوره فی نشاه بعض غلاه الفرقه الاسلامیه من القرن الاول حتی القرن الرابع الهجری 
مولف: عواطف العربی شنقارو 
ناشر: دارالکتاب الجدید المتحده • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/16 
 فصلنامه مطالعات تاریخی ویژه نامه بهاییت، سال چهارم شماره هفدهم 
تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/15 
 مبلغ، نه پیامبر (قرائتی انتقادی بر مسلک شیخ محمد بن عبدالوهاب) 
مولف: حسن بن فرحان مالکی • مترجم: سید یوسف مرتضوی 
ناشر: نشر ادیان • تاریخ نشر: 1387 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/35 
 مجموعه آثار 15: مستندات 3000 سال تاریخ فراموش شده اسلام 
مولف: سید حسین موسوی زنجانی 
ناشر: انتشارات سلسبیل • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/5 
 مجموعه آثار 21: قرآن و تفسیر راهبردی از تاریخ اسلام و صهیونیسم 
مولف: سید حسین موسوی زنجانی 
ناشر: انتشارات سلسبیل • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/6 
 مجموعه مطالعات فرهنگی 14: میراث اسطوره ها (اصولگرایی مسیحی در نیمکره ی غربی) 
مولف: جورجی کنعان • مترجم: واحد ترجمه ی موسسه ی فرهنگی موعود 
ناشر: موسسه انتشارات و تبلیغات هلال • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/40 
 مجموعه مطالعات فرهنگی 4: پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی 
مولف: نصیر صاحب خلق 
ناشر: موسسه انتشارات و تبلیغات هلال • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/39 
 مسلمون...لاطوائف: الطائفیه فی العالم الاسلامی جزورها التاریخیه و ابعادها الاجتماعیه 
مولف: محمد سعیدالطریحی 
ناشر: موسسه البلاغ، دارسلونی • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/11 
 کتاب مخفی یهود (کتاب مرموز مخفی) 
مولف: نبوئت هیلد • مترجم: سید علی موسوی مطلق 
ناشر: انتشارات هنارس • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/7 
 اسباب زیاده الایمان و نقصانه 
مولف: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
ناشر: مکتبه دار المنهاج • تاریخ نشر: 1428 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/25 
 اسلامیه لاوهابیه ملخص کتاب دعوه الامام محمد بن عبدالوهاب 
مولف: ناصر بن عبدالکریم العقل 
ناشر: دار کنوز اشبیلیا • تاریخ نشر: 2003 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/31 
 الابانه الصغری (الشرح و الابانه علی اصول السنه و الدیانه) 
مولف: عبیدالله بن محمد بن بطه العکبری 
ناشر: دار اطلس • تاریخ نشر: 2001 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/30 
 البحث عن التاریخ و المعنی فی الدین 
مولف: میرتشیا الیاده • مترجم: سعود المولی 
ناشر: المنظمه العربیه للترجمه • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/28 
 التحریف و التناقض فی الاناجیل الاربعه 
مولف: ساره بنت حامد محمد العبادی 
ناشر: دار طیبه الخضراء • تاریخ نشر: 1424 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/20 
 الرد الشامل علی عمر کامل 
مولف: عبدالله بن حسین الموجان 
ناشر: مرکز الکون • تاریخ نشر: 1427 • مکان نشر: Basel 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/23 
 الصهیونیه و خیوط العنکبوت 
مولف: عبدالوهاب المسیری 
ناشر: دار الفکر • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/29 
 اللامذهبیه اخطر بدعه تهدد الشریعه الاسلامیه 
مولف: محمدسعید رمضان البوطی 
ناشر: الفارابی • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: دمشق 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/30 
 الهام 
مولف: لطفی لئونیان 
ناشر: چاپ تابان • تاریخ نشر: 1339 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/56 
 اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات 
مولف: محمد بن محمد مفید • مصحح: دکتر مهدی محقق 
ناشر: دانشگاه تهران • تاریخ نشر: 1372 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/37 
 ایمان بخدا چیست؟ 
مولف: لطفی لونیان 
ناشر: مطبعه بروخیم • تاریخ نشر: 1929 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/60 
 بدع و عادات یجب ان تزول من المجتمع الاسلامی 
مولف: محمد عوض زاید الحرباوی 
تاریخ نشر: 1410 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/33 
 براءه اهل الحدیث و السنه من بدعه المرجئه دراسه تاصیلیله تفصیلیه عن مراد السلف بدخول العمل فی مسمی الایمان 
مولف: محمد بن سعید بن عبدالله الکثیری 
ناشر: دار المحدث • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/22 
 جلوه مسیح 
مولف: محمد جواد حجتی کرمانی 
ناشر: بی نا • تاریخ نشر: 1343 • مکان نشر: کویت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/38 
 خدا و انسان در قرآن 
مولف: توشیهیکو ایزوتسو • مترجم: احمد آرام 
ناشر: شرکت سهامی انتشار • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/36 
 دحر افتراءات اهل الزیغ و الارتیاب عن دعوه الامام محمد بن عبدالوهاب نقد لحسن المالکی 
مولف: ربیع بن هادی عمیر المدخلی 
ناشر: دار المنهاج • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/21 
 روز خداوند برای مسیحیان 
مولف: کریستی ویلسن 
ناشر: چاپخانه فاروس • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/58 
 زیاده الایمان و نقصانه و حکم الاستثناء فیه 
مولف: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
ناشر: دار کنوز اشییلیا • تاریخ نشر: 1427 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/19 
 شعر العقیده فی عصر صدر الاسلام حتی سنه 23 هجریه 
ناشر: عالم الکتب مکتبه النهضته العربیه • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/24 
 عدالت چیست؟ 
مولف: لطفی لونیان 
ناشر: چاپخانه شرق • تاریخ نشر: 1329 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/61 
 علم و دین 
مولف: لطفی لونیان 
