بررسی و نقد آیین مسیحیت Review on Christianity

سلام و درود خدای متعال برهمه انبیایش از آدم ابوالبشر تا محمد مصطفی صلی الله علیه وآله

Beautiful Sentence کلامی از امامان شیعه با ترجمه


AbooKhaledKaboli said that: I heard from Emam Sajad that:

sins that change grace are: oppressing people, abandoning good action and favoring people, uttering blasphemy and abandoning appreciation and praise. GOD states that إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ مابِقَوْمٍ حَتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ"؛  , god will not deprive nations of blessing unless they themselves change their situations.

Sins that cause punishment are: oppression that cruel has knowledge of that, violating people's right and mocking them. Sins that cause poverty (deprive people of their daily bread) are: mentioning poverty, sleeping during evening prayer in a way that the pray become eased and also Morning Prayer, minimizing graces and complaining GOD. Sins wearing out hymen are:

drinking wine, gambling, making joke, idle talk, finding fault with somebody, keeping company with dissolute man.Sins preventing from accepting prayer, sins causing punishments are: not helping oppressed, not paying attention to dispossessed, and abandoning command and prohibition. Sins that cause enemies overcome us are: obvious oppression, obvious sins, committing forbidden things, disobeying from good people and obeying rebels.

 Sins that perish people soon are: abandoning family relation, lying, telling incorrect words, committing adultery, blocking Muslims, acknowledging Imamate (Leadership) without having competent.

Sins that disappoint people are:

disappointing from GOD's mercy, disappointing from GOD, having confidence to others and denying GOD's promise. Sins that prevent from accepting prayer are: bad spirit, disuniting, refusing other (not accepting others), and delaying obligatory prayer until it eased, favoring people not in GOD's way, not having alms, abandoning favor, telling curse.

 

ابو خالد کابلى می گوید: از امام سجاد علیه السلام شنیدم، فرمودند:

گناهانى که موجب تغییر نعمت می شوند عبارت اند از: ظلم به مردم، ترک کارهاى نیک و احسان به مردم، کفر نعمت و ترک شکر و سپاس.
خداوند متعال می فرماید: إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ"؛ پروردگار چیزى از قومى نمی گیرد، مگر این که آنها خود اوضاع و احوال خود را تغییر دهند. و گناهانى که عذاب مى‏آورند عبارت اند از ظلمى که ظالم نسبت به آن شناخت داشته باشد، و تجاوز و تعدى به مردم و ریشخند کردن آنها. گناهانى که روزى انسان را می گیرند؛ اظهار فقر، خوابیدن در هنگام نماز عشاء به گونه ای که نماز قضا شود، همچنین است نماز صبح، و کوچک شمردن نعمت ها و شکایت از خدا.
اما گناهانى که پرده‏ها را پاره می کنند عبارت اند از: خوردن شراب، بازى کردن قمار، شوخى و مزاح با مردم، سخنان لغو و بى‏فایده، عیب ‏جویى از مردم و همنشینى با مردان آلوده.
گناهانى که مانع قبولى دعا می شوند
 
و فرمود: گناهانى که موجب نازل شدن عذاب می گردند؛
کمک نکردن به ستم ‏دیدگان، نرسیدن به حال محرومان و ترک امر به معروف و نهى از منکر می باشد. گناهانى که موجب مى‏شود که دشمنان بر انسان تسلط یابند، عبارت اند از: ظلم آشکار، گناه علنى، ارتکاب محرمات، نافرمانى از نیکان و متابعت از اشرار.
گناهانى که آدمیان را زود هلاک می کنند عبارت اند از: قطع رحم، سوگند دروغ، گفتن سخنان غیر واقع، زنا، سد راه مسلمانان و ادعاى امامت بدون لیاقت و شایستگى.
گناهانى که امیدها را قطع می کنند عبارت اند از: ناامیدى از رحمت خداوند، یأس از درگاه خدا، اطمینان و اعتماد به غیر خدا و تکذیب وعده‏ هاى خداوند. گناهانى که مانع قبولى
دعا می شوند عبارت اند از: سوء نیت، خبث باطن، نفاق با برادران، اجابت نکردن دیگران، تأخیر نمازهاى واجب تا آن گاه که وقتش بگذرد، نیکى نکردن در راه خداوند، ندادن صدقه و ترک احسان، زبان به فحش و ناسزا گشودن
وسائل الشیعه 
 ج 16
ص 281
 مترجم : س .م .ت
 

 

  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٦