ناشر: مطبعه بروخیم • تاریخ نشر: 1931 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/59 
 علماء و حکماء من الغرب انصفوا الاسلام ردود علی حملات تشویه صورته فی اوروبا و امریکا 
مولف: الحسینی الحسینی معدی 
ناشر: دار الکتاب العربی • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: Tolede 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/26 
 فتح المنان فی نقض شبه الضال دحلان 
مولف: زید بن محمد آل سلیمان • مصحح: عبدالله بن زید بن مسلم آل مسلم 
ناشر: دار التوحید • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/18 
 فتنه الوهابیه 
مولف: السید احمد بن زینی وحلان 
تاریخ نشر: 1978 • مکان نشر: استانبول 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/62 
 فضل الاسلام 
مولف: محمد بن عبدالوهاب 
ناشر: دار ابن الجوزی • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: دمام 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/32 
 مانی، مزدک 
مولف: فرحناز ابونیا عمران 
ناشر: انتشارات شلفین • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: Fleurus 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/31 
 مذاهب و ملل و اساطیر فی الشرقین الادنی و الاوسط 
مولف: جاک کالیبو، نیکول کالیبو 
ناشر: الفارابی • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/2/29 
 مذهب برای چیست؟ 
مولف: لطفی لئونیان 
ناشر: چاپ تابان • تاریخ نشر: 1339 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 5/5/57 
 مرجئه العصر 
مولف: خالد بن علی بن محمد العنبری 
ناشر: دار المنهاج • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/27 
 نقد الادیان عند ابن حزم الاندلسی 
مولف: عدنان المقرانی 
ناشر: معهد العالمی للفکر الاسلامی • تاریخ نشر: 1429 • مکان نشر: Corum 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/35 
 الاشاعره فی میزان اهل السنه (نقد کتاب: اهل السنه الاشاعره: شهاده علماء الامه و ادلتهم) 
مولف: فیصل بن قزار الجاسم 
ناشر: المبره الخیریه لعلوم القران و السنه • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: الکویت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/27 
 الاعراب عن الحیره و الالتباس الموجودین فی مذاهب اهل الرای و القیاس 
مولف: ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاهری • مصحح: محمد بن زین العابدین رستم 
ناشر: دار اضواء السلف • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/11 
 الاعراب عن الحیره و الالتباس الموجودین فی مذاهب اهل الرای و القیاس 
مولف: ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاهری • مصحح: محمد بن زین العابدین رستم 
ناشر: دار اضواء السلف • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/12 
 الاعراب عن الحیره و الالتباس الموجودین فی مذاهب اهل الرای و القیاس 
مولف: ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاهری • مصحح: محمد بن زین العابدین رستم 
ناشر: دار اضواء السلف • تاریخ نشر: 2005 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/13 
 الامام ابن تیمیه و قضیه التاویل 
مولف: محمد السید الجلیند 
تاریخ نشر: 1983 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/28 
 الدفاع عن اهل الاتباع ردود علمیه علی الشیخ ربیع المدخلی و حزبه 
مولف: ابی الحسن مصطفی بن اسماعیل السلیمانی 
ناشر: دار الانصار • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/14 
 الدفاع عن اهل الاتباع ردود علمیه علی الشیخ ربیع المدخلی و حزبه 
مولف: ابی الحسن مصطفی بن اسماعیل السلیمانی 
ناشر: دار الانصار • تاریخ نشر: 2006 • مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/15 
 الرحمه الالهیه فی المسیحیه و الاسلام 
مولف: عادل تیودور خوری، مشیر باسیل عون 
ناشر: المکتبه البولسیه • تاریخ نشر: 1999 • مکان نشر: بیروت 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/33 
 بیان تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه 
مولف: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی • مصحح: یحیی بن محمد الهنیدی 
ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/1 
 بیان تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه 
مولف: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی • مصحح: رشید حسن محمد علی 
ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/2 
 بیان تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه 
مولف: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی • مصحح: احمد معاذ حقی 
ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/3 
 بیان تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه 
مولف: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی • مصحح: محمد العبد العزیز اللاحم 
ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/4 
 بیان تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه 
مولف: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی • مصحح: سلیمان الغفیص 
ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/5 
 بیان تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه 
مولف: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی • مصحح: عبدالرحمن بن عبدالکریم الیحیی 
ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/6 
 بیان تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه 
مولف: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی • مصحح: محمد البریدی 
ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/7 
 بیان تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه 
مولف: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی • مصحح: راشد الطیار 
ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/8 
 بیان تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه: جزء الفهارس العامه 
مولف: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی • مصحح: راشد الطیار 
ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/10 
 بیان تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه: قسم الدراسه 
مولف: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه الحرانی • مصحح: راشد الطیار 
ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف • تاریخ نشر: 1426 • مکان نشر: مدینه منوره 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/9 
 پروسلوگیون: خطابیه ای در باب اثبات وجود خدا 
مولف: سنت آنسلم قدیس • مترجم: افسانه نجاتی 
ناشر: انتشارات قصیده سرا • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/31 
 تکحیل العین بجواز السوال عن الله بـ (این) و الرد علی اهل الضلال و المین 
مولف: صادق بن سلیم صادق 
ناشر: دار التوحید • تاریخ نشر: 1427 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/34 
 صلاه التراویح صلوا کما رایتمونی اصلی 
مولف: محمدناصرالدین الالبانی 
ناشر: مکتبه المعارف • تاریخ نشر: 2000 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/36 
 فغان نامه گرگوار 
مولف: گرگوار نارکاتسی • مترجم: آزاد ماتیان 
ناشر: نشر فردا • تاریخ نشر: 1380 • مکان نشر: اصفهان 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/29 
 مجادله اهل الکتاب فی القران الکریم و السنه النبویه 
مولف: نورالدین عادل 
ناشر: مکتبه الرشد • تاریخ نشر: 2007 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/28 
 مسیحیت: پرسش ها و پاسخ هایی درباره مسیحیت 
مولف: محمد ادیب آل علی 
ناشر: مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/34 
 مناهج اللغویین فی تقریر العقیده الی نهایه القرن الرابع الهجری 
مولف: محمد الشیخ علیو محمد 
ناشر: مکتبه دار المنهاج • تاریخ نشر: 1427 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/26 
 موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب و السنه (عرضا و نقدا) 
مولف: سلیمان بن صالح بن عبدالعزیز الغصن 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/16 
 موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب و السنه (عرضا و نقدا) 
مولف: سلیمان بن صالح بن عبدالعزیز الغصن 
ناشر: دار العاصمه • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: Lahore 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/17 
 نقض کلام المفترین علی الحنابله السلفیین 
مولف: احمد بن حجر آل بوطامی آل بن علی 
ناشر: مکتبه ابن القیم • تاریخ نشر: 1993 • مکان نشر: الدوحه 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/6/35 
 وهابیگری 
مولف: حامد الگار • مترجم: احمد نمایی 
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/32 
 کتاب الفائق فی اصول الدین 
مولف: رکن الدین بن الملاحمی الخوارزمی • مصحح: ویلفرد مادلونگ، مارتین مکدرمت 
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 9/5/30 
 ابکار الافکار فی اصول الدین 
مولف: سیف الدین الامدی • مصحح: احمد محمد المهدی 
ناشر: دار الکتب و الوثائق القومیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/6/1 
 ابکار الافکار فی اصول الدین 
مولف: سیف الدین الامدی • مصحح: احمد محمد المهدی 
ناشر: دار الکتب و الوثائق القومیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/6/2 
 ابکار الافکار فی اصول الدین 
مولف: سیف الدین الامدی • مصحح: احمد محمد المهدی 
ناشر: دار الکتب و الوثائق القومیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/6/3 
 ابکار الافکار فی اصول الدین 
مولف: سیف الدین الامدی • مصحح: احمد محمد المهدی 
ناشر: دار الکتب و الوثائق القومیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/6/4 
 ابکار الافکار فی اصول الدین 
مولف: سیف الدین الامدی • مصحح: احمد محمد المهدی 
ناشر: دار الکتب و الوثائق القومیه • تاریخ نشر: 2004 • مکان نشر: الازهر 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/6/5 
 ادیان خاور دور 
مولف: فیاض قرایی 
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد • تاریخ نشر: 1385 • مکان نشر: مشهد 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/6 
 چهار مقاله درباره ی مسیحیت و عهدین 
مولف: هیئت تحریریه ی موسسه در راه حق 
ناشر: انتشارات موسسه در راه حق • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/9 
 دیالکتیک در گات های زرتشت و مثنوی معنوی مولوی 
مولف: حسین وحیدی 
ناشر: نشر روزگار • تاریخ نشر: 1386 • مکان نشر: تهران 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/7 
 سیر تاریخی انجیل برنابا 
مولف: حسین توفیقی 
ناشر: انتشارات در راه حق • تاریخ نشر: 1361 • مکان نشر: قم 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/8 
 یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر 
ناشر: مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی • تاریخ نشر: 1996 • مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/2 
 یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر 
ناشر: مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/3 
 یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر 
ناشر: مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/4 
 یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر 
ناشر: مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی • تاریخ نشر: 1997 • مکان نشر: Damas 
موضوع: تاریخ ادیان • قفسه/ردیف/شماره: 11/1/5 
تهیه و تدوین: سید محمد رضا طباطبایی
www.pedar.net
  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۳٠